11. august 2022

Ansættelse af pensionerede lærere

Skolerne skal sikre, at pensionerede lærere er ansat på overenskomstvilkår senest 1. januar 2023.

11. august 2022

Gratis kursus for efterskoler om det danske mindretal i Sydslesvig

Styrk elevers og ansattes viden om det danske mindretals fortid og nutid på kursus.

11. august 2022

Tid til at søge refusion for transportudgifter til brobygning afholdt i 2021/22

Der er frist 31. august for at søge om refusion for transportudgifter til brobygning i 2021/22.

11. august 2022

Vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser i revideret udgave

Foreningen har revideret vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler.

11. august 2022

Skolens arbejde med inklusions- og specialundervisningsplaner

Husk underskrift fra forældre på inklusions- og specialundervisningsplaner.

11. august 2022

Nyt cirkulære giver overblik over de nye barselsregler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har den 30. juni 2022 udsendt cirkulæret ’Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.’

24. juni 2022

Hjælpemidler til ordblinde elever ved skoleårets afslutning og begyndelse

Sørg for god overlevering og modtagelse af hjælpemidler til ordblinde elever.

24. juni 2022

Rådgivning og sommerferie

Efterskoleforeningen holder ferielukket i uge 28-30.

24. juni 2022

Udmøntning af lokalløn i skoleåret 2021/22

En præciseret beregningsmetode af udmøntningsprocenten påvirker resultatet, så det ser ud til, at der er givet mindre i lokalløn.

23. juni 2022

Nyt om UPV og brobygningsforsøg

Ny lov ændrer formulering omkring uddannelsesparathed og giver mulighed for at afprøve nye brobygningsforløb.

10. juni 2022

Ferieløn, løntræk og sygdom i forbindelse med ferie

Vær opmærksom på særlige administrative forhold i forbindelse med sommerferien.

09. juni 2022

Nye kørselstakster pr. 1. maj

De øgede brændstofpriser giver nye takster for kørsel.

09. juni 2022

Forskelsbehandlingsloven er ændret

Skoler må fra 1. juli ikke bede ansøgere om at oplyse deres alder, når de søger en stilling.

09. juni 2022

Få svar på spørgsmål om den nye arbejdstidsaftale

Fra 1. august 2022 træder den nye arbejdstidsaftale for lærerne i kraft.

09. juni 2022

Sådan beregnes årsnormen for lærere i skoleåret 2022/23

Bruttoårsnormen for lærere er fremover altid 1924 timer, mens nettoårsnormen fortsat varierer.