Af Anna Rossman Thejsen

1. Evaluering af praksisfaglighed

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole ønsker med deres projekt at styrke lærernes kompetencer i at evaluere projekter og produkter på en måde, der gør dem i stand til at identificere elevernes praksisfaglige kompetencer. Målet er at styrke lærernes evne til at skabe meningsfuld og progressiv feedback, der gavner elevernes udvikling inden for praksisfaglighed.

Bevilling 2023/24: 67.850 kr.


2. Ung til ung – mentorskab på efterskoler

Himmerlands Ungdomsskole undersøger i samarbejde med Thorsgaard Efterskole og Hou Maritime Idrætsefterskole, hvordan mentorskab kan forstærke livsdueligheden blandt efterskoleelever. Tidligere elever uddannes til ungementorer, der støtter de nuværende elever. Ungementorerne bidrager med at styrke elevernes opfattelse af, at sårbarhed er en naturlig del af ungdomslivet, samtidig med at eleverne udvikler en robusthed, der muliggør et succesfuldt efterskoleophold.

Bevilling 2023/24: 99.000 kr.


3. Ny strategi til elever med udfordringer i matematik

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole har i samarbejde med St. Andst Efterskole fået midler til at skabe langsigtede undervisningsmetoder og materialer til gavn for de elever, der har oplevet nederlag i matematik gennem deres skolegang. Som en del af projektet udvikles lærernes kompetencer, så de bliver rustet til at skabe innovative strategier og udvikle undervisningsmaterialer.

Bevilling 2023/24: 133.000 kr.


Ansøg senest 14. maj
Ansøgningsfristen for at søge midler fra forsøgs- og udviklingspuljen til projekter i skoleåret 2024/25 er 14. maj 2024.

Læs, hvordan I søger her