03. december 2021

Mulighed for at kræve coronapas ved arrangementer på efterskoler

Hvis der er tale om frivillig deltagelse, må efterskoler gerne bede om coronapas.

02. december 2021

Skoler kan pålægge de ansatte at blive testet

Kravet skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af corona, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

02. december 2021

Skoler skal pålægge de ansatte at forevise coronapas

Skolen beslutter selv, hvordan der føres kontrol med, at den enkelte medarbejder har gyldigt coronapas.

12. november 2021

Nye versioner af prøvevejledninger er klar

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemgår de nye vejledninger på webinarer i november.

12. november 2021

Forstanderhåndbogen og Bestyrelseshåndbogen er på vej til skolerne

Efterskoleforeningen har skrevet en helt ny håndbog til alle ledere på landets efterskoler.

11. november 2021

Er skolens medlemsoplysninger korrekte?

Det er tid til at tjekke om skolens medlemsoplysninger er korrekte.

11. november 2021

Søg stipendier til flygtninge/indvandrere for skoleåret 2022/23

I år der 75 stipendier på ca. 30.000 kr. til flygtninge/indvandrere og herboende grønlændere med lav indkomst.

11. november 2021

Husk at opdatere jeres skoleside på efterskolerne.dk

Det er især vigtigt, at I opdaterer ledige pladser generelt og ledige pladser på forskellige linjer.

11. november 2021

Ingen ændringer i regler omkring corona på efterskoler

Stigende smitte i samfundet ænder ikke på reglerne for efterskoler.

11. november 2021

Pæne stigninger i lokallønnen

Både lærernes lokalløn og ledernes engangsvederlag er steget siden 2020.

11. november 2021

Ny arbejdstidsaftale for lærere

Leksikonartikel på Efterskoleforeningens hjemmeside folder den nye arbejdstidsaftale ud.

26. oktober 2021

Ny vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser

Efterskoler kan nu hente inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i ny vejledning.

09. september 2021

Lejrskoler og studieture - hvilke overvejelser skal skolen gøre?

Skolernes ledelser begynder at gøre sig overvejelser om, hvordan den skal forholde sig til årets lejrskoler og studieture. Her er et par råd og anbefalinger.

09. september 2021

Tilsynsberetning for 2020 er nu tilgængelig

Resultaterne fra tilsynet i 2020 viser, at efterskolerne generelt overholder regler og krav. Der er dog plads til enkelte forbedringer.

09. september 2021

Husk at anvende trivselsmidlerne inden årets udgang

Trivselsmidler fra Sommer- og Erhvervspakken skal anvendes i løbet af efteråret.