Af Louise Wethke Buch og Anna Rossman Thejsen

Mogens Vestergård, forstander på Hørby Efterskole:
”Jeg er forstander på en almen efterskole med mange helt almindelige elever, som bare kan gå ind og deltage i et efterskoleår. Men hvert år har vi også en gruppe inklusionselever og specialelever. Derfor er jeg rigtig glad for, at Torben i sin beretning kom ind på problemet med, at vi har mistet rundt regnet en tredjedel af de støttekroner, vi havde engang. Med den udhuling, der er sket siden 2017, er det nødvendigt, at bestyrelsen tager fat på det.”

Lars Luplau, viceforstander på Svendborg Efterskole:
”Jeg er nødt til at adressere handleplanen for tilgængelighed. Over en tiårig periode er prisen på et efterskoleophold steget med over 25 procent renset for inflation. Når I fremlægger handleplanen for tilgængelighed, er der fuldstændig tavshed om det. Den tavshed larmer så meget, at jeg ikke kan høre andet.”

Niels Martin Sørensen, forstander på Lystruphave Efterskole:
”Hvorfor har man i bestyrelsen lavet den ændring af den individuelle elevstøtte? Er det, fordi vi ikke har været gode nok til at have styr på det ude på skolerne?”

Læs også: Hvordan sikrer vi, at alle har råd til et efterskoleophold? 

Anette Ingemansen, bestyrelsesmedlem på Waldemarsbo Efterskole:
”Jeg er en lille smule bekymret for det med tilsyn og kan godt være lidt bekymret for, om du er bekymret nok, Torben. Det bekymrer mig rigtig meget, at ministeriets tilsyn går ind og piller ved skolernes frihedsgrader. Ministeriet går ind og rører ved frihedsgraderne på grundskoleområdet. Det håber jeg, at I i bestyrelsen også er bekymrede for.”

Lasse Ovesen, forstander på Frøslevlejrens Efterskole:
”Jeg vil også slå et slag for den individuelle supplerende elevstøtte og sætte spørgsmålstegn ved de nye puljer på 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr. Jeg synes, det er at sætte ting i kasser i stedet for at se på den enkelte families behov, så det, er jeg ked af, er kommet ind ad bagvejen. Og så løser det stadig ikke det problem, at nogle skoler slet ikke bruger den individuelle supplerende støtte, og at nogle har brug for meget mere.”

Jan Coermann, forstander på Flakkebjerg Efterskole:
”Lige nu er det næsten ikke til at koncentrere sig om noget andet, end at vi står midt i en krise i Ukraine. Derfor blev jeg også meget rørt, da jeg forleden dag så, at Farsø Efterskole var med i et fakkeloptog for at vise deres støtte til ukrainerne. Derfor har vi i Sjællandske region også her til formiddag stablet et Ukraine-arrangement for de sjællandske efterskoler på benene søndag 27. marts, hvor vi sammen eller hver for sig gør noget til fordel for Ukraine. Så hermed en opfordring til andre regioner om måske at slutte sig til og i det hele taget gøre noget for at give vores elever en stemme i forhold til Ukraine."

Mette Jehrbo, bestyrelsesmedlem på Baunehøj Efterskole:
”Jeg vil foreslå, at vi til fremtidige beretninger rejser os undervejs og synger en sang eller strækker os, for så bliver det meget nemmere at lytte.”