11. november 2021

Pæne stigninger i lokallønnen

Både lærernes lokalløn og ledernes engangsvederlag er steget siden 2020.

11. november 2021

Ny arbejdstidsaftale for lærere

Leksikonartikel på Efterskoleforeningens hjemmeside folder den nye arbejdstidsaftale ud.

26. oktober 2021

Ny vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser

Efterskoler kan nu hente inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i ny vejledning.

09. september 2021

Lejrskoler og studieture - hvilke overvejelser skal skolen gøre?

Skolernes ledelser begynder at gøre sig overvejelser om, hvordan den skal forholde sig til årets lejrskoler og studieture. Her er et par råd og anbefalinger.

09. september 2021

Tilsynsberetning for 2020 er nu tilgængelig

Resultaterne fra tilsynet i 2020 viser, at efterskolerne generelt overholder regler og krav. Der er dog plads til enkelte forbedringer.

09. september 2021

Husk at anvende trivselsmidlerne inden årets udgang

Trivselsmidler fra Sommer- og Erhvervspakken skal anvendes i løbet af efteråret.

09. september 2021

Slut med isolation af nære kontakter ved smitte på skolen

Nye retningslinjer for smittehåndtering sender færre elever og ansatte hjem ved smitte på skolen.

09. september 2021

Pligten til at tilbyde test forsvinder, men skolerne kan fortsætte frivilligt

Ikke-færdigvaccinerede elever og ansatte opfordres fortsat til ugentlige test efter 10.9., men skolens pligt til at tilbyde test forsvinder.

08. september 2021

Lønstigningen pr. 1. oktober 2021 er klar

Reguleringsprocenten forhøjes med 0,33 procentpoint til 11,4336.

08. september 2021

Deltag i webinar om den skærpede underretningspligt

I oktober måned inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet de frie skoler til webinar om skolernes underretningspligt.

08. september 2021

Finanslovsforslag uden overraskelser

Yderligere individuel elevstøtte til ordblindeefterskolerne er nu med på finansloven.

25. august 2021

Nu er resultaterne for TAP-undersøgelsen klar

Alle TAP-grupper har haft lønfremgang i perioden 2018-2020.

25. august 2021

Kort nyt om smittehåndtering og vaccinationer på efterskolerne

Ny definition af nære kontakter gør gruppen mindre og færre elever skal derfor hjemsendes.

25. august 2021

Rekordstort elevoptag: 31.745 elever startet på landets efterskoler

Årets elevtalsundersøgelse viser en fremgang på 1.076 elever i forhold til forrige skoleår. Det er en fremgang på 3,5 %.

25. august 2021

Invitation til temadag om samarbejdssporet i lærernes nye arbejdstidsaftale

Efterskolerne og FSL inviterer forstandere og tillidsrepræsentanter til infomøder om den kommende arbejdstidsaftale for lærere.