Af Anna Rossman Thejsen

Helle Vestergaard, leder, BGI akademiet:
”Det er en kæmpe samfundsudfordring, at de rige søger sammen i rigmandsghettoer, og de andre bliver efterladt på perronen. Der kan vi gøre en forskel som efterskoler, for her møder de unge andre med en anden baggrund end dem selv.”

Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH):
”I taler meget om frihed, men med den frihed følger også et stort ansvar. Med det enorme statstilskud, I får, skal I også tage det ansvar på jer. Når man ser på jer udefra, konkurrerer I meget på sådan noget som lækker sport, men der er altså også nogle unge, der har enormt svært ved bare at tage en ungdomsuddannelse. Dem skal I også være med til at løfte. I skal tage et tydeligt samfundsansvar på jer – også i sammensætningen af elever. På efterskolen er der en fantastisk mulighed for at møde nogen, der er anderledes end en selv, men det kan jo kun ske, hvis der kommer nok ind af dem, som det ikke var givet, kom på efterskole.”

Bitten Schjødt Kjær, forstander, Dronninglund Efterskole:
”Hele det fokus, der har været på efterskoler under coronaen, har smittet af på de elever, der søger os. Jeg oplever flere, der gerne vil på efterskole nu, som ikke kendte til efterskoler før coronaen. Jeg tror også, at vi som efterskoler er blevet bedre til at se det, vi har til fælles, end vi var før. Vi ser mere på, hvad vi har til fælles og ikke kun på, at vi er hinandens konkurrenter.”

Jens Fabricius Hansen, bestyrelsesmedlem, Idrætsefterskolen Ulbølle:
”Det er en jungle for mange forældre at finde rundt i alle de former for støtte, der er til efterskoler, f.eks. individuel supplerende støtte. Jeg synes, vi gør meget for at hjælpe forældrene med at finde rundt i den jungle, men jeg synes også, det er glædeligt, at der nu fra foreningens side bliver set på de støtteformer, der er, og på, om de kan forenkles.”

Kristian Jensen, bestyrelsesmedlem, Bøvling Idrætsefterskole:
”Vi har en social skævhed. Vi har alt for få børn af velhavende forældre, der kommer på efterskole. Jeg anerkender fuldt ud, at der er en problemstilling i, at nogle forældre synes, det er for svært at finde rundt i de støtteformer, der er, og som ikke har råd til det. Men der er altså også en stor opgave i at få de unge fra Gentofte og Frederiksberg ind på efterskolerne. Ellers kommer de unge ikke til at møde nogen på efterskolen, der ikke ligner dem selv.”

Astrid Carøe, medlem af Folketinget (SF):
”10. klasse på en efterskole må gerne være et åndehul, som man ikke kan se i regnearkene. Fordi det skaber en anden værdi end noget, der kan regnes på i Finansministeriet.”

Bagom paneldebatten
På Efterskolernes generalforsamling lørdag 29. maj var Clement Kjersgaard ordstyrer på en paneldebat mellem efterskolefolk, politikere og interessenter under temaet: ’Er vi efterskole for hele Danmark?'

Paneldeltagerne var:
Bitten Schjødt Kjær, forstander, Dronninglund Efterskole
Helle Vestergaard, leder, BGI akademiet
Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Kristian Jensen, bestyrelsesmedlem, Bøvling Idrætsefterskole
Astrid Carøe, medlem af Folketinget (SF)
Jens Fabricius Hansen, bestyrelsesmedlem, Idrætsefterskolen Ulbølle

Er vi efterskole for hele Danmark? Gense debatten her:

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises