Vi har tidligere skrevet ud om retten til seniorbonus, der trådte i kraft 1. april 2022 for ledere og lærere, der er fyldt 62 år. Med ordningen kan man få seniorbonus, ekstra pension eller to seniordage om året.

Med lønnen for januar 2023 kom bonussen for første gang til udbetaling.

Artiklen er nu opdateret med de nyeste oplysninger om beregningsgrundlaget:
 
  • Resultatløn og engangsvederlag skal ikke medregnes
  • Pensionen, der medregnes, udgøres af både eget- og arbejdsgiverbidrag og for ansatte i ”Efterlønskassen” regnes der med 15% pension samt det samlede pensionsbidrag af eventuelle løndele, der derudover indbetales pension af.
  • Seniorbonussen er i sig selv hverken pensions- eller feriegivende