Et enigt folketing har 1. april indgået en aftale om en hjælpepakke til efterskolerne og de familier, som har børn på efterskoler. Hjælpepakken indeholder b.la. en økonomisk kompensation til forældrene til de nuværende elever på landets efterskoler.

Staten giver med hjælpepakken et ekstra tilskud pr. elev på 1.000 kr. om ugen fra 1. april og én måned frem. De 1.000 kr. vil blive trukket fra forældrenes egenbetaling.

Efterskoleforeningen anbefaler, at skolens eget nedslag for kost og forbrug på 350 kr. om ugen fortsætter i det omfang, forældrene stadig har positiv egenbetaling tilbage efter fradrag af statslig elevstøtte og coronakompensation i lukkeugerne.

Retningslinjer kendes først efter påske
Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at de arbejder på højtryk, men at de endelige administrative retningslinjer først kan ligge klar efter påske.

Vi opfordrer derfor forældrene til ikke at kontakte efterskolerne med spørgsmål om den konkrete beregning af forældrebetalingen, da skolerne ikke kan svare, før de endelige retningslinjer er udsendt fra Børne- og Undervisningsministeriet.