16. december 2021

Ret til dagpenge til forældre med hjemsendte børn grundet COVID-19

Forældre kan få dagpenge op til 10 dage, så de kan passe børn under 14 år, der er hjemsendt pga. covid-19.

16. december 2021

Regnskabsanalysen for 2020 ligger nu klar

Skolerne kan igen sammenligne egne regnskabstal med hele sektoren.

15. december 2021

Bliv klog på whistleblowerordning for efterskoler

Ansatte og forældre kan anmelde lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en efterskole til Børne- og Undervisningsministeriet.

15. december 2021

Skolen får ret til sygedagpengerefusion ved fravær på grund af covid-19

Ordning om sygedagpengerefusion indføres igen men alene i en afgrænset periode.

03. december 2021

Hjælp til at overholde GDPR i undervisningen

Vejledning hjælper lærere til at vurdere om data, som elever afgiver for at bruge en tjeneste, er rimelige.

03. december 2021

Ny aftale om tv, internet og streaming i undervisningen med Copydan AVU-medier på plads

Efterskolerne får nu flere muligheder for at bruge levende billeder i undervisningen.

03. december 2021

Mulighed for at kræve coronapas ved arrangementer på efterskoler

Hvis der er tale om frivillig deltagelse, må efterskoler gerne bede om coronapas.

02. december 2021

Skoler kan pålægge de ansatte at blive testet

Kravet skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af corona, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

02. december 2021

Skoler skal pålægge de ansatte at forevise coronapas

Skolen beslutter selv, hvordan der føres kontrol med, at den enkelte medarbejder har gyldigt coronapas.

12. november 2021

Nye versioner af prøvevejledninger er klar

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemgår de nye vejledninger på webinarer i november.

12. november 2021

Forstanderhåndbogen og Bestyrelseshåndbogen er på vej til skolerne

Efterskoleforeningen har skrevet en helt ny håndbog til alle ledere på landets efterskoler.

11. november 2021

Er skolens medlemsoplysninger korrekte?

Det er tid til at tjekke om skolens medlemsoplysninger er korrekte.

11. november 2021

Søg stipendier til flygtninge/indvandrere for skoleåret 2022/23

I år der 75 stipendier på ca. 30.000 kr. til flygtninge/indvandrere og herboende grønlændere med lav indkomst.

11. november 2021

Husk at opdatere jeres skoleside på efterskolerne.dk

Det er især vigtigt, at I opdaterer ledige pladser generelt og ledige pladser på forskellige linjer.

11. november 2021

Ingen ændringer i regler omkring corona på efterskoler

Stigende smitte i samfundet ænder ikke på reglerne for efterskoler.