Efterskolens hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Mellemfolkelig forståelse, ligeværd og opbygning af samhørighed på tværs af kulturer, nationer, sprog og forskellige tilværelsesfortolkninger bidrager til en moderne verdensåben livsoplysning. Arbejdet med verdensmålene, menneskerettigheder, sprog, kulturer, bæredygtighed og samfundsforhold i andre lande bidrager til elevernes folkelige oplysning og demokratiske dannelse. 

I Efterskoleforeningen arbejder vi med begrebet global dannelse ”der forsøger at indkredse, hvordan man handler og indgår i ligeværdige kulturmøder i en kompleks, medialiseret og globaliseret hverdag. Global dannelse handler både om, hvad vi siger, hvad vi gør og om hvordan vi reflekterer over vores egen samfundsmæssige (lokale og globale) position i mødet med den ’anden’.” (Iben Jensen, Global dannelse – praksis og potentialer på danske efterskoler, 2020) - Download bogen her

Visioner

Efterskoleforeningen vil arbejde for:

  • At efterskolerne bidrager til styrkelsen af mellemfolkelig forståelse, respekt og tolerance, og til at alle elever møder identitetsbekræftelse (spejl) og perspektivudvidelse (vindue)
  • At efterskolerne udvikler elevernes globale dannelse gennem arbejde med relevant viden og kompetencer, således at elevernes interesse og ansvarsfølelse stimulerer til aktivt verdensborgerskab
  • At efterskolerne udvikler læringsmiljøer med fokus på ligeværdige kulturmøder både lokalt og globalt
  • At efterskolerne er med til at kvalificere den nationale og globale uddannelsesdebat, og at efterskoleformen er synliggjort i verden
Strategi

Efterskoleforeningen vil arbejde for:

  • At bidrage med aktiviteter målrettet skolerne med fokus på europæiske værdier, kulturer og samfundsforhold
  • At facilitere og understøtte skolernes arbejde med at kvalificere undervisningen i og med kulturfaglige begreber samt at kvalificere efterskolens formelle og uformelle læringsrum samt sociale organisering til at bidrage til elevernes globale dannelse
  • At udbyde konferencer målrettet skolernes arbejde med global dannelse, at styrke undervisernes muligheder for efteruddannelse med fokus på global dannelse samt at styrke undervisernes muligheder for at indgå i pædagogisk udviklingsarbejde med internationale partnere
  • At arbejde målrettet for at efterskolerne øger antallet af unge med anden kulturel baggrund