Af Anna Rossman Thejsen

Efterskoler var en ukendt størrelse for Kronprinsesse Mary, da hun for lidt over 20 år siden kom til Danmark. Hun opdagede dog hurtigt, hvilken betydning efterskoler har for unges trivsel.

"I mine første år i Danmark vidste jeg ikke, hvad efterskoler var, men jeg fornemmede hurtigt, at de var noget særligt. Det lød nærmest til, at skolerne havde en særlig social magi. Rigtig mange mennesker, der har gået på efterskole, har oplevet et fællesskab, der var så åbent, ærligt og tillidsfuldt, at det har givet dem en meget grundlæggende følelse af at høre til og være god nok," siger Kronprinsesse Mary i et interview til Efterskolernes medier, efter at hun 14. juni besøgte Haslev Idrætsefterskole.

Kronprinsessen var forbi efterskolen for at sætte fokus på unges trivsel og på Efterskolernes trivselsprojekt Me&We, som Mary Fonden sammen med organisationen Just Human og Tuborgfondet de seneste tre år har været engageret i.

Me&We er et trivselsprogram, der gennem konkrete øvelser og uddannelse af lærere har til formål at styrke unges sociale kompetencer og forebygge mistrivsel. 

Kronprinsessen har gennem sit arbejde med trivselsprojektet oplevet, at Me&We har gjort en stor forskel for de unge ude på efterskolerne. Et indtryk, hun blev bekræftet i under sit besøg på Haslev Idrætsefterskole, hvor hun fra scenen havde samtaler med en række unge, som har været med i Me&We det seneste efterskoleår.

"Som vi kunne høre de unge fortælle, kæmper mange dem med forventningspres, usikkerhed og ensomhed, men de fortæller også, at det, der kan hjælpe dem, er følelsen af sammenhold og et stærkt fællesskab. Det har de alle arbejdet med gennem Me&We," siger Kronprinsesse Mary.

"Det har været rørende at følge og tale med de unge. Jeg bliver optimistisk på deres vegne."

– Kronprinsesse Mary

Bliver bedre til at passe på hinanden
Hun fremhæver også, at trivselsindsatsen har givet de unge nogle konkrete redskaber, som de kan bruge til at passe på sig selv og passe på hinanden. 

"Eleverne fortalte konkret om, hvordan de følte sig bedre klædt på til at møde nye fællesskaber med åbenhed og ærlighed. De er blevet bevidste om deres egen betydning for fællesskabet, og de har udviklet deres evne til at opbygge tillidsfulde og meningsfulde relationer. Vi kan se, og vi kan høre på deres fortællinger, at det gør en forskel," siger Kronprinsessen.

Både samtalerne på Haslev Idrætsefterskole og Mary Fondens løbende engagement i Me&We har givet Kronprinsessen håb for ungdommen på trods af, at mange lever i en tid med et stort forventnings- og præstationspres.

"Det har været rørende at følge og tale med de unge. Jeg bliver optimistisk på deres vegne. De her unge mennesker er født ind i en verden med sociale medier, og mange oplever et enormt forventningspres. De står over for nogle helt andre udfordringer, end vi gjorde. Men når vi giver dem mulighed for at sætte ord på det og giver os tid til at lytte til dem, forstår vi, hvor opmærksomme de er på hinanden, og hvor hårdt de arbejder for at tackle de her udfordringer," siger Kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen er da heller ikke i tvivl om, at en indsats som Me&We kan hjælpe unge bedre på vej.

"Selve kernen i arbejdet med Me&We er jo at gøre de unge opmærksomme på deres egen betydning for fællesskabet og give dem redskaber til at tackle de udfordringer og den tvivl og usikkerhed, der ofte er en del af det at være ung," siger hun. 

Efter sommerferien arbejder knap halvdelen af landets 241 efterskoler videre med Me&We og med at sikre bedre trivsel for eleverne. Projektet vil fremover blive udbudt som fast kursus hos Efterskolerne. Samtidig arbejder Just Human og Mary Fonden videre med at gøre Me&We relevant for endnu flere unge, også uden for efterskolerne.

Bagom Me&We 

  • Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.
  • Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og er testet i skoleårene 2020-2022 på 74 efterskoler landet over. I skoleåret 2022-2023 deltager yderligere 24 efterskoler.
  • Efterskoleelever udgør et repræsentativt udsnit af den danske ungdom. Også på efterskolerne er der en oplevelse af, at et stigende antal elever har brug for ekstra hjælp til at falde til og trives.
  • Mary Fonden, Just Human, Efterskolerne og Tuborgfondet står sammen bag Me&We.

Læs mere om Me&We her