Af Henriette Ritz Kylmann

Jeg har netop læst Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussens, indlæg om efterskolernes festkultur og debatindlægget fra efterskoleforældrene Pernille Ploug og Signe Rørdam Thomsen om efterskoler, alkohol og fester. Som mor til en tidligere efterskoleelev, der nu er på første årgang på en ungdomsuddannelse, og mor til en forhåbentlig kommende efterskoleelev, ville jeg ønske, at man fra efterskolernes side var tydelige omkring alkohol og fester. Hjemme hos os er reglerne klare: Man drikker ikke alkohol, før man er gammel nok, og det er man først, når man må købe alkohol i butikkerne.

Vores datter var på efterskole i skoleåret 2020/21 og var corona-hjemsendt i 87 dage af skoleåret, så der var meget få fester. Den ene fest, som hendes ’gård’ på efterskolen holdt, endte med én indlagt til udpumpning og observation på hospitalet pga. for meget alkohol. På skolen havde de 'bryllupsweekend', og det var en fest med underholdning, dans og god mad og at dømme ud fra billeder og omtale af festen, havde det været virkelig sjovt - uden en dråbe alkohol.

”Hvis man som bestyrelse og lærerkollegie beslutter sig for at gøre op med kulturen om, at fest og alkohol hører sammen, vil min påstand være, at man som skole og fællesskab kunne stå rigtig stærkt.”

- Henriette Ritz Kylmann, har haft en datter på efterskole i 2020/21 og en søn, der skal på efterskole i fremtiden

Mange kommer på efterskole med en alkoholkultur, hvor det er normalt, at man til fester drikker sig fuld. Men efterskolerne er et helt særligt miljø, og hvis man som bestyrelse og lærerkollegie beslutter sig for at gøre op med kulturen om, at fest og alkohol hører sammen, vil min påstand være, at man som skole og fællesskab kunne stå rigtig stærkt. Når snakken om forældrestyrede weekendfester med alkohol kommer op, ville jeg ønske, at man fra efterskolernes side sagde: ”Forældre, I skal være klar over, at et fællesskab bygget på alkohol stemmer dårligt overens med hverdagen og fællesskabet på skolen. Når I introducerer og tillader op til 15 genstande på en aften, medvirker I til, at det fællesskab, vi skal have i hverdagen på skolen, bliver forringet. For vores fællesskab bygger på, at vi er sammen uden at svøbe os ind i alkohol.”

En del efterskoler har både 8., 9. og 10. årgang, og det betyder, at der er elever, der kun er 13 år, og der er dermed flere år til, at det er lovligt for dem at købe alkohol. Med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om, at unge under 18 år bør undlade at drikke alkohol, har man som ledelse et godt afsæt for at skabe en ny kultur. Og eftersom vores børn står på venteliste flere år, før de skal afsted på efterskole, har I også tid til at orientere os forældre om jeres holdning til alkohol og fester. Efterskolerne har tidligere bevist, at de kan ændre en kultur. F.eks. var det almindeligt for år tilbage, at der var flere rygere, der afsluttede efterskolen, end der var rygere, der begyndte på efterskole. Vi ved, at druk øger risikoadfærd på alle parametre: Rygning, ufrivillige seksuelle oplevelser, kriminalitet. Efterskolerne har en unik position til at ændre på det.

Vores ældste datter har besluttet sig for ikke at drikke alkohol. Trods sine 17 år er hun er en sjældenhed på ungdomsuddannelsen! Det gør også, at hun er udsat, for hun husker jo faktisk festen ... Og alt det, der skete ... Det er desværre ikke altid en populær position. Heldigvis har efterskoleelever en 'efterskole-radar', og de spotter hurtigt, hvem der har været på efterskole og finder på den måde hinanden, selv på store ungdomsuddannelser.

Tænk, hvis landets efterskoler kunne gå forrest i en festrevolution, hvor man lærte de unge at feste uden alkohol eller i det mindste begrænse mængden af alkohol. Så ville der de kommende skoleår være over 30.000 unge med en alternativ festkultur på landets ungdomsuddannelser. Så ville et efterskoleår i sandhed være et år for livet med en god alkoholkultur. Måske er det lige det, der mangler for at få danske unges druk reduceret? Jeg ved godt, at der er en risiko for, at I kommer til at 'slås' med forældre, som husker deres egen (for)drukne ungdom. Til dem er der kun et at sige: Heldigvis er vi blevet klogere, end vi var dengang, og vi ved nu, at alkohol skader hjerner i rivende udvikling.

Jeg håber I tager teten på efterskolerne, så vores datter ikke er en sjældenhed på ungdomsuddannelserne og vores søn, den kommende efterskoleelev, og andre sammen med ham kan gå et tryggere ungdomsliv i møde.

Bland dig i debatten
Vi ønsker at skabe et stærkere debatunivers om efterskoler i Efterskolernes medier. Alle er velkomne til at blande sig i debatten ved at sende et indlæg til redaktion@efterskolerne.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Teksten forelægges debattøren til godkendelse, før indlægget offentliggøres. Synspunkter fremført i debatindlæg er debattørens egne og deles ikke nødvendigvis af udgiver.