Følgende er i dag blevet valgt til bestyrelsen:
Esben Jensen, bestyrelsesmedlem på BGI akademiet
Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand på Sundeved Efterskole
Tine Engell Kjøller, forstander på Waldemarsbo Efterskole

Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer:
Anne-Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole
Mette Ibsen, sekretær på Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Stine Bossen Davidsen, viceforstander på Vesterdal Efterskole
Torben Vind Rasmussen, formand
Mogens Jensen, forstander på Ærø Efterskole
Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig. Torben Vind Rasmussen er dog valgt som formand direkte af generalforsamlingen i 2019 frem til 2022.

Formand Torben Vind Rasmussen udtaler følgende:
”Jeg er glad for, at medlemmerne har valgt en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer både ledelse, lærere, administrativt personale og bestyrelsesmedlemmer på landets efterskoler. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og arbejde sammen med bestyrelsen.”

”Der er masser af spændende arbejdsopgaver i vente for den nye bestyrelse. Ikke mindst omkring fremtidens 10. klasse og en strategi for, at efterskoler skal være tilgængelige for alle unge, der gerne vil på efterskole. Vi vil arbejde hårdt på at sikre, at alle familier har økonomisk mulighed for at sende deres børn på efterskole.”

Yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Søs Lykke Sloth, tlf.: 2266 9872
Formand Torben Vind Rasmussen, tlf.: 2028 1006