Af Louise Wethke Buch

Allerede fra 6. april begynder selvpodning at blive en del af hverdagen på efterskolerne, hvor eleverne skal pode sig selv under supervision af for eksempel en lærer. Inden påske bliver mindst to medarbejdere fra hver efterskole uddannet i at supervisere elevernes selvpodning og eventuelt pode enkelte elever, der ikke selv kan eller ønsker at selvteste.

På Osted Efterskole har medarbejderne siden genåbningen 15. marts selv stået for at pode eleverne. Fire medarbejdere kom på kursus i selvtests, da Osted Friskole åbnede for eleverne i 0.-4. klasse 8. februar. Da efterskoleeleverne kom tilbage på den kombinerede Fri- og Efterskole, aflyste forstander Per Krøis Kjærsgaard aftalen med Falck, fordi skolen havde gode erfaringer med at lade personalet stå for testene på friskolen.

”Det kører rigtig godt på den her måde, og det går gnidningsfrit med at teste eleverne. Vi er fortrøstningsfulde og tror, det kommer til at køre lige så fint med selvtests,” siger han.

Det nye testsystem giver mulighed for, at skolen kan uddanne egne medarbejdere eller ansætte eksternt personale til at være supervisorer, når eleverne skal selvpode. For Per Krøis Kjærsgaard giver det fleksibilitet, at det er skolens personale, der står i testlokalet og hjælper eleverne. På den måde bliver de to ugentlige tests tilpasset programmet og skemaet på skolen, så de ikke er afhængige af bestemte aftaler med et eksternt testhold.

”Det er en enorm befrielse, at vi selv står for at teste, fordi vi kan tilrettelægge det, så det griber mindst muligt ind i dagligdagen, skemaet og de aktiviteter, vi har,” siger han.

Som fluorskylning i gamle dage
I næste uge planlægger Per Krøis Kjærsgaard at afsætte tid til at sætte eleverne ind i selvtests, når yderligere to af efterskolens medarbejdere også har været på kursus. Han håber, det kan lade sig gøre, at eleverne tester sig selv i klasserne i stedet for at gøre det i et testlokale. På den måde kommer det til at fylde mindst muligt i dagligdagen.

”Jeg tænker, at det bliver lidt ligesom fluorskylning i gamle dage. Det kender alle os over 50, hvor en dame fra kommunens tandpleje kom ind i klasselokalet med 20 engangsbægre, vi skulle gurgle mund i, og så gik hun videre til næste klasse,” siger han.

Per Krøis Kjærsgaard tror ikke, at eleverne kommer til at mærke en stor forandring med de nye selvtests. Det er kun skolerne der lige nu skal vænne sig til en ny måde at teste på.

”De synes jo som alle os andre, at det er irriterende at teste, men hvis det er prisen for at gå på efterskole, tager de det med. Det her er en meget lille pris at betale for, at vi har eleverne tilbage igen,” siger han.

Bliv klogere på superviserede selvtests

  •  Fra og med uge 14 skal skolerne overtage tests af elever og personale fra regionerne, som skal foregå via superviseret selvpodning
  • Skolen kan vælge at oplære to af skolens eget personale som supervisorer eller ansætte og oplære nyt personale. Der er ingen krav om supervisorens faglige baggrund
  • Én supervisor kan supervisere selvtests af omkring 50 elever i timen
  • Eleverne skal som udgangspunkt selvpode med ’den korte vatpind’, der skal to til tre cm op i næsen. Hvis eleven ikke selv kan eller vil selvpode, kan supervisoren hjælpe med at pode eleven
  • Læs mere om de nye selvtests her