Kære alle,

”Septembers himmel er så blå.” Den må godt nynnes!

I mandags gennemførte foreningen den årlige vejlederkonference med omkring 350 deltagere. Vi overvejede op til konferencen: Kunne vi gennemføre, skulle vi aflyse, dele den op eller noget helt fjerde? Vi ændrede programmet ganske meget og kogte det ned til én dag. Og sikrede os, at konferencen kunne afvikles på forsvarlig og tryg vis i forhold til de coronaretningslinjer, myndighederne har lagt. Jeg var selv med hele dagen og synes, vi tog den rigtige beslutning.

De overvejelser har I på skolerne hver eneste dag. Det er slidsomt, men det er nødvendigt. Det næste store arrangement er Efterskolernes Dag. Dagen bliver fortolket af hver enkelt skole, men det er også et fælles tiltag. Derfor forholder vi os selvfølgelig som forening til dagen. Det gør vi hver gang, der er udmeldinger om smittestatus og nye restriktioner. Så forsøger vi at balancere det i forhold til de væsentlige forskelle, der er også er mellem landsdele og enkelte kommuner. Vi har også fået input fra jer. TAK for det.

Jeg tror ikke, at en eneste efterskole kommer til at afvikle denne dag helt, som man plejer. Mange skoler afvikler arrangementet på selve dagen 27. september – men under andre former end normalt og med virtuelle indslag, drive-in, mm. Nogle skoler har udsat dagen, nogle kører den digitalt, andre skoler supplerer dagen med åbent hus henover efteråret. Jeg har dyb respekt for hver enkelt skoles beslutning. Og jeg vil også meget gerne opfordre til, at vi alle har respekt for hinandens valg. Det er svære beslutninger, vi hver især skal træffe i øjeblikket.

Fra foreningens side har vi, efter sidste udmelding fra myndighederne, skærpet vores anbefalinger angående værnemidler, som I kan læse her.

Jeg håber, I her kan hente inspiration til det fortsatte arbejde –  ikke kun til Efterskolernes Dag, men også til de arrangementer, som I vælger at afvikle henover efteråret. Jeg vil også gerne opfordre jer til at dele jeres gode idéer med hinanden. F.eks. i Facebook-gruppen for Efterskoledidaktik og Fællesskaber.

Jeg har onsdag holdt telefonmøde med børne- og undervisningsministeren. Den rådgivning, som efterskoler, der har oplevet smitte, har adgang til, har nemlig ikke været god nok. Og det er et problem. I de tilfælde, vi hidtil har hørt om, har den kommunale sundhedstjeneste ikke haft tilstrækkeligt kendskab til efterskolens organisering til at kunne yde kvalificeret vejledning. Det vil ministeriet gerne løse, så rådgivningen om håndtering af smitte på skolerne er nem at komme i kontakt med og lægefagligt kompetent. Vi forventer, at det snarest falder på plads, så vi kan melde ét telefonnummer ud.

Den nye teststrategi, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 25. august, skelner mellem nære kontakter, der skal testes to gange, og ’screenings-elever’, der skal testes én gang. Det betyder, at praksis på mange efterskoler vil være, at stort set alle elever sendes hjem og testes, hvis bare én elev er smittet.

Vi har nu fået OK til, at efterskoleelever kan blive testet lokalt, dvs. i skolens region. Vi understreger, at det er ‘kan’. Beslutningen skal tages på baggrund af lægefaglig rådgivning, og kun hvis det vurderes forsvarligt af skolen. Det kan i nogle situationer give mening for screenings-elever, der ellers ville skulle rejse langt og blive hjemme i flere dage, mens der ventes på et negativt testresultat. Hvorvidt testen skal udføres på et regionalt testcenter, eller om der er mulighed for at sende en testbil ud til skolen, afgøres af de regionale sundhedsmyndigheder i den konkrete situation. Det er stadig vigtigt, at I som skole er trygge ved de valg, I træffer.

Vi ved, at indretningen i primærgrupper skaber store udfordringer på mange skoler. Også det forhold har jeg vendt med ministeren. Vi vurderer imidlertid ikke, at tiden lige nu er til at gå helt væk fra primærgrupperne, men ministeren udtrykker interesse for at gå i dialog med os om konkrete forslag til andre veje, når det forhåbentligt snart bliver sundhedsmæssigt forsvarligt. Desværre er det ikke i disse dage, hvor der er flere skærpelser end lempelser. Tak for jeres input i den retning. Vi arbejder videre på, at jeres hverdag bliver lidt lettere, uden det går ud over sundheden.

Med venlig hilsen,
Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskolerne