Af Anna Rossman Thejsen

Mange unge oplever stress, pres, nedtrykthed og ensomhed.

Efterskoler landet over har derfor i en årrække arbejdet med at styrke unges trivsel gennem indsatsen Me&We, som er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskolerne og finansieret af Tuborgfondet.

"Hos Efterskolerne har vi været medudviklere af Me&We og trænet lærere og forstandere på 130 efterskoler og på 16 af landets 10. klassecentre. Vi kan se, det gør en stor og vigtig forskel for de unge"

– Mie Juul Ingerslev, udviklingskonsulent hos Efterskolerne

I 2022 kom landets 10. klassecentre til, og 23. maj 2024 blev Me&We-indsatsen lanceret for en stor gruppe af lærere og tømrerelever på EUC Næstved og skal fremover udbredes til erhvervsuddannelserne.

Det er en glædelig nyhed, for vi ved, at det gør en forskel for de unge, lyder det fra Mie Juul Ingerslev, der er udviklingskonsulent hos Efterskolerne og står bag efterskolernes trivselsindsats:

”Hos Efterskolerne er vi optagede af at gøre en forskel for de unge. Vi har været medudviklere af Me&We og trænet lærere og forstandere på 130 efterskoler og på 16 af landets 10. klassecentre. Vi kan se, det gør en stor og vigtig forskel for de unge. Så det giver i den grad mening at udbrede det til andre arenaer. Det er vi stolte af og meget glade for at kunne bidrage til.”
Foto: Mary Fonden

Som en del af Me&We uddannes lærere til at lave en række trivselsaktiviteter med eleverne. Her er tømrerelever på EUC Næstved i gang med øvelser, der skal være med til at styrke deres fællesskab og sociale kompetencer. Foto: Mary Fonden

Omsorg og trivsel på skemaet
Ligesom på efterskolerne og i 10. klassecentrene kommer landets erhvervsskoleelever nu til at lære at drage omsorg for sig selv og hinanden – og lære at opbygge stærke fællesskaber sammen.

Formålet med Me&We har siden starten på landets efterskoler i 2018 været at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber som et værn mod mistrivsel. Lærerne uddannes til at arbejde med indsatsen og afvikle en række aktiviteter, som træner elevernes sociale kompetencer og styrker fællesskabet.

Erfaringerne fra efterskolerne og i 10. klassecentrene viser da også, at det kan være med til at bekæmpe ensomhed og styrke sociale kompetencer hos de unge, når de med Me&We får sat trivsel på skemaet.