Af Anna Rossman Thejsen

Eleverne i. 9. klasse kommer ikke af sig selv, advarer Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen.

”Jeg hører fra efterskoleforstandere fra hele landet, at der er et entydigt fald i søgningen til 9. klasse, og min fornemmelse er, at det bliver endnu værre de kommende år,” siger han.

Det svindende antal 9.-klasseelever har allerede fået en del skoler til at nedlægge klassetrinnet helt. Ifølge Efterskolernes elevtalsindberetninger for skoleåret 2021/22 tilbyder 23 ud af landets i alt 240 efterskoler nu kun 10. klasse. for dette skoleår tilbyder 23 ud af landets i alt 240 efterskoler nu kun 10. klasse.

Torben Vind Rasmussen forstår godt fristelsen, især når mange skoler kunne fylde skolen helt op med 10.-klasseelever, som mange steder står på lange ventelister. Det er dog et skråplan, hvis for mange skoler tyer til den løsning, mener han.

”Jeg mener, at vi som skoleform er forpligtet til at tilbyde 9. klasse, og at der skal være en vifte af valg for de 14-18-årige, der ønsker at komme på efterskole. Vi må ikke ende med, at det er fåtallet af skoler, der har 9. klasse, så ryger mangfoldigheden,” siger Torben Vind Rasmussen.

Dermed ikke sagt, at formanden ser det som en let opgave.

”Der findes ingen snuptagsløsninger, men som formand vil jeg gerne i dialog med skolerne om, hvordan vi sammen kan løse den udfordring, vi står over for.”

Samtidig understreger han, at foreningen ser så alvorligt på udfordringen, at bestyrelsen med ham i spidsen har valgt at gøre rekrutteringen af flere elever til 9. klasse til et nyt strategisk indsatsområde i 2022. Det betyder, at foreningen i de kommende måneder vil arbejde intensivt på at finde løsninger.

For ham at se er der dog flere ting, som skoleformen allerede nu kan gøre for at få unges øjne op for, at efterskole også kan være noget, man tager på i 9. klasse. Den indsats kunne med fordel begynde med en kritisk granskning af efterskoleverdenens egen fortælling.

”Jeg ved, at jeg selv har sagt, at hvis det var mig, der skulle vælge efterskole til mit barn, ville jeg vælge 10. klasse,” indrømmer han og fortsætter:

”Vi er rigtig gode til 10. klasse, men pludselig er det gået op for os, at hvis vi glemmer at fortælle, hvad vi også kan i 9. klasse, holder eleverne op med at komme,” siger han.

Hold pladser til 9. klasse
Torben Vind Rasmussen fremhæver samtidig, at folkeskolerne og friskolerne har været dygtige til at gøre en dyd ud af at tale om deres skoletilbud som et sammenhængende forløb, som afsluttes med 9. klasse, og at det derfor først kan give mening at tage på efterskole som et ekstra år.

”Hvis vi på efterskolerne ikke går op imod den fortælling, rammer det os. Det rammer også de unge, der ikke kan vente til 10. klasse med at komme på efterskole, fordi de har brug for at komme væk hjemmefra, har brug for et skoleskift eller for at udvikle sig socialt. Det er helt vildt vigtigt, at der også er et tilbud til dem, og efterskolen ikke kun bliver for dem, der har lyst til et ekstra år,” siger han.

Derfor tilskynder Torben Vind Rasmussen til, at flere efterskoler holder et antal pladser fri til 9.-klasseelever.

”Jeg bliver glad for at høre fra de forstandere, der tager det ansvar på sig. 9.-klasseeleverne søger typisk noget senere, og jeg ved godt, at det er mange af dem, der kommer sent, som der kan være lidt bøvl med, men jeg håber, at skolerne tør have is i maven og holde pladser til dem,” siger han.

Torben Vind Rasmussen lytter dog også til de mange forstandere, som oplever, at fagrækken og kravene til prøver i 9. klasse spænder ben. Derfor vil han også arbejde for, at fagkravene til 9. klasse skal lempes, og at efterskoler skal have lov til at udvikle egne prøveformer til 9. klasse.

”Det bliver et langt sejt træk at overbevise politikerne, men jeg mener alligevel, at vi som forening skal prøve at arbejde for større frihed til at udvikle egne prøver. Det ville åbne for muligheden for at skabe en mere helhedsorienteret og meningsfuld tilgang til det boglige i efterskolen.”