11. februar 2022

Har du lyst til at deltage i udviklingen af Efterskolernes eSportsliga?

Efterskoleforeningen holder onlinemøde sammen med eSports-sekretariatet tirsdag d. 1. marts.

09. februar 2022

Rabat på stillingsopslag for Skoleindkøbs medlemmer

Medlemmer af Skoleindkøb kan opnå gode rabatter ved annoncering på Jobindex.

09. februar 2022

Ny seniorbonusordning træder i kraft pr. 1. april 2022

Med ny ordning kan lærere og ledere, der er fyldt 62 år, få seniorbonus, ekstra pension eller to seniordage om året.

09. februar 2022

Lønningerne stiger pr. 1. april 2022

Reguleringsprocenten forhøjes til april, hvilket giver højere lønninger.

09. februar 2022

Ledelsens ret til placering af særlige feriedage i ferieåret 2021/22

Fra 1. januar kan ledelsen bestemme, hvornår særlige feriedage skal afholdes i ferieåret 2021/22.

09. februar 2022

Efterskoler kan søge tilskud til udvikling af skolens pædagogiske praksis

Tilskudspuljen for projekter i skoleåret 2022/23 har ansøgningsfrist d. 21. april.

14. januar 2022

Kompensation for øgede rengøringsudgifter i 2022 på vej

Efterskolerne modtager også kompensation for øgede rengøringsudgifter i 2022.

14. januar 2022

Læs om smittehåndtering i opdateret vejledning

Vejledning til skolerne om håndtering af smitte på skoler er nu opdateret.

14. januar 2022

Spørgeskema om alkoholforebyggelse er sendt til alle efterskoler

Efterskolerne er inviteret med i undersøgelse om alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser.

14. januar 2022

Ny film om livet på en efterskole er klar

Ny film skal oplyse familier med anden etnisk baggrund end dansk om efterskoler.

13. januar 2022

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

17. december 2021

Retningslinjer efter jul: Opfordring til to ugentlige test af alle på skolen

Efterskolerne slipper for opdeling af undervisning i stamklasser, men der indføres to ugentlige screeningstest fra 8. januar.

17. december 2021

Finanslovstaksterne for 2022 er nu offentliggjort

Ingen besparelser på de almindelige takster, men specialundervisningstaksterne falder igen.

16. december 2021

Bliv opdateret på medarbejdernes arbejdstid, mens eleverne er hjemsendt

Reglerne for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår, mens eleverne er hjemsendt, er beskrevet på coronasiden.

16. december 2021

Ret til dagpenge til forældre med hjemsendte børn grundet COVID-19

Forældre kan få dagpenge op til 10 dage, så de kan passe børn under 14 år, der er hjemsendt pga. covid-19.