24. august 2023

Har I styr på skolens GDPR?

Nyt kursus i GDPR på efterskoler er åben for tilmeldinger.

24. august 2023

Hvordan vejleder I om lokal efterskolestøtte?

Er det enkelt for forældrene at finde oplysninger om pris og støttemuligheder på skolens hjemmeside?

24. august 2023

SPS2005 er snart fortid

Nyt sagsbehandlingssystem til bl.a. ansøgninger om hjælpemidler til ordblinde er på vej.

24. august 2023

Kom på kursus for nye efterskoleledere til efteråret

Der er åbent for tilmeldinger til efterskolernes uundværlige kursus for nye ledere.

24. august 2023

Tid til at søge refusion for transportudgifter til brobygning afholdt i 2022/23

Der er frist 31. august for at søge om refusion for transportudgifter til brobygning i 2022/23.

23. juni 2023

Er der styr på de lovpligtige dokumentationskrav på hjemmesiden?

Brug STUK’s tjekliste for hjemmesidekrav til at tjekke jeres hjemmeside igennem.

23. juni 2023

Resultaterne af årets lønundersøgelse kommer efter ferien

Indsamling af data til årets lønundersøgelse er nu afsluttet, men spørgeskemaet kan fortsat besvares.

21. juni 2023

STUK’s tilsynsberetning for 2022 er nu klar

Der har i 2022 bl.a. været fokus på udsatte elever, 10. årgang, prøver og udskrivningspraksis.

21. juni 2023

Sådan opgøres og beregnes overtidsbetaling

Det er nu, at lærernes overarbejde skal beregnes. Vær opmærksom på særlige regler.

21. juni 2023

Hvordan kan statens arbejdspladser bidrage til den grønne omstilling?

Samarbejdssekretariatet inviterer samarbejdsudvalgene til konference om grøn omstilling.

21. juni 2023

Ferieløn, løntræk og sygdom i forbindelse med ferie

Vær opmærksom på særlige administrative forhold i forbindelse med sommerferien.

21. juni 2023

Ny ansættelsesbevislov kræver nye ansættelseskontrakter for nyansatte

Der kommer nye skabeloner til standardansættelseskontrakter efter sommerferien.

20. juni 2023

Rådgivning og sommerferie

Efterskoleforeningen holder ferielukket i uge 28-30.

02. juni 2023

Hjælpemidler til ordblinde elever ved skoleårets afslutning

Sørg for god overlevering og modtagelse af hjælpemidler til ordblinde elever.

02. juni 2023

Nu er det muligt at hente karakterer fra elevernes tidligere skole

Oplysninger om karakterer fra tidligere skole kan hentes via Karakterdatabasen.