11. november 2021

Husk at opdatere jeres skoleside på efterskolerne.dk

Det er især vigtigt, at I opdaterer ledige pladser generelt og ledige pladser på forskellige linjer.

11. november 2021

Ingen ændringer i regler omkring corona på efterskoler

Stigende smitte i samfundet ænder ikke på reglerne for efterskoler.

11. november 2021

Pæne stigninger i lokallønnen

Både lærernes lokalløn og ledernes engangsvederlag er steget siden 2020.

11. november 2021

Ny arbejdstidsaftale for lærere

Leksikonartikel på Efterskoleforeningens hjemmeside folder den nye arbejdstidsaftale ud.

26. oktober 2021

Ny vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser

Efterskoler kan nu hente inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i ny vejledning.

09. september 2021

Lejrskoler og studieture - hvilke overvejelser skal skolen gøre?

Skolernes ledelser begynder at gøre sig overvejelser om, hvordan den skal forholde sig til årets lejrskoler og studieture. Her er et par råd og anbefalinger.

09. september 2021

Tilsynsberetning for 2020 er nu tilgængelig

Resultaterne fra tilsynet i 2020 viser, at efterskolerne generelt overholder regler og krav. Der er dog plads til enkelte forbedringer.

09. september 2021

Husk at anvende trivselsmidlerne inden årets udgang

Trivselsmidler fra Sommer- og Erhvervspakken skal anvendes i løbet af efteråret.

09. september 2021

Slut med isolation af nære kontakter ved smitte på skolen

Nye retningslinjer for smittehåndtering sender færre elever og ansatte hjem ved smitte på skolen.

09. september 2021

Pligten til at tilbyde test forsvinder, men skolerne kan fortsætte frivilligt

Ikke-færdigvaccinerede elever og ansatte opfordres fortsat til ugentlige test efter 10.9., men skolens pligt til at tilbyde test forsvinder.

08. september 2021

Lønstigningen pr. 1. oktober 2021 er klar

Reguleringsprocenten forhøjes med 0,33 procentpoint til 11,4336.

08. september 2021

Deltag i webinar om den skærpede underretningspligt

I oktober måned inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet de frie skoler til webinar om skolernes underretningspligt.

08. september 2021

Finanslovsforslag uden overraskelser

Yderligere individuel elevstøtte til ordblindeefterskolerne er nu med på finansloven.

25. august 2021

Kampagnemateriale til Efterskolernes Dag er klar

Dagen kan holdes uden restriktioner, men ikke-færdigvaccinerede gæster anbefales fortsat at være testet inden Efterskolernes Dag.

25. august 2021

Nu er resultaterne for TAP-undersøgelsen klar

Alle TAP-grupper har haft lønfremgang i perioden 2018-2020.