Af Anna Rossman Thejsen

 

1. Få ledelsen med

Det er helt afgørende, at I har skoleledelsens opbakning til at skrue op for trivselsarbejdet, og at I får timer til det. Vi har hver især fået afsat tid til at have trivselssamtaler med i snit otte elever i løbet af skoleåret, og vi kan få flere timer, hvis der bliver brug for det. Derudover er der sat tid af til at holde månedlige møder med kontaktgruppelærerne.

2. Tag på efteruddannelse sammen

Hvis det på nogen måde er muligt, så bed om at komme på efteruddannelse sammen. Det betyder noget at have kolleger at dele den nye viden med, og for os har det betydet, at vi helt naturligt er blevet ved med at sparre med hinanden om, hvordan vi griber vores samtaler og trivselsarbejde an.

3. Sørg for at have en struktureret tilgang

Struktur er et nøgleord – både når det drejer sig om at have faste møder i kalenderen, hvor I løbende sparrer med hinanden og kollegerne om trivselsarbejdet, og når det handler om de enkelte samtaler med eleverne. Strukturen er den sti gennem skoven, vi følger, og som sikrer kvalitet og udvikling i vores arbejde.

Kilder: Claudia Ruthenberg, Martin Garcia Svane, og Annette Christensen, ungecoaches og lærere på Haarby Efterskole