Op til påskeferien var der stor travlhed med at blive klar til at gennemføre de superviserede selvtest på efterskolerne. Fra foreningens side var vi særligt optaget af muligheden for at tilkøbe en scannerløsning for at lette indberetningen af testsvar. Foreningen valgte at anbefale en løsning fra KMD, som Skoleindkøb har lavet en aftale med. Mange skoler har valgt denne løsning, andre har valgt alternativer fra Carelink og Copenhagen Medicals, og atter andre har valgt at foretage indberetningen manuelt.

Der skal samtidig lyde en opfordring til medlemskab af Skoleindkøb, som indgår gode indkøbsaftaler på vegne af de frie skoler. KMD-løsningen kan benyttes uden medlemskab, men ellers er det et krav at være medlem for at rabatterne kan opnås.

SOR-kode
En del skoler har henvendt sig til os, da de ikke kunne finde SOR-koden, som skal benyttes til at foretage indberetninger:

Skolen kan benytte BUVM COVID-19 test - SOR kode 1110981000016000 til indberetningen.

Vi sendte en mail til alle skoler tirsdag den 30. marts som opfølgning på webinaret med KMD. Der er en del dokumenter vedhæftet, som skolerne bør læse.

GDPR, affald m.v.
På vores coronaside (se under ’Coronatest på efterskolerne’) har vi linket til en række dokumenter, som skolen kan benytte til overholdelse af GDPR-regler i forbindelse med håndtering og indberetning af testsvarene. Det er lige til at gå til, og skolerne skal blot skrive skolenavn og evt. databehandler ind i dokumenterne.

Her har vi også linket til vejledning i håndtering af affald efter selvtest og til opbevaring af håndsprit etc.

I det hele taget vil vi opfordre skolerne til at følge med på coronasiden på vores hjemmeside, da det er her, vi lægger de seneste nyheder ud, efterhånden som vi får dem fra myndighederne.