Af Louise Wethke Buch

Fire kandidater stiller op til Efterskoleforeningens bestyrelse, hvor der til generalforsamlingen 29. maj skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen og en suppleant. De fire kandidater er Esben Jensen og Jeppe Søe, som begge genopstiller, og Kathrine Svane Christiansen og Tine Engell Kjøller, som er nye kandidater i 2021.

Kandidaterne er listet alfabetisk efter fornavn, og deres programerklæringer og CV bringes i uredigeret form.

Esben Jensen
Bestyrelsesmedlem, BGI akademiet

Programerklæring
Efterskoleforeningen skal være den interesseorganisation, medlemsforening og folkelige bevægelse, som er med til at sikre og udvikle skoleformen. Efterskolerne skal være en mulighed for alle unge. Efterskoleforeningen er hele skoleformens forening, derfor væsentligt med repræsentanter fra bestyrelserne, skolernes bagland, i Efterskoleforeningens bestyrelse.
Mine kompetencer ligger i en stor erfaring fra eget arbejdsliv i efterskolen som både lærer og forstander, samt foreningserfaring. Min foreningsoptik er derfor både medarbejderne, lederne og bestyrelserne. Ordentlige løn- og arbejdsforhold på skolerne. Klædt på til ledelse. Involvering af skolernes bestyrelser. Foreningen skal være synlig, vedholdende og seriøs i deres samarbejde med andre organisationer og i deres sparring til det politiske lag.


CV 2021

 • Læreruddannet
 • PD i Ledelse
 • HR i personalejura
 • Lærer: Nr. Broby og Glamsbjerg
 • Forstander på Vejstrup Efterskole 1997 – 2015
 • Midlertidig forstander på St. Andst Efterskole / Pederstrup Efterskole / p.t. Ærø Efterskole
 • Bestyrelse / formand for Efterskolernes Lærerforening (14 år)
 • Bestyrelsen og formand for Ledere i Frie Skoler (11 år)
 • Bestyrelsesmedlem på BGI akademiet
 • Bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen de seneste 4 år. Været aktiv i: OK18/21 udvalg, 10. kl. udvalg, udvalg om foreningens demokratiske fundament. Udvalg om ledelse og bestyrelser
 • De seneste 3 år kasserer og medlem af Økonomiudvalg

Jeppe Søe
Bestyrelsesformand, Halvorsminde Efterskole

Programerklæring
De tre år i bestyrelsen har været en fornøjelse. Jeg satte mig i spidsen for at styrke kommunikationen. Da det var delvist gennemført, ramte den største kommunikationsopgave i nyere tid, corona. Et nyt hold og nye værktøjer skulle stå sin prøve. Jeg arbejdede både på indre og ydre linjer på pressen, sociale medier med forældrestemmer, på gangene på borgen og strategisk. Vi stod godt, i en svær tid. Men vi lærte også – og nu følger arbejdet med at styrke på baggrund af vores erfaringer. Vi står styrket som eksperter på de unges liv, men kan forbedre. Jeg har derudover involveret mig i både e-sport, friheden til forskellighed i skoleformen, 10. klasses styrkelse, årsmøder, foreningsdemokratiet, branding, kampagner og den strategiske linje.

CV 2021

 • Siden 2018 medlem af efterskolernes bestyrelse
 • Født 1971 på Krogerup Højskole
 • Opvokset på Uldum og Lønne Højskole. Elev på Vesterdal Ungdomsskole
 • Foredragsholder siden 1996
 • Debattør om blandt andet frie skoler
 • Journalist og studievært ved landsdækkende medier
 • Rådgiver, lobbyist og producent for virksomheder, organisationer og politikere, herunder Lars Løkke Rasmussen med fast kontorplads på borgen
 • Formand på Halvorsminde Efterskole og kommunikationsrådgiver på Viby Efterskole

Kathrine Svane Christiansen
Bestyrelsesformand, Sundeved Efterskole

Programerklæring
I 2012 forlod jeg Efterskoleforeningens styrelse pga. familieforøgelse, og på opfordring stiller jeg nu op igen.
I min sidste periode var jeg ansat som lærer på Sundeved Efterskole. Da jeg fik nyt job, blev jeg spurgt, om jeg ville deltage i skolens bestyrelsesarbejde, da det er velkendt, at skoleformen er i mine knogler. Dette arbejde har givet mig et endnu skarpere blik på skoleformens fordele og fremtidige udfordringer.
Vi har en unik skoleform, der betyder uendeligt meget for alle de unge, der hvert år går igennem vores hænder. Det giver os en forpligtelse til konstant at kigge på, hvad vi tilbyder, og hvordan vi arbejder sammen med det omgivende samfund om vores skoletilbud. Skoleformens sammenhængskraft, pædagogisk udvikling og nærværende kommunikation er nøgleord for mit kandidatur.

CV 2021

 • Okt. 2018 - nu: Projektleder i NExTWORK, Sønderborg. Forskningsbaseret beskæftigelsesprojekt for unge ml. 18 og 29
 • Sept. 2016 - okt. 2018: UU-vejleder i Sønderborg Kommune
 • Aug. 2001 - sept. 2016: Lærer og vejleder på Sundeved Efterskole

Organisatorisk arbejde

 •  2018 - nu: Bestyrelsesformand på Sundeved Efterskole
 • 2017: Valgt til bestyrelsen på Sundeved Efterskole
 • 2015 - 2016: Medlem af tænketanken ’Hele Danmarks Efterskole’
 • 2007 - 2012: Medlem af Efterskoleforeningens styrelse
 • 2011 - 2012: Næstformand

Tine Engell Kjøller
Forstander, Waldemarsbo Efterskole

Programerklæring
Efterskoleforeningen skal være den drivkraft og bevægelse, som sikrer og udvikler skoleformen, så vi står stærkt i den uddannelsespolitiske debat. Efterskolen skal være en mulighed for ALLE unge og være med til at sikre demokratiet og mangfoldigheden i samfundet. Vi skal favne og rumme bredt med hovedsigtet i fokus.
Vi skal styrke den politiske vilje til at prioritere arbejdet med unges dannelse, så vi for den enkelte unges og for fællesskabets skyld kan bidrage til et sammenhængende samfund baseret på bæredygtige værdier.
Jeg vil bidrage til at styrke regionerne og dermed sammenhængskraften i foreningen. Desuden vil jeg bidrage til gode rammer for efterskoledriften; herunder særligt fokus på tilskud, lovgrundlag og økonomi, der er afgørende faktorer for, at vi kan sikre, at efterskoleformen er et reelt tilbud til alle.

CV 2021

 • 1968: Født og opvokset på Bornholm
 • 1992: Uddannet lærer Vordingborg Statsseminarium
 • 1992: Med til opstart af Sofie Rifbjerg Efterskole
 • 1994 -2003: Lærer Efterskolen Østergård
 • 2001 -2002: Lærer Kalvehave Folkeskole samt Kalvehave Kulturskole
 • 2003: Viceforstander Waldemarsbo Efterskole
 • 2011 - : Forstander Waldemarsbo Efterskole
 • 2016-2021: Efterskoleforeningen, Sjællandske regions udvalg
 • Deltaget i Efterskoleforeningens tænketank Hele Danmarks efterskole og har en nuanceret palet af lederkurser og uddannelser bl.a. coachuddannelse og diplom i ledelse
Se oversigten over nuværende bestyrelsesmedlemmer her.