I begyndelsen af uge 20 indgik regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget en aftale, hvorefter det igen er muligt at tage på lejrskoler, afholde sociale arrangementer samt lave aktiviteter med et administrativt og styringsmæssigt formål (forældremøder, opvisninger, optagelsessamtaler m.v.). Det skrev vi om i sidste nummer af Administrativt Nyt.

Siden har Sundhedsstyrelsen udsendt ”Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på skoleområdet."

Ministeriet har også opdateret deres QA, så ordlyden nu passer med aftalen. De nye formuleringer findes under møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende.

De generelle retningslinjer for efterskoler samt retningslinjer for test er også opdateret og ligger på corona-siden. Vær særligt opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementer på skolen er krav om, at gæster kan fremvise coronapas (test inden for 72 timer). Der gælder de samme undtagelser for gæster, som der gælder for ansatte og elever – læs mere i denne artikel. Gæster skal ligeledes bære mundbind.

Der er desuden udarbejdet særskilte retningslinjer for sidste skoledags-arrangementer. De gælder alene for sidste skoledag, men skolen kan og bør naturligvis lade sig inspirere af retningslinjerne for øvrige arrangementer op mod sidste skoledag.

Endelig er der kommet nye lempelige anbefalinger omkring sang, der fremgår af de generelle retningslinjer for efterskoler. Formuleringen lyder nu således:

”Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor der er risiko for dråbesmitte, som for eksempel sang, bør der holdes mindst to meter afstand imellem både elever og personale. Sangaktiviteter bør derudover foregå under forhold/rammer, hvor der kan sikres god udluftning eller ventilation. Hvis der synges i større forsamlinger, som fx hele skolen, anbefales det desuden at eleverne står grupperet i deres primærgrupper”.

Til sidst skal vi minde om, at det store forsamlingsforbud gælder for efterskoler, hvilket betyder, at skoler hverken inden- eller udendørs kan afholde arrangementer, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.