Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af kulturer, nationer, sprog og forskellige tilværelsesfortolkninger bidrager til en moderne verdensåben livsoplysning. Arbejdet med andre folks sprog, kultur, natur og samfundsforhold bidrager endvidere til elevernes folkelige oplysning og demokratiske dannelse. Den internationale dimension kan implementeres på vidt forskellige måder og niveauer, hvilket følgende punkter også lægger op til.

Visioner

 • At efterskoleopholdet bidrager til styrkelsen af mellemfolkelig forståelse, respekt og tolerance.
 • At eleverne tilegner sig interkulturelle kompetencer, så de får mod på at blive aktive verdensborgere, som kan agere i en globaliseret verden.
 • At lærerne udvikler interkulturelle kompetencer gennem samarbejde og efteruddannelse med lærere i andre lande.
 • At skabe internationale læringsmiljøer.
 • At efterskoleformen er synliggjort i verden.
Strategi henvendt skolerne/aktiviteter
 • At kvalificere skolernes arbejde med mellemfolkeligt arbejde, verdensborgerskab og den internationale dimension.
 • At kvalificere lærernes efteruddannelse med fokus på tilegnelse af interkulturelle kompetencer.
 • At kvalificere skolernes rejser med større fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer.
 • At styrke skolernes fokus på CLIL, sprogkundskaber og udbud af flere sprog.
 • At kvalificere elevernes kommunikation og samarbejde online såvel som face-to-face med jævnaldrende med en anden kulturel baggrund end dansk.
 • At arbejde målrettet for at efterskolerne øger antallet af tosprogede unge.
 • At kvalificere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere i forhold til internationale volontører/praktikanter på efterskole. 
 • At styrke muligheden for at indgå i pædagogisk udviklingsarbejde med udenlandske partnere.
 • At styrke og forbedre mulighederne for efterskoleophold, i kortere eller længere varighed, for elever fra hele verden og ikke mindst Europa.
 • At kvalificere studiebesøg af studerende, lærere og ledere fra hele verden med fokus på dansk efterskolepædagogik.
 • At kvalificere samarbejdet med internationale samarbejdspartnere i forhold til elev- og lærerudvekslinger.
 • At styrke informations- og oplysningsarbejdet til foreningens medlemmer om støtteprogrammerne og mulighederne for internationalt samarbejde og netværk.
 • At udbygge samarbejdet med nationale aktører i forhold til det øgede fokus på Europa og verden.