Af Tina Ginnerup Jespersen, redaktion@efterskolerne.dk

1. Fokus på de sociale processer i ledelse
Bidragyderne i den første boganbefaling har alle det til fælles, at de er på jagt efter at se og udvikle nye perspektiver på ledelse. Ledelsesforsker Lone Hersted har samlet dem og selv bidraget med et af de tolv kapitler i bogen, hvor hun ser nærmere på relationel ledelse. Især afsnittet, hvor hun tager udgangspunkt i den tyske sociolog Hartmut Rosas begreber resonans og responssive relationer, er interessant. Ligesom rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet Lene Tanggaards kapitel om kreativitetsfremmende ledelse har nogle spændende perspektiver.
Ledelse i sociale processer
’Ledelse i sociale processer. Relationer, resonans og responsivitet’, Lone Hersted (red.), Dansk Psykologisk Forlag, 2021

Foto: PR
2. Ledelse med et skønlitterær twist
Et lidt anderledes bud på ledelseslitteratur, der er opstået i kølvandet på coronakrisens temmelig komplekse ledelsesfarvande, er bogen ’UVIS. Ledelse mellem kaos og kontrol’. Bogen adskiller sig fra traditionel ledelseslitteratur ved at inddrage skønlitterære afsnit, film, musik og billedkunst. F.eks. forklares en gruppedynamisk nedsmeltning gennem HBO-serien ’Chernobyl’, og et tv-interview med musikeren David Bowie bruges til at illustrere den levende samtale. Derudover er bogen fyldt med konkrete metoder og refleksionsværktøjer, som ledere kan benytte sig af i en uforudsigelig virkelighed.
UVIS
’UVIS. Ledelse mellem kaos og kontrol’, Thomas Rosenberg og Jacob Christoffer Pedersen, Dansk Psykologisk Forlag, 2021

Foto: PR
3. Bring naturens livscyklus ind i organisationen
Har du 15 minutter til overs i en rolig pause en dag, så find Laura Storms TED Talk fra 2019 på YouTube, hvor hun taler om regenerativt lederskab. Laura Storm er bæredygtigheds- og ledelsesekspert og bruger i sit oplæg netop disse to felter til at komme med sit bud på, hvordan ledelsen kan bringe naturens livscyklus og forbundne økosystemer ind i organisationen.
Ted Talk
‘The world calls for regenerative leadership’, TED Talk af Laura Storm på YouTube

Foto: TEDXHamborg
Bagom "3 udvalgte"
Tina Ginnerup Jespersen, Flakkebjerg Efterskole. Foto: Signe Find Larsen

Tina Ginnerup Jespersen står bag Magasinet Efterskolernes side ’3 udvalgte’, hvor hun anbefaler bøger, podcasts og film. Formålet er at give inspiration til undervisning, pædagogik og ledelse på efterskoler. Tina Ginnerup Jespersen er ansat på Flakkebjerg Efterskole, hvor hun har været siden 2010. De første 11 år som underviser på skolens medielinje og nu som afdelingsleder. 


Foto: Signe Find Larsen