Af Katrine Friisberg, redaktion@efterskolerne.dk

1. Skab tydelige rammer
Hvis eleverne er i tvivl om, om en frivillig fællesaktivitet er noget for dem, er der større risiko for, at de ikke dukker op. Derfor er det vigtigt at fortælle tydeligt, om de f.eks. forventes at være med til det hele, kan gå til og fra aktiviteten, som de har lyst til, om de selv må vælge hold og lignende.

2. Lad alle lærere deltage
Det giver et særligt fællesskab og en fælles referenceramme, når det ikke bare er alle elever, men også alle kontaktlærere, som har delt en oplevelse. True North Efterskole har f.eks. to gange om måneden fælles caféaftener, hvor alle kontaktlærere deltager, men mindre kan også gøre det.

3. Inddrag eleverne i holddeling
Når I blander hold til en aktivitet på tværs af eksisterende ven- og fællesskaber, kan det være en god idé få nogle af de elever, som tænker på andre og på de dynamikker, som er i fællesskabet, til at gå dem igennem og rette lidt på dem. De kan ofte se, hvilke grupper der ikke vil fungere, og hvordan I kan rette op på dem.

4. Få eleverne til at arrangere
Det virker også altid godt at få eleverne til at arrangere fællesaktiviteter – enten alene eller med dig på sidelinjen. Det skaber stor opbakning til aktiviteten blandt de andre elever. Hvis eleverne ikke selv tager initiativ, så hjælp dem ved at spørge, hvad der kunne være fedt, med at sætte rammerne og med at få dem til at præsentere aktiviteten. Eleverne kan også lære en masse af at være med til at planlægge de store obligatoriske fællesaktiviteter. Med en lærer som løbende sparringspartner kan de udvikle sig meget ved at få ansvar og løse udfordringer hen ad vejen.

5. Engager dig
Hvis du som lærer viser, at du lever dig ind i aktiviteten og f.eks. klæder dig ud, vil flere elever turde kaste sig ud i at lege og være med.

6. Frist med en gulerod
Ofte er det små ting, som kan få eleverne til at deltage i frivillige fællesaktiviteter som f.eks. en lille præmie, eller at en af de elever, som er god til at tale med alle, præsenterer aktiviteten.

7. Husk, at alle elevhold og skoler er forskellige
Det kan være en god idé at gentage succesfulde aktiviteter og at lade sig inspirere af andre. Men husk at gøre aktiviteten til jeres egen og tilpasse den til de elever og lærere, som er på skolen nu. Ofte skal man gøre noget anderledes, selv om aktiviteten har fungeret godt tidligere eller andre steder. Det er derfor en god idé løbende at genbesøge og udvikle jeres aktiviteter, så I har de bedste forudsætninger for at skabe et godt fællesskab med lige præcis det elevhold, I har lige nu.


Kilder:
Silja Marston Arge. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Silja Marston Arge,
lærer på Eisbjerghus Internationale Efterskole


Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Kirsten Rasmussen. Foto: Michael Sørensen

Kirsten Rasmussen, 
lærer på True North Efterskole


Foto: Michael Sørensen

Anders Dall. Foto: Trine Bukh
Anders Dall,
lærer på Flakkebjerg Efterskole


Foto: Trine Bukh