30. september 2020

Fortsat krav om at gennemføre brobygning i efteråret

Sundhedsmyndighederne har sagt god for, at brobygningen kan gennemføres.

29. september 2020

Sådan håndteres ferie, når medarbejdere tiltræder i ferieåret

Tiltræder medarbejdere efter 1. september, skal de i nogle tilfælde trækkes i løn under ferie. I enkelte andre tilfælde skal de have overskydende ferie overført eller udbetalt.

29. september 2020

Alle skoler skal indsende ledelseserklæringer om støtte fra hjælpepakken

Selv om efterskolen hverken har mistet elever under forårets nedlukning eller mangler elever i det nuværende skoleår, skal skolen sende erklæringerne til Børne- og Undervisningsministeriet.

29. september 2020

Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres

Medarbejdernes arbejdstid kan f.eks. omlægges, når Efterskolernes Dag aflyses, eller skolen kommer ind i en periode med nødundervisning.

29. september 2020

Beredskabsplan for elever, der ikke kan komme hjem til test

Husk at overveje, hvordan skolen tager hånd om elever, hvis forældre ikke kan hjælpe dem.

29. september 2020

Husk sygedagpengerefusion for COVID-19-smittede medarbejdere

Efterskolerne kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er syge pga. smitte med COVID-19 eller i karantæne på grund af COVID-19, frem til 1. januar 2021.

22. september 2020

Sociale arrangementer, lejrskoler og studieture bør aflyses frem til 4. oktober

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at alle sociale arrangementer, herunder lejrskoler og studieture, aflyses i den kommende tid.

15. september 2020

Corona-smitte på skolen; Hvem skal kontaktes for rådgivning?

Der er flere muligheder for rådgivning fra myndighederne ved smitte på skolen. Vi har samlet de relevante numre her.

15. september 2020

Efterskoler kan optage lån med EU-garanti og lavere rente

Efterskoler har mulighed for at optage lån via Merkur Andelskasse med lavere rente. Det gælder også skoler, der benytter et andet pengeinstitut.

15. september 2020

Søg midler til kompetenceudvikling

Går du med tanker om at efteruddanne dig? Så er det muligt at søge støtte hos Den Statslige Kompetencefond, der har fået tilføjet nye midler primo september.

15. september 2020

Deltag i webinar om skolens rejseforsikring

Willis inviterer til webinar om rejseforsikringer. Deltag og få klar besked om, hvordan rejseforsikringen dækker skolens ansatte og elever under COVID-19.

15. september 2020

Regnskabsanalysen for 2019 er nu klar

Årets regnskabsanalyse viser, at tendensen med faldende overskud er fortsat i 2019.