Har du en god ide til et udviklingsprojekt på efterskolen eller gerne i samarbejde med andre efterskoler, er det muligt at søge tilskud til projekter via den pulje, som Børne- og Undervisningsministeriet årligt bevilger efterskolerne. Det kan f.eks. være til frikøb af lærere og ledere eller til en ekstern konsulent.

Du kan også søge om at få dækket vikarudgifter i op til tre måneder, hvis en lærer eller en leder på skolen ønsker at søge orlov for at undersøge et emne med relevans for andre efterskoler.

Projekterne skal være nytænkende for skoleformen og række ud over skoleudvikling på den enkelte skole. Det er også vigtigt at tænke i, hvordan man vil formidle sine erfaringer til andre efterskoler.

I år prioriterer vi ansøgninger inden for følgende områder:

  • Udmøntning af skoleformens hovedsigte i undervisningen
  • Bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
  • Efterskolens sociale ansvar, herunder rekruttering og fastholdelse af særlige elevgrupper som f.eks. udsatte unge og unge med anden etnisk baggrund
  • Overgang fra efterskole til anden uddannelse og særligt erhvervsuddannelser
Men alle ideer er velkomne, også selvom det handler om noget helt femte. Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på Efterskoleforeningens hjemmeside her. Ring eller skriv meget gerne til specialkonsulent Sine Eggert, så I kan få sparring, inden I sender den endelige ansøgning.

På foreningens hjemmeside kan du finde en beskrivelse af de spændende projekter, som vi har støttet de seneste skoleår med link til rapporter, inspirationsmateriale med videre.

Husk også at der løbende kan søges om tilskud til kurser/temadage for lærere og ledere på efterskoler. Der kan søges om et fast tilskud pr. deltager pr. time til afholdelse af udgifter til f.eks. oplægsholdere. Der kan søges tilskud til både åbne kurser og kurser alene for skolens medarbejdere.

For yderligere information kontakt:

Sine Eggert 33179768 se@efterskolerne.dk vedrørende tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar

Hanne Skøtt 33179586 hs@efterskolerne.dk vedrørende tilskud til kurser