Af Louise Wethke Buch 

1. Stem med fødderne 

efterskolevejleder

Vejlederne skulle placere sig i ét af felterne, alt efter hvordan de bedst lærer noget nyt. Foto: Privat

Denne aktivitet er en god øvelse i at lære at tage stilling og tale om et komplekst emne i fællesskab. Aktiviteten skaber nye samtalemønstre og tilgodeser både de elever, der taler meget, og de elever, der er mere stille og generte i større forsamlinger. Aktiviteten foregår på gulvet, hvor eleverne skal tage stilling til et spørgsmål eller dilemma ved at placere sig på en linje eller i et felt på gulvet.

Eksempel på aktivitet:

 • Brug to snore eller tape til at markere fire felter på gulvet. Læg et stykke papir i hvert hjørne, hvor der står, hvad feltet repræsenterer.
 • Bed derefter eleverne tage stilling til et spørgsmål med fire svarmuligheder. Du kan f.eks. spørge: Hvordan lærer du bedst? Når du får lov til at bruge kroppen? Når du får lov til at fordybe dig i et emne? Osv.
 • Giv derefter eleverne tid til at tale sammen i mindre grupper inden for deres eget felt. Giv dem samtidig lov til at skifte felt, hvis de ændrer mening. Undervejs går du rundt imellem grupperne og lytter.
 • Følg op i plenum: Hvordan var det at arbejde med aktiviteten? Hvilke pointer fra jeres samtale vil I fremhæve? 

Variationer:

 • Du kan også vælge at lave en linje på gulvet, hvor eleverne skal placere sig et sted på linjen, alt efter om de er meget enige eller uenige i et udsagn på en skala fra et til ti.
 • Du kan lave et ’ja’-, ’nej’- og ’måske’-felt, hvor elever kan placere sig ud fra et udsagn.
2. Det visuelle og taktile 
efterskolevejleder

På vejlederkonferencen skulle vejlederne finde det billede i lokalet, som gav dem energi som vejledere. Foto: Privat

Eleverne får lov til at tale ud fra noget visuelt, som kan være et billede på noget, de selv kan mangle ord for. Aktiviteten styrker forestillingsevnen og adskiller personen fra et problem, dilemma eller en drøm. Når eleverne får lov til at snakke ud fra noget visuelt, kommer der ofte nogle andre overvejelser, end hvis eleverne kun havde haft deres mundtlige sprog.

Eksempel på aktivitet:

 • Læg forskellige billeder rundt omkring i lokalet, og giv eleverne to minutter til at gå rundt imellem billederne og vælge dét billede, der illustrerer, hvad der giver dem mest energi i skolen.
 • Når alle har taget et billede, skal de finde sammen i tremandsgrupper, som de selv danner ud fra noget visuelt. Det kan f.eks. være, at alle i gruppen skal have samme slags sko på eller samme farve trøje. Eleverne skal fortælle de andre i gruppen, hvorfor de blev tiltrukket af netop deres billede. Ligesom første aktivitet, får eleverne både mulighed for at snakke i mindre grupper og til sidst i fællesskab.

3. Levende stole

efterskolevejleder

Efterskolevejlederne skulle forholde sig til et dilemma, hvor en elev var i tvivl, om han skulle på gymnasiet efter 9. klasse sammen med sine venner eller vente et år mere og gå i 10. klasse. Foto: Privat

Her får eleverne lov til at undersøge ambivalens. Det er en øvelse i at se sig selv udefra og prøve at sætte sig i andres sted. Øvelsen sætter fokus på et dilemma fra flere vinkler, og lader eleverne prøve at tage forskellige holdninger.

Eksempel på aktivitet:

 • Stil jer i en rundkreds og placér to stole i midten. Èn stol repræsenterer ja, og den anden repræsenterer nej.
 • Ud fra et dilemma eller udsagn skal eleverne nu på skift løbe ind i midten, sætte sig på enten ja-stolen eller nej-stolen og kort argumentere for, hvorfor det er en god eller dårlig idé. Derefter løber eleven tilbage i rundkredsen igen, så den næste kan løbe ind i cirklen. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at sætte sig på begge stole under aktiviteten, så de kan give udtryk for to forskellige holdninger og se et dilemma fra begge sider.
 • Efter ca. fem minutter, kan du placere en tredje stol i midten af cirklen, som repræsenterer et andet alternativ til ja og nej. Det kan være, eleverne kan finde på en helt tredje mulighed.

Husk:

 • Der er ikke noget rigtigt eller forkert valg, og det er vigtigt, at eleverne ikke får følelsen af, at de har stillet sig i det forkerte felt eller valgt det forkerte billede.
 • Aktiviteterne kan laves i grupper af fem til 100 elever og kan både laves på halgulvet, udenfor, i klasselokalet eller i familiehuset.
 • Aktiviteterne kan også bruges til at sætte gang i nogle svære snakke blandt en gruppe elever. Emnerne kan f.eks. også være venskaber, skilsmisse eller trivsel. 

Bagom aktiviteterne

På vejlederkonferencen 2022 afholdte Playmakers en aktiv workshop med tre tilgange til fællesskabsvejledning med fokus på krop, kreativitet og mod. Læs mere om aktiviteterne på Playmakers hjemmeside.