09. februar 2023

Efterskolerne og Frie Fagskoler får fælles sekretariat

Nye associerede medlemmer af foreningen fra 1. maj.

09. februar 2023

Ledige pladser på foreningens studietur til Grønland i maj

Der er kun 5 pladser tilbage.

08. februar 2023

Varsling af afholdelse af særlige feriedage samt ferie

Fra 1. januar kan skolens ledelse fastlægge, hvornår ikke-afholdte særlige feriedage skal afholdes inden udgangen af april.

08. februar 2023

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

08. februar 2023

Nyt seksualundervisningsmateriale målrettet grønlandske elever

Materialet ”Min person i udvikling” er udgivet både på dansk og grønlandsk.

08. februar 2023

Whistleblowerordning for efterskoler

Efterskoleforeningen er ved at undersøge, om Skoleindkøb på skolernes vegne kan indgå aftale med en ekstern udbyder.

08. februar 2023

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

08. februar 2023

Ny løntabel pr. 1. april er klar

1. april 2023 kommer der ny reguleringsprocent og dermed ny løntabel.

08. februar 2023

TAP-undersøgelsen udsættes til maj

Fremover vil aprillønnen danne grundlag for analysen af TAP’ernes lønvilkår.

24. januar 2023

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

18. januar 2023

Ordblinde elever bevilges fremover IntoWords

Elever, der har fået bevilget andre programmer, har mulighed for ombytning.

17. januar 2023

Efterskolerne holder igen med prisstigningerne

Resultatet af foreningens elevstøtteundersøgelse viser, at skolerne holder igen med prisstigningerne.

17. januar 2023

Midlertidig bevillingslov sikrer skolernes statstilskud

Skolerne får tilskud, men der venter reguleringer, når den endelige finanslov bliver vedtaget.

17. januar 2023

Ny vejledning om alkoholforebyggelse på efterskolerne

Alkohol og Samfund giver gode råd til efterskoler om bl.a. alkohol og elevfester.

16. december 2022

Fra individuel supplerende elevstøtte til lokal efterskolestøtte

Vejledning om administration af lokal efterskolestøtte er klar til skolerne.