Af Anna Rossman Thejsen

Bestyrelsen bag N.F.S. Grundtvigs Fond har besluttet at opløse fonden, da fondens økonomiske afkast er blevet så lille, at der kun er mulighed for at uddele meget få og meget små donationer. Derfor frigives de resterende midler på ca. en mio. kr. med ansøgningsfrist 1. juni 2022 og uddeling 8. september 2022.

Fondens formål har i de omkring 40 år, den har eksisteret, været at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats. Fonden kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er ’til folkegavn’.

Alle er velkomne til at søge, og fonden har bl.a. tidligere givet økonomisk støtte til alt fra bogprojekter til film, højskolesangbøger og jubilæumsskrifter. Læs mere her.