04. februar 2021

Husk at aftale korte opsigelsesfrister ved udleje af skolens faciliteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har for nyligt præciseret mulighederne for udleje af skolens lokaler og faciliteter.

04. februar 2021

Mangel på finansiel strategi skal bemærkes ved revision

Skolerne må i gang, selv om de endnu ikke er omfattet af kravet.

04. februar 2021

Har skolen en sikkerhedsinstruks for outdooraktiviteter?

Det skal være lærerigt, sjovt og udfordrende at gå på efterskole – men ikke farligt.

04. februar 2021

Husk at registrere de reelle ejere korrekt

Skolens revisor skal kontrollere, at registreringen er korrekt.

03. februar 2021

Få overblik over hvornår de forskellige tilskud udbetales

Efterskoleforeningens oversigt over tilskudsrytmen er nu opdateret med takster for 2021.

20. januar 2021

Lønnen skal alligevel ikke reguleres pr. 1. februar 2021

Fejl i beregninger for reguleringsprocenten, standser lønreguleringen midlertidigt.

13. januar 2021

Willis forsikringer dækker nu også mod forkert medicingivning

Willis skoleforsikringsprogram omfatter nu også dækning for eksempelvis fejlagtig udlevering af medicin.

13. januar 2021

Aftale om økonomisk hjælpepakke til efterskoler er landet

Regeringen og en lang række partier har aftalt en hjælpepakke, som er næsten identisk med forårets hjælpepakke.

13. januar 2021

It til ordblinde: Søg refusion inden 30 dage – ellers ingen refusion

Nye procedurer i SPS-ordningen indfører bl.a. 30 dages frist for at søge refusion.

13. januar 2021

Sårbare elever skal modtage undervisning på skolen under lukning

Opdaterede retningslinjer for efterskoler slår fast, at skolerne som udgangspunkt er lukkede, men skal holde åbent for de mest sårbare elever.

13. januar 2021

Ny arbejdstidsaftale for lærere fra skoleåret 2022/23

Lærernes Centralorganisation (LC) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået en aftale om arbejdstid, der bl.a. omfatter efterskolelærere. Aftalen mangler endelig godkendelse, men planen er, at den skal gælde fra og med skoleåret 2022/23.

12. januar 2021

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved covid-19 forlænges

Skolens ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittet eller i karantæne på grund af covid-19, er forlænget til den 31. marts 2021. Andre ordninger er også forlænget.