Af Louise Wethke Buch 

Stipendieordningen En Håndsrækning giver familier mulighed for at få dækket noget af egenbetalingen for deres barns efterskoleophold. Stipendiet finansieres af Egmont Fonden og administreres af Efterskolerne. Der er åbent for ansøgninger for skoleåret 2022/23 i perioden 10. marts til 7. april 2022.

Læs også: Enlig mor fik stipendie til datters efterskoleophold: ”Det har betydet alt”

En Håndsrækning har støttet udsatte familier med hjælp til betaling af efterskoleophold siden 2017. De næste to skoleår er der bevilget penge til, at knap 100 familier om året kan tildeles stipendier fra En Håndsrækning á 20.000 kr.

Hvem kan søge En Håndsrækning?

  • Familier bosiddende i Danmark med en årlig husstandsindkomst under 275.000 kr. kan søge om 20.000 i tilskud til egenbetalingen til et efterskoleophold. Det er husstandsindkomsten for 2020, der er grundlaget for beregningen
  • Det er et krav, at der kan dokumenteres særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt hos den unge. Dokumentationen kan f.eks. være en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen
  • Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole. Når eleven indmeldes på en efterskole, udbetales stipendiet til efterskolen i to årlige rater for at nedsætte egenbetalingen på efterskoleopholdet
  • Læs mere, og ansøg her