Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

På fredag 17. september afholder Efterskolerne seminaret 'Videre med 10.' som inspiration til, hvordan efterskoler kan reflektere over og udvikle 10. klasse. Fra foreningens side har vi løbende arbejdet med 10. klasse på et politisk niveau, men med seminaret er det vores ønske også at arbejde med den pædagogiske udvikling af 10. klasse.

Opbygningen af 10 års skolegang er ikke af nyere dato. Helt tilbage i Almenskoleloven af 1903 blev Realeksamen indført som afslutningen på 10 års undervisning. Efter 1903 har der været mange justeringer og ændringer, indtil Folketinget i 1975 vedtog en 9-årig enhedsskole. 10. klasse blev herefter en frivillig tillægsårgang for de elever, som selv følte, de havde behov for det. Siden har 10. klasse været genstand for stor opmærksomhed. Der har været flere forsøg på at omlægge eller nedlægge 10. klasse, men i de senere år har der været bred politisk opbakning til efterskolens 10. klasse.

Klassetrinnet er for flere og flere unge blevet det nødvendige mellemrum mellem 9. klasse og ungdomsuddannelsen, hvor faglig, social og personlig dannelse og udvikling er i højsædet. Og det er helt tydeligt, at 10. klasse fylder mere og mere på efterskolerne. Hvor der i 1993 var 23 procent af eleverne på efterskole i 10. klasse, steg tallet til 42 procent i 1999, og i indeværende år går 74 procent af alle efterskoleelever i 10. klasse. Med andre ord: Der er brug for efterskolernes 10. klasse – også i dag!

I forbindelse med seminaret fredag 17. september udgiver vi et essay af professor Ove Korsgaard med titlen: 'Efterskolen – broen mellem barn og voksen', hvor forfatteren præciserer, hvordan efterskolerne er blevet et vigtigt fundament for over 30.000 unge årligt. Og ikke mindst en central del af det danske uddannelsessystem. Glæd jer til at læse en spændende og indsigtsfuld gennemgang af efterskolernes betydning!

Seminaret fredag kan være med til at sætte pædagogisk kurs og retning. Er I ikke meldt til, kan I følge seminaret via livestream her. 

Programmet for seminaret kan findes her.

God fornøjelse