Af Anna Rossman Thejsen og Louise Wethke Buch 

Pernille Rosendahl, sanger, musiker og kulturdebattør:
”Vi står over for en generation, der måske er lidt stækket af en coronapandemi lige nu, men jeg tror bare, de sover. Jeg har virkelig stor tiltro til dem. Kunsten kan nære den frie tanke. Kunsten kan udfordre på helt nye måder. Vi skal lære at tage kunsten og sanseligheden ind som noget af det, der kan nære og hele vores unge.”

Michael Thagaard, forstander på Langelands Efterskole:
”Eleverne på vores skole arbejder meget med kunst og kreativitet, og da jeg spurgte dem, hvad de synes, de har manglet i deres skolegang indtil nu, svarede de et rum til fordybelse. De synes hele tiden, de skøjter videre. Samtidig har vi en ungdomsgeneration, der kæmper med trivsel, og som har siddet alene i mørke rum under corona. Der er et enormt behov for kunst og kultur og kreativitet til at binde de unge sammen igen. I Skoledanmark skylder vi de unge at hjælpe dem med at skabe et rum, hvor de kan fordybe sig i kunst og kreativitet.”

Kirsten Ida Enemark, viceforstander på Roskilde Festival Højskole:
”Vi skal give de unge mulighed for at fordybe sig og give dem en følelse af, at noget, som var en krøllet idé i deres hoveder om morgenen, i løbet af dagens undervisning kan blive til et konkret produkt. Kunst og kultur og kreativitet har en kæmpe betydning for sammenhængskraften i samfundet, og det har vi på højskolerne og efterskolerne sammen med idrætslivet og foreningslivet en forpligtelse til at sige højere.”

Efterskolernes-årsmøde-debat-2022

"Hvor er efterskolernes og højskolernes aftryk i samfundet? I laver læringsrum på jeres skoler, men der er en bevægelse i gang på hele kloden, og der er I fuldstændig fraværende," siger Jens Galschiøt, skulptør, multikunstner og aktivist. Foto: Lars Krabbe

Jens Galschiøt, skulptør, multikunstner og aktivist:
”Hvor er efterskolernes og højskolernes aftryk i samfundet? Jeg kan ikke se det. I laver læringsrum på jeres skoler, men der er en bevægelse i gang på hele kloden, og der er I fuldstændig fraværende. Hvor er I i demokratibevægelsen? Hvor er I i Ukraine-krisen? Jeg kan ikke se jer. Det er et spørgsmål om overhovedet at bevæge sig uden for efterskolen!"

Charlotte Bach Thomassen, Landsformand for DGI:
”Idræt er først og fremmest kultur. Jeg tror, det er helt afgørende, at vi ikke bare ser på skolen. Vi skal se på børn og unges liv og alt det, der også ligger uden for skolen som f.eks. det frivillige foreningsliv. Som en, der står på sidelinjen og ser på jer, kan jeg se, at efterskole er meget mere end skole. Hos jer sammensmelter skole og fritidsliv. Den sammensmeltning skal vi simpelthen blive bedre til i andre sammenhænge også. Vi skal have noget mere hverdagsvildskab.”

Heine Boe, forstander på Efterskolen for Scenekunst:
”Som samfund har vi fået snævret skolesynet ind til det, vi kan vide og forstå. Vi har gjort de unge mennesker til hoveder, der skal præstere, og til elever, der tænker, at det er skole. Det er rivravruskende galt, for skole er også levet liv. Det, der gør efterskolen til noget særligt, er det, der repræsenterer det levede liv. Det er filosofien og kunsten og kulturen og kreativiteten, der er med til at skabe det. Vi skal synge, springe og danse meget mere i skolen.”

Bagom debatten

På Efterskolernes årsmøde på Nyborg Strand lørdag 5. marts 2022 var der paneldebat under overskriften ’Dannelsesarbejde gennem kunst, kultur og kreativitet’.

Deltagerne i paneldebatten talte:

  • Charlotte Bach Thomassen, Landsformand for DGI
  • Kirsten Ida Enemark, viceforstander på Roskilde Festival Højskole
  • Heine Boe, forstander på Efterskolen for Scenekunst
  • Michael Thagaard, forstander på Langelands Efterskole
  • Pernille Rosendahl, sanger, musiker og kulturdebattør
  • Jens Galschiøt, skulptør, multikunstner og aktivist