Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Tillykke med at have fået eleverne tilbage på skolerne. Tillykke med, at skolerne nu igen summer af liv, ungdom og virkelyst. En tom skole er bare et hus. En fyldt skole er et efterskolehjem i ordets bedste og mest mangfoldige betydning. Jeg håber, det har været en god genstart.

Det er et stort ansvar at skulle tage vare på unge mennesker i 10 måneder. Genåbningen har ikke gjort jeres ansvar mindre. Tværtimod. I er ansvarlige for elevernes trivsel. Ansvarlige for at sikre, at hver elev til sommer forlader efterskolen med håb, livsmod og styrke til både at være sig selv og til at være aktiv medborger i det samfund, de er en del af. Det ansvar kan ikke sættes på en formel. Det kræver individuelle hensyn, individuelle snakke og individuelle beslutninger. I har lige nu også et særligt ansvar for sundheden både over for eleverne, medarbejderne og det omkringliggende samfund. I står med andre ord med et dobbelt ansvar.

Ingen boble
På et ledertræf for alle efterskoler 8. januar blev det gjort ganske klart – og med rette: Efterskolerne har med børn og unge at gøre. Vi kan ikke lave en boble. Nogle elever er sårbare og har brug for at komme hjem hver weekend. Vi kan tilskynde, at eleverne generelt bliver på skolen i længere tid, men hensynet til den enkelte elev vejer tungest. Den melding gik vi til myndighederne med og har holdt fast i lige siden.

Forældre, politikere og også enkelte skolefolk har argumenteret for, at vi kunne lave en boble, men i foreningens dialog med myndighederne har det hele tiden stået ganske klart, at efterskolerne ikke kan etablere en boble. Vi kan reducere trafikken rigtig meget, men der vil altid være trafik ind og ud af boblen.

Trivsel først
DR bragte i weekenden historien om, at elever tager hjem i weekenden, og det har givet noget diskussion. Her stod vi igen fast på, at vi ikke er genåbnet som en boble, og jeg var tryg ved at have ledernes mandat fra 8. januar. Åbningen i Vestjylland og Nordjylland har klart vist, at det har været rigtigt.

Diskussionen går på følgende tekst i retningslinjerne:
”Skolerne bør tilstræbe, at kosteleverne så vidt muligt bliver på skolen i længere perioder ad gangen. Elevernes trivsel bør dog vægtes højest, og der bør derfor tages individuelle hensyn til evt. behov for at komme hjem i weekenden.”

Det kan siges ganske enkelt: Elever, der har brug for at komme hjem i weekenden, skal kunne komme hjem, hvorimod elever, der ikke har brug for at komme hjem, bliver på skolen.

Det er vigtigt, at I forholder jer pædagogisk til det dobbelte ansvar, og at I er tydelige i jeres kommunikation til både elever, forældre og det omkringliggende samfund. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi også kan løfte det store ansvar, vi igennem mange år har løftet, med restriktioner og nye retningslinjer. Det er der også stor tillid til.

I har et dobbelt ansvar. Men trivslen kommer først.