Af Torben Vind Rasmussen

Vi kan noget helt særligt, når det handler om trivsel. Hos os mødes unge på tværs af geografi og samfundsskel og læner sig op ad hinanden. Her lægger de mobilen væk i lange perioder, her smider de facaden, og her finder de sig selv i et stort fællesskab. Derfor skal flere unge, der i dag ikke har mulighed for at komme på efterskole, have muligheden. Det har vi understreget over for politikerne op til mødet.

Vi har anbefalet politikerne at tage tre konkrete forslag til løsninger med ind til regeringsforhandlingerne.

  • At ændre den nuværende elevstøtteskala til efterskoler, så flere unge fra familier med lavindkomster kan komme på efterskole
  • At oprette en ny fond til stipendier til unge med særligt vanskelige vilkår
  • At hæve loftet over takster til elever med særlige læringsbehov

Jeg vil gerne forklare forslagene lidt mere i dybden:

Ved foreningens generalforsamling helt tilbage i 2018 var der flertal for at arbejde for en omlægning af elevstøtteskalaen, så tilskuddet til familier med indkomster over 1. mio. kr. reduceres for at give mere i støtte til familier med indkomster under 230.000 kr. Det vil betyde, at familier med de laveste indkomster får ca. 5.000 kr. mere i støtte til et efterskoleophold.
Det har dog endnu ikke været muligt at skaffe politisk flertal for omlægningen.

Vi arbejder desuden på at samle statslige og private midler i en fond, der uddeler efterskolestipendier til unge fra familier med vanskelige økonomiske vilkår. Målet er at kunne uddele 1.000 stipendier om året à 20.000 kr., hvilket kræver et årligt beløb på 20 mio. kr. Det er vores anbefaling, at staten finansierer de 10 mio. kr. årligt på finansloven. Samtidig forpligter foreningen sig til – så vidt muligt – at indsamle et tilsvarende beløb på 10 mio. kr. hos private fonde og virksomheder.

Og så er det nødvendigt at hjælpe de elever, der har brug for specialundervisning på efterskolerne. Både af hensyn til deres faglige læring og deres trivsel. I forbindelse med inklusionsloven i 2012 blev efterskolernes tilskudsordning til elever med faglige støttebehov grundlæggende ændret. Siden 2017 er taksten faldet med 30 procent pr. årselev! Vi har arbejdet målrettet for at komme igennem politisk med at få hævet loftet over de nuværende puljer og overgå til almindelige aktivitetsstyrede takster på specialområdet. Det arbejde fortsætter!

Efterskolerne er en del af løsningen på bedre trivsel blandt unge. Vi håber, at der er lydhørhed blandt politikerne.