Af Anna Rossman Thejsen

Forstander på Himmerlands Ungdomsskole Jesper Laubjerg:
Der er brug for alternative prøveformer i 9. klasse

Hvorfor tror du, at færre vil på efterskole i 9. klasse?
”Fagpakken har lagt et større pres på 9. klasse. Det betyder også en hel del, at politikerne har gjort 9. klasse adgangsgivende. Hvis man oplever, at man er på rette kurs på sin nuværende skole, har man nok en tendens til at ville blive og få en god afgangsprøve der. Så bliver det kun, hvis man oplever at være ude af kurs fagligt eller slås med noget socialt, at efterskolen kan komme på banen som et alternativ i 9. klasse.”

Trods lavere søgning til 9. klasse har I valgt at bevare både 9. og 10. klasse. Hvorfor?
”Jeg mener, det er vigtigt at have både 9. og 10. klasse, men jeg føler samtidig, at det er en svær kamp med de forskellige rammer, der er for 9. og 10. klasse. Jeg oplever også, at den massive prøvepakke, der er i 9. klasse i dag, gør det noget låst. Jeg føler ikke, at politikerne på Christiansborg lytter til, at efterskoler med fordel kunne have nogle alternative efterskoleprøveformer i 9. klasse, som måske var knap så låste.”

Hvad kan den enkelte skole gøre for at gøre særligt 9. klasse mere attraktiv?
”En helt konkret ting er jo det, nogle skoler allerede gør med at reservere pladser til de 9.-klasseelever, der typisk først melder sig ind hen mod foråret. Jeg kan jo se, at nogle ellers velsøgte skoler holder 9. klasse åben længe. For skoleformen er det et godt signal, og det skylder vi dem jo nok alle tak for. Det kan være, vi også skal gøre det hos os, men man skal jo have is i maven for at holde pladser åbent så længe. Hos os gør vi også en del ud af ikke at italesætte 10. klasse og 9. klasse som et A- og B-forløb, men som noget, der langt henad vejen er meget ens.”

Hvad mener du, at skolerne og foreningen skal gøre for at få flere til at vælge 9. klasse?
”Efterskoleforeningen skal på banen og være med til at motivere skolerne til at arbejde med og udvikle 9. klasse. Der findes jo masser af gode eksempler på efterskoler, der godt kan fylde deres 9. klasser, og som allerede gør det godt i 9. klasse. Foreningen har lygten og kan lyse på de gode eksempler, og det forpligter i mine øjne. Nogle gange synes jeg måske, vi taler lidt for meget om det, vi ikke gør godt nok, i stedet for at tale om de gode eksempler, som folk bliver motiveret og inspireret af. Vi skal også styrke vores fælles fortælling om det, vi laver i både 9. og 10. klasse og prøve at sætte det ind i nogle mere traditionelle folkeoplysningsrammer. I samfundet generelt er der et kæmpe demokratitab, og jeg synes, vi har svaret ude på vores skoler. Den medindflydelse, elever i både 9. og 10. klasse har på efterskoler, giver dem ejerskab og tro på, at de kan og skal tage ansvar i forhold til demokratiet.”

Så mange elever går i 9. klasse på Himmerlands Ungdomsskole
Til og med dette skoleår har der været to 9. klasser på Himmerlands Ungdomsskole, men til næste skoleår bliver der kun oprettet én 9. klasse. Det skyldes, at mens skolen de seneste år har haft 30-40 9.-klasseelever, er der kun 20 til næste år.

Thomas Tarp Hansen, forstander Askov Efterskole. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Forstander på Askov Efterskole Thomas Tarp Hansen mener, at skolerne og foreningen skal gå sammen om at udvikle 9. klasse og gøre klassetrinnet mere attraktivt for de unge. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Forstander på Askov Efterskole Thomas Tarp Hansen: 
Kan vi gøre undervisningen i 9. klasse mere interessant?


Hvorfor tror du, at færre vil på efterskole i 9. klasse?
”Jeg synes måske, at vi selv som skoleform har været lidt ude om det, fordi vi har gjort så meget ud af at tale 10. klasse op. Der har af flere omgange været politiske vinde, der har peget i retning af at ville nedlægge 10. klasse, så det har været vigtigt for os at markere, hvor meget man får ud af at gå i 10. klasse på efterskole. Det er der også kommet masser af nye tanker og spændende pædagogisk udvikling ud af, så vi står stærkt i vores 10.-klassetilbud. Men måske har vi, både her hos os og generelt, lidt glemt 9. klasse i den proces?”

På Askov Efterskole har I trods lavere søgning til 9. klasse valgt at bevare både 9. og 10. klasse. Hvorfor?
”Vi kommer ikke til at nedlægge 9. klasse. Der er brug for efterskoler – både til de umodne drenge i 9. klasse og til dem, der har brug for to år på efterskole. Jeg mener helt generelt, at det er vigtigt, at vi som efterskoler er et bredt tilbud på mange områder – og derfor også når det gælder 9. og 10. klasse. Det gør også, at vi er et reelt alternativ til folkeskolen.”

Gør I en særlig indsats for at tiltrække flere til 9. klasse på jeres skole?
”Ikke endnu, men når søgningen er så stor til 10. klasse, som vi oplever nu, giver det da nogle overvejelser i forhold til, om vi fremover bør holde flere pladser til 9.-klasseelever længere hen på året. Men det er jo noget, man skal turde satse på.”

Hvad mener du, at skolerne og foreningen skal gøre for at få flere til at vælge 9. klasse?
”Vi er gode til at fortælle de unge om alle de spændende ting, de kan vælge, hvis de går i 10. klasse hos os. På efterskoler kan vi også godt lide den frihed til alternative undervisningsformer og prøveformer, vi har i 10. klasse, mens vi føler os låst af udtræksfagene og prøverne i 9. klasse. Måske smitter det også af på vores måde at tale om 9. og 10. klasse på over for de unge? Langt henad vejen synes jeg jo, at man får den samme gode efterskoleoplevelse, uanset om man går i 9. eller 10. klasse. Måske skal vi gentænke vores måde at undervise i udtræksfagene på og spørge os selv, hvordan vi kan gøre undervisningen endnu mere interessant, lærerig og aktuel? Jeg tror faktisk, at der ligger et uudnyttet potentiale i at udvikle 9. klasse. Det kunne også være noget, som Efterskoleforeningen kunne være med til at skubbe på i forhold til.”

Så mange elever går i 9. klasse på Askov Efterskole
I dette skoleår går der 40 9.-klasseelever fordelt på to klasser på Askov Efterskole. Skolen har allerede fyldt op til næste skoleår, og der bliver der kun 20 9.-klasseelever og derfor kun oprettet én 9. klasse. Skolen har i alt omkring 120 elever.

Mette Romer Søborg, forstander Oure Efterskole. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Efterskoler bør benytte deres frihed til at skrue på det pædagogiske og uddannelsesmæssige tilbud i 9. klasse i stedet for et opgive klassetrinnet, mener forstander på Oure Efterskole Mette Romer Søborg. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Forstander på Oure Efterskole Mette Romer Søborg:
Der er brug for et opgør med myten om, at 10. klasse er bedst


Hvorfor tror du, at færre vil på efterskole i 9. klasse?
”Vi oplever ofte, at når de unge har været på skolen på besøgsdage og camps og set, hvad efterskolelivet kan bibringe, har de lyst til at gå på efterskole hurtigst muligt. Men samtidig oplever vi både forældre og lærere anbefale, at de venter til 10. klasse. Ja, det gælder også skolefolk inden for efterskoleverdenen, som appellerer til de unge om at vente til 10. klasse ud fra en fortælling om, at man skal have en vis modenhed og social parathed for at gå på efterskole.”

På Oure Efterskole har I trods lavere søgning til 9. klasse valgt at bevare både 9. og 10. klasse. Hvorfor?

”Vi har brug for at synliggøre, at efterskoler er et bredt alternativ til uddannelsespakken i folkeskolen og ikke blot et alternativ til 10. klasse. Der er jo ingen tvivl om, at der er flere undervisningspligtige fag i 9. klasse, men som efterskoler har vi jo en frihed til at sammensætte fagene og undervise på alternative måder, så vi kan lave udskoling på en anden måde end den, folkeskolen tilbyder. I stedet for at opgive 9. klasse synes jeg, at vi skal benytte os af vores frihed og skrue på vores pædagogiske og uddannelsesmæssige greb, så efterskolen bliver ved med at være et mangfoldigt tilbud.”

Hvad skal der i dine øjne til for at få flere unge til at vælge 9. klasse på efterskole?
”Jeg ser det både som et efterskoleansvar og et forældreansvar at gøre op med myten om, at det kræver en vis modenhed at gå på efterskole. Ja, drengene i 9. klasse er markant mindre modne end pigerne i 10. klasse, men derfor kan det også nogle gange være en endnu større sejr at se en 9.-klasseelev udvikle sig hen over et efterskoleår.”

Hvorfor mener du, det er vigtigt, at skoleformen bevarer 9. klasse?
”Min frygt er, at 10. klasse på sigt bliver skåret kraftigt fra politisk hold. Og hvis vi efterskolefolk selv bidrager til en fortælling om, at det er godt at vente til 10. klasse, og at flere skoler af bekvemmelighedsårsager selv har skåret 9. klasse fra, så saver vi den gren over, vi selv sidder på. Jeg synes, at vi som skoleform bør tilbyde 9. klasse på efterskole og vise, at vi både i et dannelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt og mangfoldighedsperspektiv er på forkant med udviklingen.”

Hvad gør I på jeres skole for at rekruttere flere 9.-klasseelever?
”På vores besøgsdage gør vi meget ud af at tale 9. klasse op. Vores kampagner er generelt ikke særligt rettet mod 9. klasse, men som noget nyt er vi begyndt at interviewe vores egne elever om, hvorfor de har valgt at gå i 9. klasse, og tanken er, at det skal bruges på skolens sociale medier.”

Hvad mener du, at skolerne og foreningen skal gøre for at få flere til at vælge 9. klasse?
”Jeg tror, vi skal gå mange veje. Vi skal have fat i forældrene og UU-vejlederne, men vi skal i den grad også have fat i de unge selv, og vi skal have unge ambassadører til at fortælle andre unge, hvorfor 9. klasse på efterskole er godt.”

Så mange elever går i 9. klasse på Oure Efterskole
På tre år er antallet af 9.-klasseelever på Oure Efterskole halveret fra 250 til 125. Skolen har i alt omkring 660 elever.

Lars Mortensen, Forstander Vandel Efterskole. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Uden 9. klasse mister efterskoler en afgørende del af deres mangfoldighed, mener forstander på Vandel Efterskole Lars Mortensen. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Forstander på Vandel Efterskole Lars Mortensen:
Vi holder pladser åbne til 9.-klasseelever

 
Hvorfor tror du, at færre vil på efterskole i 9. klasse?
”Der er flere grunde, tror jeg, men noget af det handler nok om, at færre elever kommer to år på efterskole. Vi har selv oplevet et fald i andetårselever, og jeg tror, at vi generelt vil se endnu færre fremover. Et eller andet sted handler det nok om, at et efterskoleophold er blevet dyrt. Har du flere børn, har du ikke råd til at sende dit barn mere end et år på efterskole, og så falder valget måske på 10. klasse, som er barnets sidste år i grundskolen.”

På Vandel Efterskole har I trods lavere søgning til 9. klasse valgt at bevare både 9. og 10. klasse. Hvorfor?
”Vi har stadige ledige pladser til det kommende skoleår, men har valgt at lade dem stå åbne til 9.-klasseelever, som ofte søger sent. Vi har mange 10.-klasseelever på venteliste og kunne sagtens vælge at nedlægge vores 9. klasse helt, men for både vores egen skole og for skoleformens skyld vil vi gerne fastholde 9. klasse. Mangfoldighed er et nøgleord for vores skole, og der er også en mangfoldighed i at have 9. klasse. Uanset om det handler om køn, linjefag eller klassetrin giver mangfoldighed grobund for at forstå verden.”

Hvorfor mener du, det er vigtigt, at skoleformen bevarer 9. klasse?
”Hvis en elev har afgangsprøven fra 9. klasse, er 10. klasse jo ikke længere nødvendig for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Så det bliver i højere grad gennem 9. klasse, at vi som skoleform har en forbindelse og en tilknytning til uddannelsessystemet. Hvis vi slet ikke er i dialog eller konkurrence med resten af grundskolen, hvordan kan vi så være et alternativ til grundskolen? På nogle områder giver det da noget bøvl at bevare 9. klasse med alle de krav om fagrækker og prøver, der er. Og jeg forstår fristelsen til at blive en efterskole med ren 10. klasse. Det er da også noget, vi har overvejet på vores skole, men vi er kommet frem til, at det giver vores elever noget vigtigt, at de oplever hinanden på tværs af årgange, og at det understøtter vores tilknytning til resten af uddannelsessystemet.”

Gør I en særlig indsats på Vandel Efterskole for at få flere til at vælge 9. klasse hos jer?
”Det er selvfølgelig noget, vi taler om, men vi har ikke iværksat noget endnu.”

Hvad mener du, at skolerne og foreningen skal gøre for at få flere til at vælge 9. klasse?
”Jeg tror, at vi som skoleform skal blive bedre til at fortælle om det, vi har til fælles. I en del år har vi efterskoler gjort meget ud af at fortælle om det specielle – om alt det, der adskiller skolerne. Her kan du spille håndbold, her kan du gå til sejlads, dans osv. Måske skal vi også gøre opmærksom på, at vi faktisk er et reelt alternativ til folkeskolen og blive endnu bedre til at fortælle, at vi som skoleform kan noget særligt – også når det kommer til det faglige. Så nogle flere får øjnene op for, at det at tage på efterskole i 9. klasse ikke betyder, at de får en dårligere afgangsprøve end den, de ville kunne have fået i folkeskolen.”

Så mange elever går i 9. klasse på Vandel Efterskole
Vandel Efterskole har i dette skoleår omkring 40 elever fordelt på to 9. klasser og omkring 104 elever i 10. klasse. Det er et lille fald i andelen af 9.-klasseelever i forhold til de seneste år. De ved endnu ikke, hvor mange elever de får i 9. klasse til næste år, da de bevidst et stykke ind i foråret har valgt at holde pladser fri til potentielle 9.-klasseelever.