Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Kommunernes Landsforening (KL) fremlagde i starten af ugen på KL's eget Børn & Unge Topmøde i Aalborg et 16 siders langt oplæg til, hvordan alle unge i fremtiden kan lykkes. Et af KL's centrale forslag er at lægge 10. klasse over i ungdomsuddannelserne i stedet for i grundskolen som i dag.

Dagsordenen er velvalgt. Vi bør alle være optaget af, hvordan vi sikrer, at alle unge lykkes med at få den uddannelse og plads på arbejdsmarkedet, som viljen og evnerne rækker til. Det har de seneste 20 år været vores allerstørste fælles udfordring, og hvis nogen havde fundet en bærbar løsning, var den nok både formuleret og implementeret. Der er bare ikke én løsning, og løsningen er da slet ikke at flytte 10. klasse ud af grundskolen!

Knap 20 procent af de unge får i dag ikke en kompetencegivende uddannelse, inden de er fyldt 25 år. Det kræver en kæmpe indsats af alle uddannelsesinstitutioner, organisationer og arbejdsmarked, hvis vi skal have dem til også at lykkes. Og det bør være en fælles langsigtet løsning, vi stræber efter.

Derfor bliver jeg helt træt, når KL melder ud, at hvis bare vi nedlægger 10. klasse i folkeskolen og lægger den over i ungdomsuddannelserne, løser det vores udfordringer. Selvom KL i deres forslag ikke lægger op til, at det skal berøre efterskolernes 10. klasse, mener jeg grundlæggende, at det er en forkert vej at gå.

Lad os i stedet se på, hvad der virker i dag, og hvordan vi sammen kan styrke det, vi har.

En ny undersøgelse, som analysefirmaet Moos-Bjerre har foretaget for Efterskolerne, viser, at efterskoler virker. Ifølge undersøgelsen har en ung, der har gået på efterskole i 10. klasse, 15 procent øget sandsynlighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse fem år efter sammenlignet med unge, der har afsluttet grundskolen med folkeskolens 9. klasse.

Læs mere om undersøgelsen her.

Derfor glæder det mig også, at børne- og undervisningsministeren med det samme afviste KL-forslaget med følgende udsagn: "Hvis jeg skal være direkte, kan jeg ikke se, hvilket problem det løser. Jeg synes, der er en uskarphed i forhold til, hvad man løser, og hvorfor det skulle være bedre."
 
Ligesom det glæder mig, at ministeren også lagde vægt på, at 10. klasse skal fungere som et ekstra år, hvor de unge kan modnes, inden de skal videre i uddannelsessystemet. Og at samme toner lyder fra både Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. KL’s forslag ser altså ikke ud til at have gang på jorden.

Alligevel ærgrer det mig, at vi skal bruge tid på et uigennemtænkt forslag, som mest af alt ligner en spareøvelse for kommunerne.

Lad os i stedet få alle aktører med ved bordet og et fælles løfte om, at ansvaret ligger hos os alle. Og så skal vi have en langsigtet løsning på udfordringen med, at knap 20 procent af de unge i dag ikke får en uddannelse. Efterskolerne sidder naturligvis hellere end gerne med ved bordet og bidrager til en langsigtet løsning, så vi i fremtiden kan sende endnu flere modne unge, der er rustet til en uddannelse, videre ud i samfundet.