Der er i år færre skoler, der har tilmeldt grønlandske elever til de grønlandske skriftlige afgangsprøver. Uddannelsesstyrelsen har derfor udskudt fristen for tilmelding til den 10. marts.

De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme skriftlige prøver, som de danske. Men hvis skolen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde eleven at tage de grønlandske skriftlige prøver i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik.

Det gælder også de elever, der i forvejen har taget afgangsprøverne i Grønland, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer i et eller flere fag.

Hvis eleven ønsker det, kan eleven både tage de danske og de grønlandske afgangsprøver i samme skoleår.

Læs mere om proceduren ved prøverne, herunder tilmelding, og se prøveeksempler og demo-opgaver her.

Bemærk, at tilmeldingen i år skal sendes til en ny mail: ilamisili@nanoq.gl