Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

I denne uge fik knap 9.000 elever i Vestjylland, Nordjylland og på Bornholm mulighed for at komme hjem til deres efterskole igen. Det er godt. Og det er fantastisk at se billederne fulde af gensynsglæde. Jeg håber, det bliver muligt for resten af Danmarks efterskoleelever at følge efter meget snart!
 
Alle eleverne har mistet værdifulde elementer af deres efterskoleophold i de måneder, de har været hjemsendt. Det er der ingen tvivl om. Men hvad er det vigtigste at satse på, når de kommer tilbage på efterskolen? Hvordan skal I som efterskoler prioritere blandt det bombardement af aktiviteter, et helt efterskoleår består af? Er det linjefag? Den prøveforberedende undervisning? Eller er det fællesskabet, der står øverst på både jeres og elevernes dagsorden? Valget er jeres. På hver enkelt skole må I luge ud, bygge op og passe til, så I sikrer jer, at eleverne i den allersidste uge af juni står tilbage med den størst mulige glæde og gavn af det efterskoleår, de nu vender tilbage til.
 
Der er ikke lavet en analyse af konsekvensen af nedlukningen af efterskolerne, men professor Ane Qvortrup fra SDU har stået i spidsen for  den første større undersøgelse af hvordan elever og lærere oplevede en skolehverdag med corona-restriktioner efter nedlukningen sidste forår. Hendes konklusion er, at bekymringen for det faglige efterslæb ikke er så stor. Til gengæld mangler mange elever motivation, og mange føler sig ensomme.
 
Jeg er overbevist om, at analysen også rammer mange efterskoleelever, og spørger I mig, mener jeg, at trivsel bør være overskriften, når I skal prioritere aktiviteterne for eleverne frem til sommerferien.

Og det er det, vi er allerbedst til: At motivere eleverne til at involvere sig aktivt i stærke fællesskaber, der holder i mange år. Så svaret på alle spørgsmålene ligger lige for. Gør det, I er allerbedst til!
 
God arbejdslyst.