Hvert år kommer omkring 200-300 grønlandske unge på efterskole i Danmark. Når en efterskole optager en ung fra Grønland, er der en række forhold, som skolen skal sikre sig inden.


Guide til optagelse af grønlandske unge
At sikre det rigtige match mellem den unge og efterskolen kan være svært på grund af den geografiske og til tider sproglige og kommunikationsmæssige afstand. Ved optagelsen af danske unge er det som regel det personlige besøg på efterskolen, der gør udslaget. Her fornemmer de unge og familien stemningen, får stillet alle de nødvendige spørgsmål, og det er også her, man kan få afstemt forventninger. Grønlandske unge må ofte vælge efterskole alene ud fra hjemmesider og gode råd fra deres sociale netværk i Grønland. Nogles valg er bestemt af kontaktfamiliens bopæl, og det kan være tilfældigt, både hvor meget viden om efterskoler, der er i de unges netværk, og hvor meget de grønlandske unge kender til de enkelte efterskoler.

I Efterskoleforeningen vil vi opfordre til, at efterskoler er ekstra opmærksomme, når grønlandske unge søger optagelse. Har I den rette information om den unge, og har den unge et godt nok indtryk af skolen til at kunne vælge? Hvilken form for hverdag og krav kan den unge forvente at møde? Og er der nogle faglige tilbud, f.eks. undervisning i dansk som andetsprog, som de unge har brug for?

Vi har udarbejdet en guide til optagelse af grønlandske unge.

Dansk som andetsprog
De fleste grønlandske elever har et andet modersmål end dansk og er dermed tosprogede elever. Efterskolerne har mulighed for at iværksætte undervisning i dansk som andetsprog for de grønlandske elever. Skolerne kan indhente en tillægstakst til formålet. Læs her.

Kontaktfamilier

De grønlandske elever bor hos kontaktfamilier under deres ophold i Danmark. Kontaktfamilieordningen er en privat ordning, der er indgået mellem forældrene i Grønland og den pågældende familie i Danmark. Der er ingen koordinerende instans på denne ordning. Det er en god ide, at efterskolen informerer kontaktfamilierne om den unges liv på efterskolen og inviterer denne til arrangementer på skolen. Samtidig er det vigtigt at understrege, at kontaktfamilien ikke er værger e.l., og det er derfor stadig altid forældrene i Grønland, der skal høres og informeres om vigtige beslutninger angående den unges ophold.

Uddannelsesvejledning af grønlandske elever
Efterskolen skal generelt vejlede de grønlandske elever på lige fod med de danske. De fleste grønlandske unge tager tilbage til Grønland for ungdomsuddannelse. Ansøgningsfristen for de grønlandske ungdomsuddannelser er 1. marts. Efterskolen bør støtte eleverne i at overholde denne frist. For indsigt i det grønlandske uddannelsessystem, se her 
Grønlandske elever skal også deltage i brobygning, praktikforløb og obligatorisk selvvalgt opgave i10. klasse.

De Grønlandske Huse og samarbejdet med efterskolerne
Efterskolerne og De Grønlandske Huse har et samarbejde omkring de grønlandske elever under deres efterskoleophold. Nedenstående vejledning giver et overblik over, hvilke pligter og roller efterskolerne og De Grønlandske Huse har, og hvordan de spiller sammen, når en grønlandsk ung er på efterskole i Danmark.
Vejledning til samarbejdet mellem de Grønlandske Huse og efterskolerne

Afgangsprøver
De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske. I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik.
Læs mere om proceduren for prøverne (indstilling og tilmeldelse), prøvevejledninger og se eksempler på opgaver.

Grønlands Selvstyres hjemmeside om efterskoleophold i Danmark

Selvstyret i Grønland har en hjemmeside, som handler om efterskoleophold i Danmark. Selv om siden henvender sig til rådgivningslærere/vejledere og forældre til kommende efterskoleelever i Danmark, er den også meget relevant for efterskoler i Danmark. Siden er delt op i emner, som f.eks. Kulturmøder og sprog, Hvad skal eleven have med på efterskole, Vejledning og rådgivning under efterskoleopholdet, Ting der skal ordnes efter ankomst til efterskolen, Forældre til efterskoleelev og Kontaktfamilie.
Link til siden 

Få god viden:
Plads til at være anderledes
 - hvordan man arbejder med grønlandske elever på efterskolen. "Plads til at være anderledes" giver bud på en række temaer, som optagelsen, uddannelsesvejledningen, kulturelle forskelle etc.

Kunsten at kramme et snefnug
I temanummeret "Kunsten at kramme et snefnug" beskrives samarbejdspartnere, kontaktfamilier, undervisning i dansk som andetsprog, forberedelse af skole og elever etc.

Kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Hanne Lautrup på hl@efterskolerne.dk for evt. spørgsmål