Af Jakob Melgaard 

Fra at være en sjældenhed undervises der nu i computerspilsgenren esport på hver tredje efterskole. I alt 85 efterskoler udbyder i år esport som fag, mens det for fem år siden kun var et par stykker.

Den hurtige udbredelse af esport som linje- og valgfag viser ifølge bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen Jeppe Søe, at efterskolerne har formået at tage et ungdomsfænomen til sig.

”Vi får ofte kritik for at være en glasklokke, der vil fastholde Grundtvig-Kold og morgensang, men her har efterskolerne taget en samfundsudvikling og et ungdomsfænomen ind,” siger han.

Jeppe Søe er formand for Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om esport på efterskolerne med repræsentanter fra 11 efterskoler. Gruppen arbejder med at udvikle esport som fag på efterskolerne.

Kan styrke sammenholdet
Der er sikkert skoler, der har sat spil som CS:GO (Counter-Strike) og LOL (League of Legends) på skemaet for at tiltrække flere elever, mener Jeppe Søe. Han tror dog også, at de hurtigt har fundet ud af, at esport kan meget mere end det.

Maren Ottar Hessner er politisk konsulent i Efterskoleforeningen og tovholder for esport-arbejdsgruppen. Hun fremhæver, at esport kan styrke sammenholdet.

“Det er fuldstændig afgørende, at fællesskabet fungerer, hvis man vil opnå gode resultater i esport. Esporten repræsenterer et stort potentiale i forhold til at udvikle efterskolernes fællesskaber,” siger hun.


96 %
Så stor en andel af 13-19-årige drenge spiller computer, 49 % spiller dagligt. 70 % af 13-19-årige piger spiller computer, 5 % gør det dagligt.

Esport kan potentielt set styrke det sociale fællesskab på skolen, medgiver Andreas Lieberoth, som har mere end ti års forskererfaring inden for computerspil og er ph.d. i psykologi og adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet.

”Hvis der er den rigtige plan og de rigtige rammer, kan der komme en masse godt ud af det,” siger han.

Det kræver dog ifølge forskeren, at skolerne har gjort deres hjemmearbejde.

”Det kræver, at der er nogle lærere, der er i stand til at sætte det ind i de rigtige rammer, og at eleverne er med på, at ‘det her er skole og ikke bare computerspil’,” siger han.

illufakta

Bagom esport

  • Esport er en sammentrækning af ordene elektronisk og sport og dækker over udvalgte computer- og konsolspil, der spilles på konkurrenceniveau. Gaming er hobbybaseret brug af spil på konsoller, computere, mobiltelefoner mv.
  • Esport havde sin spæde begyndelse i 1990’erne. Mens det i mange år blev betragtet som noget for ’nørder’, er esport nu godt på vej til at blive en anerkendt sportsgren
  • Den daværende regering lancerede i april i år en esportstrategi, som skal understøtte esportens udbredelse. Et esportpanel skal bl.a. se på, hvordan man kan styrke talentudviklingen, hvordan man kan tiltrække flere piger, og hvordan man kan skabe gode rammer for esporten med fokus på fællesskab og fysisk aktivitet
  • Danmark har nogle af verdens bedste esportspillere og -hold inden for bl.a. CS:GO (Counter-Strike), FIFA og Dota 2

Kilder: esd.dk, kum.dk, dgi.dk

Artiklen er fra magasinet Efterskolerne, som udkom i uge 40.