Kære alle,

De seneste 14 dage har vi arbejdet hårdt for at sikre en hjælpepakke til efterskoler. Fokus har været dels på tab som følge af udmeldinger inden sommerferien samt ved eventuel elevnedgang næste år, dels på kompensation for forældrebetaling i lukningsperioden.

Som I kan læse i dagens medier, er der nu faldet en hjælpepakke på plads på i alt 540 mio. kroner. Det er jeg meget glad for og lettet over!

Jeg vil gerne takke alle jer skolefolk, der har lagt energi og ressourcer i at påvirke politikerne, så vi i dag står med en politisk aftale om en hjælpepakke, der giver efterskoler en sikkerhed for at kunne komme nogenlunde helskindet gennem coronakrisen og de økonomiske eftervirkninger, der må komme derefter.

Derudover er der grund til at takke specielt undervisningsordførerne fra flere sider i Folketinget, der sammen med børne- og undervisningsministeren har banet vejen for hjælpepakken.

Her er hjælpepakkens hovedpunkter

  • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge per elev fra 1. april og 1 måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede. Det ekstra tilskud skal gå til reduktion af forældrebetalingen.
    (Efterskoleforeningen anbefaler stadig, at skolerne trækker yderligere 350 kr./uge som kompensation for kost- og energiudgifter.)
  • Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020. Der afsættes en pulje på 60 mio. kr., som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020.
  • Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår. Der afsættes en pulje på 170 mio. kr. til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår.
  • Fripladspakke. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.
  • Annullering af kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler i kalenderåret 2020.

(Kilde: Børne og Undervisningsministeriet)

Når man lukker et samfund ned, har efterskolerne brug for samfundet. Når man lukker et samfund op igen, har samfundet brug for efterskolerne. 

Politikerne har med denne hjælpepakke virkelig vist vilje til hjælpe efterskolerne, og nu er det vores tur til de kommende år fortsat at vise alle, at vi om nogen kan trække vores unge ind i et samfund med tryghed, håb og en stærk vilje til at gøre en forskel.

God arbejdslyst!

Torben Vind Rasmussen
Formand
Efterskolerne