Vejleder Staby Efterskole
Marie Sejersbøl Henriksen, Staby Efterskole

Maria Sejersbøl Henriksen har været lærer i 13 år og i de seneste 9 år på Staby Efterskole. I de sidste to år har hun også fungeret som vejleder. Vejlederrollen er hun trådt ind i, fordi hun ønsker at blive ved med at udvikle sig som lærer. Det er anden gang, hun har deltaget på Vejlederkonferencen.
Det vigtigste Maria Sejersbøl Henriksen tager med fra Vejlederkonferencen, kommer fra mødet med kollegaer fra andre efterskoler.

"Jeg får først og fremmest energi af at være sammen med nogen, der sidder med de samme udfordringer. Derfor får de mere uformelle stunder ved spisning og i pauser også en særlig værdi, for her er der mulighed for at dele erfaringer og blive opdateret," fortæller Maria Sejersbøl Henriksen.

Hun synes, det var inspirerende at høre de mere generelle oplæg på Vejlederkonferencen, om den situation unge befinder sig i lige nu, fra Christian Hjortkjær og Emilia Van Hauen, men understreger, at hun gerne vil have flere målrettede workshops, der handler om praksis.

På Staby Efterskole bliver eleverne først vejledt på klasseniveau. Senere bliver de delt op i mindre hold og endelig kan eleverne få individuel vejledning, hvis der er behov for det. Maria Sejersbøl Henriksen oplever, at de unge har en god intention og gerne vil forstås, men der er nogle, som ikke har reflekteret så meget over deres fremtid og de kræver lidt mere arbejde.

"Min største udfordring for mig som vejleder er de elever, der lukker i og ikke har et bud på, hvilken retning de vil tage. De kan være meget vedholdende ift. ikke at bidrage med input til processen. Det kræver meget mere af mig som vejleder, og det kan tage lang tid og mange samtaler at opbygge den nødvendige tillid, så vi kan skabe bevægelse sammen," forklarer Maria Sejersbøl Henriksen.
Efterskolernes vejlederkonference 2023

Samtalen med kollegaer fra andre skoler og workshops med praktiske råd står højt på ønskelisten hos deltagerne på Vejlederkonferencen. Foto: Claus Georg Kjær

Jens Christian Tambjerg
Jens Christian Tambjerg, Viby Efterskole

Jens Christian Tambjerg har været efterskolelærer i over 30 år. Langt de fleste af årene på Viby Efterskole. Han har været vejleder i 10 år og deltaget på Vejlederkonferencen lige så længe. I søgen efter nye udfordringer og på anbefaling fra en god kollega tog Jens Christian Tamberg vejledergerningen op. Det skete lige omkring det tidspunkt, at UPV blev indført og det gav en spændende faglig udfordring ift. at bringe vejledningen i en ny retning.
Vejlederkonferencen bruger Jens Christian Tambjerg primært til at netværke og blive opdateret på den seneste udvikling på vejledningsområdet.

"Hjørnestenen for mig på Vejlederkonferencen er workshops, hvor jeg kan blive inspireret af mine kollegaers praksis, og de lokale netværksmøder. Jeg vil rigtig gerne høre om, hvordan andre løser opgaven, men jeg synes også, at det var interessant at få helikopterperspektivet med oplæg fra Emilia Van Hauen og Christian Hjortkjær om den unge generations udfordringer," fortæller Jens Christian Tambjerg.

På Vejlederkonferencen i Vejle beskrev oplægsholder Emilia Van Hauen vores tids unge som både mere sårbare end nogen tidligere ung generation, og samtidig stærkere, mere kreative og aktivistiske – og ikke mindst mere krævende ift. mening og fremtid.

Det kan Jens Christian Tambjerg godt genkende. Han oplever i hverdagen, at de unge generelt er klædt godt på med viden om deres mulige uddannelsesvej, men mærker også, at nogle unge prøver at leve op til en nulfejlskultur, hvor det kan være svært at vælge.

"Jeg møder unge, der er nervøse for at tage et valg, fordi de er bange for at fejle og vælge forkert. Én sagde engang til mig, at hun var bange for at ende på gaden, hvis hun ikke tog det rigtige valg nu. Det er så min opgave at forklare, at verden ikke er skruet sammen på den måde, og at der er plads til at prøve forskellige ting af og tage fejl, før man lander det rigtige sted," forklarer Jens Christian Tambjerg.

Jens Christian Tambjerg vil anbefale alle nye vejlederkollegaer at tage med på Vejlederkonferencen, da man godt kan føle sig lidt alene med opgaven i starten og derfor har brug for at få belyst så mange vinkler i vejlederopgaven som muligt.
Efterskolernes vejlederkonference 2023

Forskeren Emilia Van Hauen holdt et velbesøgt oplæg om nutidens unge og de udfordringer de står over for. Foto: Claus Georg Kjær

Vejleder Naesgaard Efterskole
Anja Hvidtfeldt Storgaard, Næsgaard Efterskole

Anja Hvidtfeldt Storgaard er netop begyndt på sit fjerde år som lærer og vejleder på Næsgaard Efterskole. Det var selve dialogen med de unge og muligheden for at tilføre nye perspektiver til deres liv, der gav hende lyst til at blive vejleder.
"Jeg oplever, at mange af de unge har et godt bud på, hvilken vej de skal gå, men jeg prøver at ryste dem lidt for at åbne deres øjne for flere nuancer og muligheder. På vores efterskole starter vi med en gruppevejledning, og derefter blander vi dem i mindre grupper, hvor vi sætter dem sammen med nogle, der ser en helt anden karrierevej for sig. Det får dem ofte til at tænke lidt dybere og genoverveje deres valg," fortæller Anja Hvidtfeldt Storgaard.

Hun synes, at Vejlederkonferencen er en god kilde til inspiration og praktiske råd til, hvordan vejlederopgaven kan løftes bedre. Det er den tid, hun har med sin netværksgruppe, der er mest værdifuld for hende på konferencen.

"Det er rart at være sammen med ligesindede på Vejlederkonferencen. De sidder med de samme udfordringer i hverdagen, som jeg gør, så det er også dem, jeg lærer mest af. Konkret i år fik jeg bl.a. nogle gode praksiserfaringer fra Haslev Idrætsefterskole om, hvordan de håndterer OSO-opgaven. Det kan jeg bruge direkte i min hverdag. Som vejleder skal man hele tiden være opdateret på regler og rammer for mange forskellige uddannelsesretninger. Derfor er der hele tiden behov for at få nye ideer," forklarer Anja Hvidtfeldt Storgaard.