14. oktober 2022

Senere sommerferie i 2024 kan få betydning for årsplanlægningen

Folkeskolerne slutter skoleåret 2023/24 en uge senere. Vær opmærksom ved årsplanlægning.

14. oktober 2022

Flere midler til kursusforløb hos Madkulturen

Der er frist for at søge tilskud 16. december.

14. oktober 2022

Efterskolerne kan få udskudt betaling for energi

Politisk aftale om vinterhjælp giver efterskolerne mulighed for udskudt betaling for energi.

14. oktober 2022

Vær med til at debattere udvikling af 10. klasse

Bestyrelsen er begyndt sin rundtur til alle syv regioner.

22. september 2022

Skal I med på oversigten over reserverede pladser til flygtninge/indvandrere?

Vi opdaterer oversigten for skoleåret 2023/24. Skriv til os senest 1/10, hvis I vil med på oversigten.

22. september 2022

Seniorbonus kan konverteres til pension eller omsorgsdage

Senest 1. oktober skal lærere og ledere omfattet af ordningen oplyse, om de vil konvertere bonus.

22. september 2022

Hvordan kommer man lettest i kontakt med os?

Brug Rådgivningens fællesmail til alle henvendelser om skoledrift.

22. september 2022

Vær med til at debattere udvikling af 10. klasse

I efteråret kommer bestyrelsen på rundtur i alle regioner for at debattere 10. klasse.

08. september 2022

Skoleindkøb inviterer til energikonference

Energikonference retter fokus på energibesparelser og energistyring.

08. september 2022

Forebyggelse og håndtering af covid-19

Syge elever og ansatte bør blive hjemme ved symptomer på COVID-19.

08. september 2022

Endnu engang rekordoptag på efterskolerne

Ved skoleårets start begyndte endnu et rekordstort antal elever på landets efterskoler.

08. september 2022

Finanslovsforslaget for 2023 indeholder ingen overraskelser

Finanslovsforslaget indeholder alene fremskrivninger af de eksisterende takster.

08. september 2022

Forebyg stress og styrk samarbejdet i skolens lærerteams

Tag på inspirationsdag om arbejdsmiljø for skolens ledelse, TR og AMR.

08. september 2022

Puljen til kompetenceudvikling for ledere og lærere åbner 4. oktober 

Forbered allerede nu ansøgninger til tilskud fra Den Statslige Kompetencefond til dækning af bl.a. uddannelses- og kursusgebyr.

08. september 2022

Ledige pladser på kursus for nye ledere

Kurset henvender sig både til forstandere, viceforstandere og afdelingsledere.