Af Katrine Julsgaard, Frida Holck og Tanne Knæhus

Hvad tænker I på? Skal efterskoler virkelig være så nysselige med firkantede, veltrimmede græsplæner og særligt tilrettelagte blomsterbede? Handler det kun om at sælge efterskolens pletfri facade, så der hurtigst muligt bliver fyldt op?

Tænker I overhovedet på os nuværende elever og vores fremtid? Det er jo i virkeligheden os, det går ud over. I snakker så meget om dannelse, men dannelse handler vel også om, hvordan man forholder sig til sin omverden. Og dér spiller I virkelig fallit!

Lad os lige lære jer noget om dannelse - biodiversitetsdannelse. For når I fokuserer så meget på facaden, lider vi elever og biodiversiteten under det.

I Tyskland har man i en undersøgelse konstateret, at 78 procent af insekterne er forsvundet på blot ti år. Artsmangfoldigheden er blevet reduceret med en tredjedel. Der bliver derfor færre insekter både i antal og arter. Det er en kæmpe miljøkrise, som er lige så vigtig at bekæmpe som den globale opvarmning.

Krisen er essentiel, og det er et problem, der ikke kun vil påvirke vores fremtid, men også fremtidige generationers. Dette er ikke kun et problem, der påvirker vores klima og jord, men også vores mentale sundhed og psyke. Vi vokser op i en verden, der er omgivet af asfalt, beton og mursten, når vi i virkeligheden har brug for natur, grønt, planter og luft.

En undersøgelse lavet af DoseOfNature viser, at der er en sammenhæng mellem vores psyke og vores kontakt med naturen. Undersøgelsen gik ud på, at 77 deltagere skulle opholde sig i naturen i 30 minutter. Der blev taget en række psykologiske foranstaltninger, og resultaterne viste et lavere stressniveau end 30 minutter før.

”Tag nu ansvar! Gør jeres efterskole til et biodiverst åndehul, som er rart at opholde sig i både for jeres unge, men også for jer som ansatte.”

- Katrine Julsgaard, Frida Holck og Tanne Knæhus, elever på Thorsgaard Efterskole

En anden undersøgelse fra DoseOfNature viser desuden, at man generelt bliver gladere af at befinde sig i naturen. Appen Mappiness blev brugt til at måle folks glædesniveau på forskellige tidspunkter på dagen. Undersøgelsen viste, at glæde afhænger mere af, hvor man befinder sig henne, end hvilke mennesker man er sammen med, eller hvad man laver. Den fri natur var tydeligt der, hvor glædesniveauet var højest.

Vi går på Thorsgaard Efterskole. Vi oplever selv, at det er hårdt, og vi mærker, hvad naturen gør ved vores mentale helbred. Vores skole er omringet af skove, fjord, krat, bakker og et rigt dyreliv. Alt hvad der skal til for, at biodiversiteten er høj.

Derfor vil vi gerne ud med et budskab: Tag nu ansvar! Gør jeres efterskole til et biodiverst åndehul, som er rart at opholde sig i både for jeres unge, men også for jer som ansatte.

Biodiversitet er enkelt. Det handler om at lade naturen være sin egen form i stedet for at tæmme den. Dog elsker og dyrker efterskolerne deres nyklippede, firkantede græsplæner, og det har store konsekvenser for vores biodiversitet. Desuden består den danske natur meget af marker, og dette går også ud over biodiversiteten. Vi har stadig brug for at dyrke afgrøder, så der må andre tiltag til for at vedligeholde biodiversiteten. Lad det dog starte på din efterskole!

Det er noget, elever og lærere kan hjælpe hinanden med. Derfor har vi lavet en guide, hvor man kan læse om aktiviteter og tips, der kan forbedre biodiversitet på alle efterskoler i Danmark. Hæftet er bygget op, så det er så nemt for lærere at hjælpe deres elever med at gøre en forskel. Der findes både generelle idéer til, hvordan biodiversiteten forbedres, men også faglige aktiviteter til undervisningen og sjove weekend- og aftenaktiviteter. Hæftet bliver sendt til alle efterskoler på mail, og hvis I alle tager det til jer, er vi allerede tættere på målet. Præcis som vores biologilærer Emil Sanderhoff sagde til Efterskolernes årsmøde 2022.

Tag nu ansvar, og gør din efterskole til et sted, der er godt at være for insekter, smådyr og planter, men ikke mindst et godt sted for jer.

23 aktiviteter, der fremmer biodiversiteten på efterskoler
Katrine Julsgaard, Tanne Knæhus og Frida Holck har i et undervisningsforløb på Thorsgaard Efterskole udviklet en guide til alle efterskoler, som skal fremme biodiversiteten på efterskoler. I guiden giver de konkrete tips til faglige og lærerige aktiviteter, hvor eleverne er med til at gøre efterskolen mere biodivers.

Find guiden her

Bland dig i debatten
Vi ønsker at skabe et stærkere debatunivers om efterskoler i Efterskolernes medier. Alle er velkomne til at blande sig i debatten ved at sende et indlæg til redaktion@efterskolerne.dk, som kan bringes i enten nyhedsbrevet Efterskolelandskabet eller i Magasinet Efterskolerne. Debatindlægget må maks. være 3000 tegn inkl. alt i magasinet og 6000 tegn inkl. alt i nyhedsbrevet Efterskolelandskabet. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Teksten forelægges debattøren til godkendelse, før indlægget offentliggøres. Synspunkter fremført i debatindlæg er debattørens egne og deles ikke nødvendigvis af udgiver.