Af Anna Rossman Thejsen

Magasinet Efterskolerne skal være fyldt med artikler, der har relevans for alle ansatte på efterskoler, for bestyrelsesmedlemmer og for andre med interesse for efterskoler. For at sikre det etablerer vi et magasinudvalg med medlemmer af Efterskoleforeningen, som mødes to gange årligt til et møde.

På møderne skal der både være plads til at vende, hvilke muligheder og udfordringer I står over for ude på skolerne nu og her, hvilke tendenser omkring unge, som efterskolefolk kunne have nytte af at vide mere om, hvilken forskning eller ny praksisviden som vil være relevant at præsentere medlemmerne for og ikke mindst idéer til konkrete temaer, projekter, undervisningsforløb mv., som magasinet bør tage op.

Skal sikre relevans og kvalitet
Formålet med magasinudvalget er at give sparring til redaktør Anna Rossman Thejsens udvikling af idéer og at sikre, at redaktionen ikke overser vigtige emner og temaer, som optager jer på efterskolerne. Selve udvalget kommer til at bestå af Anna Rossman Thejsen og fem medlemmer, der alle er medlemmer af Efterskoleforeningen. Øvrige redaktionelle medarbejdere kan deltage i møderne efter behov.

Magasinudvalget mødes typisk to gange om året til et møde på tre timers varighed i oktober/november og i april. Første møde er torsdag 28. november på Vartov fra kl. 10-13 inkl. frokost. Næste møde bliver i april – gerne på en efterskole, hvor et af udvalgsmedlemmerne arbejder. Udvalget vælges for to år ad gangen.

Udover at deltage i de to årlige møder forpligter udvalgets medlemmer sig også til fem gange årligt at sende en skriftlig efterkritik på mail i ugen efter, at magasinet udkommer.

Søg om plads senest 24. oktober
Vi opfordrer ansatte på efterskoler inden for alle faggrupper og stillinger samt bestyrelsesmedlemmer fra hele landets efterskoler til at søge om plads i magasinudvalget. Er der mange, der søger, vil vi bestræbe os på at sammensætte udvalget, så der er en så bred sammensætning som muligt, og så efterskoler fra forskellige dele af landet er så bredt repræsenteret som muligt.

Ønsker du at søge om plads i magasinudvalget, så send senest 24. oktober kl. 12 en mail til redaktør Anna Rossman Thejsen på art@efterskolerne.dk, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil være med i udvalget og dermed være med til at sikre det bedst mulige magasin til alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer på landets efterskoler. Skriv også, hvilken efterskole du er tilknyttet som ansat eller bestyrelsesmedlem.