08. september 2022

Skoleindkøb inviterer til energikonference

Energikonference retter fokus på energibesparelser og energistyring.

08. september 2022

Forebyggelse og håndtering af covid-19

Syge elever og ansatte bør blive hjemme ved symptomer på COVID-19.

08. september 2022

Endnu engang rekordoptag på efterskolerne

Ved skoleårets start begyndte endnu et rekordstort antal elever på landets efterskoler.

08. september 2022

Finanslovsforslaget for 2023 indeholder ingen overraskelser

Finanslovsforslaget indeholder alene fremskrivninger af de eksisterende takster.

08. september 2022

Forebyg stress og styrk samarbejdet i skolens lærerteams

Tag på inspirationsdag om arbejdsmiljø for skolens ledelse, TR og AMR.

08. september 2022

Puljen til kompetenceudvikling for ledere og lærere åbner 4. oktober 

Forbered allerede nu ansøgninger til tilskud fra Den Statslige Kompetencefond til dækning af bl.a. uddannelses- og kursusgebyr.

08. september 2022

Ledige pladser på kursus for nye ledere

Kurset henvender sig både til forstandere, viceforstandere og afdelingsledere.

26. august 2022

Kom på kursus for nye efterskoleledere til efteråret

Der er åbent for tilmeldinger til efterskolernes uundværlige kursus for nye ledere.

26. august 2022

Grønlandske elever risikerer at miste hjemrejsebilletten

Samtale forud for afbrud er afgørende for en betalt hjemrejsebillet til grønlandske elever.

26. august 2022

Christian Petersen er stoppet i Efterskoleforeningens rådgivning

Christian har fået nyt arbejde i Dansk Psykolog Forening.

26. august 2022

Klæd de nye efterskolelærere på med skræddersyet kursus

Der er ledige pladser på foreningens kursus for nye lærere til november.

26. august 2022

Efterskolers brug af Googles tjenester, herunder Chromebooks

Tjek sikkerhedsindstillingerne igennem og afvent yderligere afklaring.

26. august 2022

Løntabel pr. 1. oktober 2022 kan nu findes i leksikon

Lønnen stiger med cirka 0,3 procentpoint.

11. august 2022

Ansættelse af pensionerede lærere

Skolerne skal sikre, at pensionerede lærere er ansat på overenskomstvilkår senest 1. januar 2023.

11. august 2022

Gratis kursus for efterskoler om det danske mindretal i Sydslesvig

Styrk elevers og ansattes viden om det danske mindretals fortid og nutid på kursus.