21. juni 2023

Ferieløn, løntræk og sygdom i forbindelse med ferie

Vær opmærksom på særlige administrative forhold i forbindelse med sommerferien.

21. juni 2023

Ny ansættelsesbevislov kræver nye ansættelseskontrakter for nyansatte

Der kommer nye skabeloner til standardansættelseskontrakter efter sommerferien.

20. juni 2023

Rådgivning og sommerferie

Efterskoleforeningen holder ferielukket i uge 28-30.

02. juni 2023

Hjælpemidler til ordblinde elever ved skoleårets afslutning

Sørg for god overlevering og modtagelse af hjælpemidler til ordblinde elever.

02. juni 2023

Nu er det muligt at hente karakterer fra elevernes tidligere skole

Oplysninger om karakterer fra tidligere skole kan hentes via Karakterdatabasen.

02. juni 2023

Ansøgning om elevstøtte i US2000 er nu åbnet

US2000 er åbnet. Desværre har behandlingen af ansøgningerne voldt problemer.

01. juni 2023

Planlægning af skoleåret 2023/24

Foranlediget af en række henvendelser, har vi hermed et par præciseringer.

01. juni 2023

Krav om opgørelse af lærernes arbejdstid ved skoleårets afslutning

Kun overtid kan overføres til næste skoleår.

01. juni 2023

Søg midler til lærernes kompetenceudvikling fra den 6. juni

Forbered ansøgningerne til Kompetencefonden allerede nu. Man skal være hurtigt ude.

01. juni 2023

Stor lønundersøgelse på vej

Foreningen afprøver ny metode til indsamling af løndata.

01. juni 2023

Hjemmeside indeholder forkerte oplysninger om efterskolerne

Opfordring til at udelukke sig fra indeksering fra hjemmesiden.

17. maj 2023

Spørgeskema om statslig elevstøtte kommer inden sommerferien

Vi sender spørgeskemaundersøgelse ud til alle skoler til brug i arbejdet med digitalisering af statslig elevstøtte.

17. maj 2023

Ny medarbejder på vej i foreningens rådgivningsteam

Der kan forventes lidt længere svartid de næste par måneder.

17. maj 2023

Hvornår skal der indberettes karakterer?

Der er god tid til at få hentet prøvekarakter fra den praktisk-musiske prøve i 8. klasse.

17. maj 2023

Tilbud om whistleblowerordning via Skoleindkøb

Skoler med 50 eller flere medarbejdere skal oprette en whistleblowerordning inden 17. december 2023.