Som efterskole deltager man gennem Efterskoleforeningens årlige anmodning hvor hver skole anmoder om et antal mobiliteter (kurser/aktiviteter) til skolens ansatte. Mobiliteterne kan være kurser udbudt af Efterskoleforeningen, kurser i Europa som man selv finder, job-shadowing hvor man som lærer følger en lærer fra en europæisk skole osv.

Transport, ophold, bespisning og kursusafgift dækkes af Erasmus+ bevillingen. Løn- og vikarudgifter samt forsikring skal dækkes af skolen.

Ønsker man som skole at deltage skal man tilmelde sig Efterskoleforeningens ansøgning senest 14. januar 2023.

Som skole skal man registrere sig i Organisation Registration System (ORS) for at få tildelt et OID-nummer til brug i ansøgningen.

For spørgsmål om den kommende runde i 2023 eller muligheden for at komme med i igangværende runder kontakt Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk, 22361153

Oprettelse af OID nummer

ORS er Europa-Kommissionens organisationsportal, hvor alle, der vil deltage i projekter med tilskud fra Erasmus+ skal være registreret. 

Man skal bruge et EU Login (Europa-Kommissionens ’Nem-ID’) for at kunne oprette en organisation i Organisation Registration System.

1. Opret EU Login (se evt. En organisation må kun have ét OID-nummer, så inden man opretter et nyt OID-nummer, skal man tjekke, om skolen allerede er registreret i Organisation Registration System og allerede har et OID-nummer.

2. Tjek om din skole er registreret i Organisation Registration System her

3. Når man er registreret i ORS skal man uploade to dokumenter:

- Financial Identification Form. Blanketten skal underskrives af såvel den økonomiansvarlige for skolen samt underskrives og stemples af skolens bank. Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

- Legal Entity Form. Dokumentet skal underskrives af skolens juridisk ansvarlige. Udover underskrift skal navnet med den juridisk ansvarlige også skrives med blokbogstaver.

Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

Bemærk, at dokumenterne først er gemt på OID, når der klikkes på ’Update my organisation’

Se dokumenterne og vejledninger til udfyldelse her

Hver skole, som har vist interesse, skal underskrive et mandate for at kunne deltage i konsortiet. Mandate (kontrakten) tilsendes skolen efterhånden, som de får udfyldt OID og bekræfter overfor jcj@efterskolerne.dk at man ønsker at være med.

Svar på de årlige anmodninger, som ligger i februar hvert år, forventes i juni måned.

Vælg mellem tre aktivitetsformer

1. FORBEREDENDE BESØG 
Din skole eller du har en kontakt til en europæisk skole, som I gerne vil indlede et samarbejde med og f.eks. arrangere job-shadowing eller have elever med på skolebesøg. 
For at mødes /fysisk og planlægge det kommende samarbejde, har du og evt. en kollega mulighed for at tage på et forberedende besøg i max 3 dage. Når man er på forberedende besøg, kan man få et engangsbeløb på EURO 575 pr. deltager. 

Følgende dokumenter skal udfærdiges og afleveres med underskrift til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk  
▪ Grant agreement
▪ Certificate of attendance

2. SELVVALGT KURSUS 
Som ansat på en efterskole kan man også vælge selv at finde et kursus, der udbydes i Europa. Tilskuddet til kursus betalingen er begrænset til 10 dage. Man kan på www.schooleducationgateway.eu finde en lang liste med udbudte europæiske kurser. 
Kurserne skal have deltagere fra minimum to lande og bestå at workshops eller have skolebesøg, som en del af programmet. Passive aktiviteter såsom at lytte til oplæg, taler eller store konferencer kan ikke støttes.

Følgende udgifter kan støttes med de fastsatte Erasmus+ takster: 
• Kursus prisen
• Diæter 
• Overnatning 
• Rejse 

Følgende dokumenter skal udfærdiges og afleveres med underskrift til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk  
▪ Grant agreement
▪ Learning agreement
▪ Certificate of attendance

3. JOB-SHADOWING 
Man kan også vælge at komme på job-shadowing - følge en lærer på en skole i Europa.
’Job-shadowing’ kan vare fra minimum to dage plus transport og op til 60 dage. Man kan på www.schooleducationgateway.eu finde skoler der tilbyder job-shadowing.
Der skal i fællesskab mellem de to skoler udarbejdes en LEARNING AGREEMENT, som er i overensstemmelse med de mål, som er i Erasmus-akkrediteringen. Job-shadowing foregår (generelt) fra en mandag til en fredag. 
Følgende udgifter dækkes: 
• Diæter 
• Overnatning 
• Rejse 
Løn og forsikring.

Følgende dokumenter skal udfærdiges og afleveres med underskrift til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk  
▪ Grant agreement
▪ Learning agreement
▪ Learning agreement complement
Certificate of attendance (mulighed men ikke obligatorisk)

 

AKTIVITETERNE SKAL OMHANDLENDE ET AF FØLGENDE TRE MÅL:

1. EU og det europæiske fællesskab
Formålet med aktiviteten er at styrke kvaliteten i skolernes undervisning om EU samt at give
kursisterne en bred viden om EU’s institutioner samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. 

2. Global dannelse
Formålet er at lærerne udvikler interkulturelle kompetencer gennem samarbejde og efteruddannelse med lærere i andre lande; at skabe internationale læringsmiljøer; at kvalificere skolernes arbejde med mellemfolkeligt arbejde, verdensborgerskab og den internationale dimension; at kvalificere lærernes efteruddannelse med fokus på tilegnelse af interkulturelle kompetencer; at kvalificere skolernes rejser med større fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer; at styrke skolernes fokus på CLIL, sprogkundskaber og udbud af flere sprog; at kvalificere elevernes kommunikation og samarbejde online såvel som face-to-face med jævnaldrende med en anden kulturel baggrund end dansk.

3. Bæredygtighed
Formålet med aktiviteterne er at kvalificere deltagernes fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål for at kunne implementere nye og mere bæredygtige aktiviteter.

 

FORLØB
1.Skriv til jcj@efterskolerne.dk og få godkendt dit kursus
2.Tilmeld dig kurset, bestil fly/tog og hotel
3.Digitalt forberedelsesmøde et par uger før afgang
4.Afrapportering til jcj@efterskolerne.dk med udfyldelse af Erasmus+ papirer samt Excel ark med udgifter og bilag

 

MAN KAN OGSÅ DELTAGE I EFTERSKOLEFORENINGENS AKTIVITETER:

1. Studietur til Bruxelles omhandlende EU og det europæiske fællesskab
Formålet med studieturen er at give kursisterne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag. Tre dage inkl. transport.

2. Kontaktseminarer i Riga og Paris med skoler fra hele Europa omhandlende bæredygtighed og global dannelse
Formålet med seminarene er at sætte fokus på undervisningen i bæredygtighed, skolens arbejde med global dannelse i undervisningen og på rejserne i samarbejde med jævnaldrende unge fra Europa. Der vil være rig mulighed for det personlige møde mellem den enkelte kursist og lærere fra andre europæiske lande. Der vil på kurset være fokus på best practice i forhold til rejser og online samarbejde som en del af elevernes undervisning. Herudover vil deltagerne få en bred viden om, hvordan man kan søge midler til nordisk og europæisk samarbejde. Der vil være rigeligt med samarbejdspartnere fra skoler i hele Europa til alle deltagerne. Fire dage: To dage med forberedelse og skolebesøg inkl. transport for de danske deltagere samt to dages kontaktseminar med de europæiske deltagere.

3. Studietur til en UWC skole i Europa omhandlende hvordan man kan arbejde med global dannelse
Vi besøger en UWC skole i Europa og vil på studieturen have fokus på hvordan vi som skoleform kan arbejde med global dannelse og udnytte kostskoledelen til at eleverne udvikler global dannelse. Det der adskiller UWC-skoler fra andre internationale skoler er den diverse gruppe af elever, der kommer fra hele verden og med meget forskellige baggrunde, for at lære og bo sammen og for sammen at leve UWC-missionen: ”To make education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”. United World College's 18 skoler, fordelt på fire kontinenter, udbyder uddannelse til over 9500 elever hvert år. Hver skole har dets egen unikke karakter og identitet, der også påvirkes af deres værtsland, konkrete placering, den kulturelle kontekst samt det omkringliggende samfund. Tre dage inkl. transport.