Af Anna Rossman Thejsen

Hvad er det bedste, din skole har fundet på for at bevare fællesskabet på afstand?

"Jeg synes, vores fælles morgensang for hele skolen hver morgen er guld værd at holde fast i. Vi mødes online og vores forstander, Lynge, vælger en sang og siger et par bevingede ord. Derefter spiller vores viceforstander, Alex, til, og der synges med ude i de små hjem. I det hele taget er tiltag, som ligner hverdagen på efterskolen, meningsfulde, så vi alle får en fornemmelse af, at vi stadig tænker på hinanden og holder gang i det fællesskab, vi har bygget op gennem hele året. Der har også været mange andre gode, sjove og lærerige aktiviteter på skemaet i den første uge, hvor skolen har været lukket ned pga. corona: Madlavning, varulv-leg, fællesfoto, godnathistorie, keramik, strikkeklub samt gode elev-initiativer, hvor de unge selv arrangerer at mødes i det virtuelle rum. Her har vi haft ’Snak & Snit’, som er den ugentlige snakkeklub omkring bålet, der er blevet ført videre i online-version. ’Random Sports’ er en anden aktivitet, hvor eleverne i fællesskab bygger skolen op i Minecraft."

Hvad er det bedste, du selv har fundet på for at bevare fællesskabet – på afstand?

"Min mand, som også er lærer på skolen, og jeg lod os inspirere af en anden efterskole, der havde lavet banko med eleverne. Vi syntes, det var en rigtig god idé, især fordi det giver anledning til også at grine af noget sammen, hvilket er vigtigt i en tid, hvor mange alvorlige tanker og refleksioner står i kø. Derfor udviklede vi ’Jørgen & Jørgens banko’, hvor vi klædte os ud og gik online med hentehår, briller, hæsblæsende jingles og præmier som toiletpapir og håndsæbe."

Hvordan kan du lige nu mærke efterskolefællesskabet – på afstand?

"Jeg mærker, at vi alle er i samme båd, og at vi har en fælles opgave, vi skal løse: Nemlig at holde liv i vores efterskolefællesskab. Jeg kan mærke, at alle på skolen, mine kollegaer og eleverne, anstrenger sig for, at det skal lykkes. Bl.a. forsøger vi at bringe følelsen af hjemlighed ud til vores elever, så de bliver mindet om hjemligheden på skolen. Hjemligheden prøver vi at skabe gennem aktiviteter som f.eks., når en af mine lærerkolleger Birgitte og hendes hund, Vigga, går den vante motionsrute rundt om skolen og sender video til eleverne. Vi har også tandbørstning fra dagligstuen, som vi kalder vores lærerværelse – et virtuelt rum, man kan mødes i og sende ’live’ ud til hinanden hjemmefra. Og så har vi godnatrunden, hvor to lærere siger godnat via ’Meet’ til eleverne hjemme på deres værelser."

Hvad savner du mest ved hverdagen på skolen?

"Jeg savner nærheden, at være tæt på eleverne og at kunne mærke, om de trives. Øjenkontakten og mødet på gangen eller ved bordet i spisestuen, hvor man fornemmer stemningen og aflæser et kropssprog. Det er så afgørende for jobbet som efterskolelærer, at man kan mødes og komme i dialog med eleverne – også de mere tilfældige møder, hvor man støder ind i hinanden på en hjemmelæreraften, som vi kalder vores vagtaftener. Jeg savner, når det summer af liv på skolen og spontane elev-initiativer opstår, jeg savner fællessang, korsang og morgensang, så taget letter, og man får gåsehud. Jeg savner at lære unge mennesker, hvordan man lever sammen under samme tag i et fællesskab på godt og ondt."

Kan det her bringe noget godt med sig – og i så fald hvad, tror du?

"Jeg mærker allerede nu, at vi får mulighed for at lære vores elever at kende på en anden måde end sædvanligvis. Når man har online-undervisning med dem og så at sige bliver lukket ind deres hjem, ser man dem agere i et andet rum, hvor det, de er rundet af, bliver tydeligere. Vi har jo ofte forældrene med på sidelinjen til undervisningen i øjeblikket, og forældrekontakten forøges i det hele taget, fordi de også bærer en del af ansvaret for, at deres unge mennesker er undervisningsparate. Vi oplever også elever, der – ulig, hvad vi havde forventet – pludselig griber til handling, bliver kreative og affinder sig med situationen på en konstruktiv måde. Jeg tror også, at man generelt som efterskoleelev, når alt det her forhåbentlig snart er slut, vil sætte større pris på den tid, der er tilbage på efterskolen. Jeg håber, at de vil nyde den resterende tid og hinanden i fulde drag. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme tilbage og lave RIGTIG efterskole."