Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

I sidste uge indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om afviklingen af sommerens afgangsprøver. Antallet af prøver er reduceret for både 9. og 10. klasse, og loven om nødundervisning er forlænget indtil sommerferien. Aftalen kan ses her

Aftalen er godt nyt for efterskolerne, fordi den giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen – både her i nedlukningsperioden og når eleverne kommer tilbage – på en måde, der tilgodeser efterskolernes øvrige aktiviteter, men også tilgodeser den enkelte elevs behov.

Der er brug for et stærkt fokus på det fællesskabsefterslæb, som de allerfleste elever oplever lige nu. For selv om det er forrygende at se og mærke, hvor mange gode tiltag, der sker på skolerne for at styrke fællesskabet i nedlukningen, og som kitter eleverne og deres efterskoleophold sammen, så mangler man hinanden. Mange føler sig ganske givet alene. Det skal vi have særligt fokus på, når vi er tilbage på efterskolerne. Jeg er mere optaget af fællesskabsefterslæbet, end jeg er optaget af et læringsefterslæb.

Men aftalen om færre prøver er jo heller ingen fribillet. Selvom efterskolerne kører med en nødundervisningsklausul helt indtil sommerferien, så må I på hver enkelt skole reflektere over, hvordan I bedst opretholder en læringskultur og et fagligt fokus. Ikke nødvendigvis via prøver eller test, men med mulighed for at styrke undervisningen, hvor den har haltet, eller hvor eleverne har huller. Den frie mulighed, som den politiske aftale giver, kan og skal komme elevernes samlede udbytte af deres efterskoleophold til gavn. Hvordan det skal ske og kan ske, ligger helt i jeres frihed på den enkelte skole. God arbejdslyst.