09. februar 2022

Efterskoler kan søge tilskud til udvikling af skolens pædagogiske praksis

Tilskudspuljen for projekter i skoleåret 2022/23 har ansøgningsfrist d. 21. april.

14. januar 2022

Kompensation for øgede rengøringsudgifter i 2022 på vej

Efterskolerne modtager også kompensation for øgede rengøringsudgifter i 2022.

14. januar 2022

Læs om smittehåndtering i opdateret vejledning

Vejledning til skolerne om håndtering af smitte på skoler er nu opdateret.

14. januar 2022

Spørgeskema om alkoholforebyggelse er sendt til alle efterskoler

Efterskolerne er inviteret med i undersøgelse om alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser.

14. januar 2022

Ny film om livet på en efterskole er klar

Ny film skal oplyse familier med anden etnisk baggrund end dansk om efterskoler.

13. januar 2022

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

17. december 2021

Retningslinjer efter jul: Opfordring til to ugentlige test af alle på skolen

Efterskolerne slipper for opdeling af undervisning i stamklasser, men der indføres to ugentlige screeningstest fra 8. januar.

17. december 2021

Finanslovstaksterne for 2022 er nu offentliggjort

Ingen besparelser på de almindelige takster, men specialundervisningstaksterne falder igen.

16. december 2021

Bliv opdateret på medarbejdernes arbejdstid, mens eleverne er hjemsendt

Reglerne for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår, mens eleverne er hjemsendt, er beskrevet på coronasiden.

16. december 2021

Ret til dagpenge til forældre med hjemsendte børn grundet COVID-19

Forældre kan få dagpenge op til 10 dage, så de kan passe børn under 14 år, der er hjemsendt pga. covid-19.

16. december 2021

Regnskabsanalysen for 2020 ligger nu klar

Skolerne kan igen sammenligne egne regnskabstal med hele sektoren.

15. december 2021

Bliv klog på whistleblowerordning for efterskoler

Ansatte og forældre kan anmelde lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en efterskole til Børne- og Undervisningsministeriet.

15. december 2021

Skolen får ret til sygedagpengerefusion ved fravær på grund af covid-19

Ordning om sygedagpengerefusion indføres igen men alene i en afgrænset periode.

03. december 2021

Hjælp til at overholde GDPR i undervisningen

Vejledning hjælper lærere til at vurdere om data, som elever afgiver for at bruge en tjeneste, er rimelige.

03. december 2021

Ny aftale om tv, internet og streaming i undervisningen med Copydan AVU-medier på plads

Efterskolerne får nu flere muligheder for at bruge levende billeder i undervisningen.