11. november 2020

Er jeres hjemmeside opdateret med rigtige oplysninger?

I Efterskoleloven er der en række krav til, hvad der skal være offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside. Her kan I tjekke, om I har det hele med.

11. november 2020

Ungdomsuddannelserne skal tilbyde erstatning for fysisk brobygning

Børne- og Undervisningsministeriet har nu lagt QA om erstatning for fysisk brobygning på sin hjemmeside.

28. oktober 2020

Ingen store ændringer for efterskoler med de nye retningslinjer

De nye retningslinje, som myndighederne meldte ud fredag, påvirker efterskolerne marginalt.

28. oktober 2020

Brobygning med fysisk fremmøde er nu aflyst

Brobygning med fysisk fremmøde er aflyst for skoleåret 2020/21. Ministeriet er i gang med at udarbejde uddybende spørgsmål/svar.

27. oktober 2020

Ny vejledning om sikkerhed og kriseberedskab

Der er nu udarbejdet en revideret vejledning til ”Sikkerhed og Kriseberedskab”, hvor der også tages hensyn unges stigende anvendelse af sociale medier.

27. oktober 2020

Ny vejledning om skærpet underretningspligt

Frie skoler underretter mindre end folkeskolen – det skal ny vejledning råde bod på.

27. oktober 2020

Søg stipendier til flygtninge/indvandrere og grønlandske elever nu

I år er der 68 stipendier på ca. 30.000 kr., der kan søges af familier, hvis indkomst er under 360.000 kr.

27. oktober 2020

Udbetaling af feriepenge påvirker ikke elevstøtten

Vælger forældre at få udbetalt de indfrosne feriemidler i 2020, får det ikke indflydelse på beregning af elevstøtten i skoleåret 2022/23.

27. oktober 2020

Lokallønnen igen forbedret

Efter et år med beskedne stigninger er lokallønnen igen forbedret på efterskolerne.

27. oktober 2020

Brug for rådgivning om skoledrift? Skriv til den nye rådgivningsmail

Ny e-mail skal sikre bedre rådgivning til skolerne.

01. oktober 2020

Det er muligt at afholde camps i efterårsferien med fuld fokus på corona-forebyggelse

Efterskoler, der holder camps i efterårsferien, er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men bør skærpe fokus på smitteforebyggelse.

30. september 2020

Medarbejdere med børn, der er sendt hjem pga. corona, kan få barselsdagpenge

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge, hvis deres børn er sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af corona-smitte.