Er der åndehuller i løbet af dagen?
Mange efterskoler har et højt aktivitetsniveau. Men det er vigtigt, at ikke mindst introverte elever får små åndehuller i løbet af dagen og får god tid til at omstille sig fra den ene aktivitet til den næste. Det kan være stressende, hvis eleverne hele tiden føler, de halter lidt bagud. Mange introverte er pligtopfyldende og vil derfor gerne være velforberedte og komme til tiden.

Er I forudsigelige?
Selvfølgelig skal der også ske overraskende og uventede ting på en efterskole, men hvis I kører i lange perioder uden skemaer og forudsigelighed, kan det skabe utryghed. Hvis der sker noget uventet, så sørg for at informere eleverne godt.

Italesætter I, at det er okay at være introvert?
Mange introverte kan have en oplevelse af, at de er anderledes og ikke passer ind – bl.a. fordi ekstroverte fylder mere, hvorimod andre introverte kan være svære at opdage. Sæt som skole gerne ord på, at det er okay at være både ekstrovert og introvert – og at der skal være plads til det hele.

Sætter I rammer for stille sociale aktiviteter?
Ofte kan det være lettere for introverte elever at være sammen med andre og finde på noget at tale om, hvis de mødes om en aktivitet, hvor de ikke nødvendigvis behøver at tale en masse. Skab rammerne for, at eleverne kan mødes om aktiviteter som f.eks. boldspil, strikning, brætspil, at se serier osv.

Øver I smalltalk?
De fleste introverte hader smalltalk og kan ikke se, hvad det skal til for. Men for alle er det godt at kunne finde på noget at sige, som ikke behøver at være så dybt. Øv derfor smalltalk med eleverne, så de kan tillære sig en ekstrovert kompetence som smalltalk med nogle, som de ikke kender.

Lader I være med at tolke på eleverne?
Introverte har et rigt indre liv. De tænker og føler alt muligt. Men det kan ofte være svært at se på dem. Tolk ikke deres stilhed som arrogance, generthed eller afvisning. Spørg dem hellere oprigtigt, hvordan de har det.

Favoriserer I én elevgruppe frem for en anden?
Læg i personalegruppen mærke til, hvilken elevgruppe I giver mest opmærksomhed og ros. Er det de udadvendte, som ofte gør opmærksom på sig selv. Eller husker I også at lægge mærke til de mere stille elever og også gøre de ekstroverte elever opmærksomme på det, de gør godt?

Giver I mulighed for forberedelse?
Nogle gange har introverte brug for at tænke lidt mere, før de svarer. Derfor kan det være en god idé nogle gange at give dem mulighed for at forberede sig og måske skrive lidt ned. Det kan både være i forbindelse med skoleopgaver, men også hvis I vil tale om et bestemt emne, f.eks. i kontaktgruppen. Ofte vil I få nogle reflekterede og dybsindige svar, hvis I har forberedt introverte elever lidt i forvejen.