For gratis oplæg på skolen eller digitalt om mulighederne for internationalt samarbejde og skolens fokus på den internationale dimension kontakt Jakob Clausager Jensen, international konsulent, jcj@efterskolerne.dk, 22 36 11 53.
Find samarbejdspartnere
Her kan man finde de bedste partnersøgnings platforme gældende for grundskoler. I forhold til det videre arbejde, som enten foregår via Skype, e-mail, Facebook eller som blog, så kan det klart anbefales at man kigger på School Education Platform: Twinspace. Det er en lukket platform, som udover at have en lukket chat funktion, har en blog, som er god til at skabe rum for online diskussioner mellem eleverne. Fordelen ved en blog er, at den ikke er afhængig af, at eleverne har undevisning eller laver lektier samtidig. Twinspace har ydermere et samarbejdsrum hvor eleverne kan uploade artikler, videoer, lydfiler, billeder mm.

Norden og Baltikum - Nordplus database (nem og direkte kontakt - søg under Nordplus Junior programmet)

Færøerne og Grønland - Nordplus database (meget lille men specifik)

Europa - European School Education Platform - tidligere e-Twinning portalen (Nr.1 når det gælder Europa - kræver registrering)

Verden - ePal portalen (forholdsvis stor - kræver registrering - knap så effektiv men meget nem)

Efteruddannelsesmuligheder og programmer

Her kan du læse om de forskellige efteruddannelsesmuligheder der findes i forhold til den internationale dimension og lærerens tilegnelse af interkulturelle kompetencer. Det kan derfor anbefales at man sender sine ansatte afsted på efteruddannelseskurser i Europa, da det kommer tifold igen, når læreren kommer hjem med en håndfuld gode samarbejdspartnere og ikke mindst stor interesse for at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer.

Efterskoleforeningens Erasmus+ konsortium - som efterskole ansat kan man få dækket udgifterne til efteruddannelsesaktiviteter i Europa gennem Efterskoleforeningens Erasmus+ konsortium.

Erasmus+ skoler - Efteruddannelseskurser og lærerudveksling i Europa for skoler (KA1) er et EU uddannelsesprogram. Det være sig efteruddannelse af lærere inden for fag specifikke områder, men også job shadowing og deltagelse i konferencer og seminarer for skolens ansatte. 

Nordplus Junior - jobshadowing/lærerudveksling i Norden og Baltikum. En institution søger på vegne af hele projektet (evt. blot en lærerudveksling), som mindst skal omfatte mindst to institutioner fra to forskellige Nordplus-lande. Enkeltpersoner kan ikke søge.

Kurser

Europæiske kursus portal - School Education Gateway

Tyske fagkurser - Goethe instituttet


Tilskudsprogrammer

Her kan du finde eksempler på tilskudsprogrammer, der kan understøtte skolens arbejde med at skabe verdensborgere.

EU's uddannelsesprogram - Programmet er EU's program inden for grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet og 34 europæiske lande er med.

 • Erasmus+ akkreditering... Som skole kan man blive Erasmus+ akkrediteret for perioden 2021-2027. Det betyder at man har hurtig adgang til elevmobiliteter, efteruddannelsesmobiliteter til ansatte mm. i hele perioden. DET KAN VARMT ANBEFALES AT MAN OVERVEJE AT SØGE EN AKKREDITERING.
 • Erasmus+ : elevmobiliteter... Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til elevmobiliteter - besøge jævnaldrende på en skole i et andet land.

 • Erasmus+ : Strategiske partnerskaber... Tværsektorielle partnerskaber giver organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse mulighed for, på tværs af sektorer, at arbejde sammen om et fælles projekt, der bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelsen i grund- og ungdomsuddannelserne samt dagtilbuddene.

 • Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Nordplus Junior har som formål at fremme samarbejde og netværk mellem skoler i de deltagende lande for at styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen på førskole, grundskole- og gymnasieområdet og styrke den nordiske/baltiske dimension i undervisningen. 
   
 • Nordplus Nordens Sprog - Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

 • VerdensKlasse - stipendier til lærerudveksling målrettet udviklingslande. Rejsestipendierne kan søges af danske skoler – både grundskoler og ungdomsuddannelser – som er medlem af VerdensKlasse og som har fundet en partnerskole og indledt en dialog om et samarbejde.

 • Europa-Parlamentet - Euroscola er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være europaparlamentariker for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om Europa-Parlamentet, idet de deltagende skoleklasser helt konkret bliver tilbudt en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg – langt fra de traditionelle klasseværelser. Klasserne bliver udvalgt fra EU’s medlemslande, så eleverne på egen krop får erfaret, hvordan der forhandles i en international sammenhæng. Læs også efterskole bloggen


Nedenstående er ikke målrettet skoler men grupper af unge/foreninger:
ERASMUS+: Unge - kan ikke søges af skoler, men af foreninger eller grupper af unge -  målgruppen er unge i alderen 13-30år.
Unge programmet kan søges af foreninger, klubber, mindre grupper af unge mm.
Ansøgere kunne blandt andet være en gruppe efterskoleelever som ønsker at fortsætte deres samarbejde med europæiske partnere, de har mødt gennem deres skoleår eller blot en mulighed for eleverne for at videreføre de interkulturelle kompetencer de har tilegnet sig på efterskolen og give dem videre ved at arrangerer ungdomsudvekslinger gennem deres lokale forening mm.


 • Ungdomsudveksling - her kan en række forskellige typer af organisationer og andre aktører med tilknytning til ungdomsområdet få tilskud til at sende grupper af unge på udvekslingsophold i et eller flere programlande eller nabopartnerlande. Programmet er rettet mod unge i alderen 13-30 år.

 • Det Europæisk Solidaritetskorps - European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Danske organisationer har ligeledes mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd. Det gælder også efterskoler og her kan det anbefales at kontakte ICYE. Læs her om Efterskoleforeningens samarbejde med ICYE.

   

ICYE volontører

Dansk ICYE – International Cultural Youth Exchange
ICYE er en non-profit organisation, hvis formål ”er at arbejde for forståelse for menneskelige værdier og normer på tværs af kulturer for derigennem at skabe et medansvar for fred og retfærdighed bygget på tolerance og medmenneskelighed.”

Se video klip med AIESEC studerende og ICYE volontører som fortæller om efterskolen på www.efterskole.dk/en 

Skoler med ICYE erfaring:
Skoleåret 2018/2019: 
Grejsdalens Efterskole (USA), The International (Taiwan, Rusland, Ukraine, Italien), Rejsby Europæiske Efterskole (Spanien, Ukraine, Italien), Odsherred Efterskole (Ukraine, Italien, Frankrig), Vardeegnens Efterskole (Tyskland), Aagaard Efterskole (Østrig), Vandel Efterskole (Tyskland, Rusland), Midtjysk Efterskole (Italien)

Skoleåret 2017/2018: 
The International (Japan, Tyrkiet, Spanien), Sydvestjyllands Efterskole (Nepal), Odsherreds Efterskole (Belgien, Bosnien, Serbien), Rejsby Europæiske Efterskole (Italien, Spanien), Glamsdalens Efterskole (Spanien, Belgien), Aagaard Efterskole (Tyskland), Vandel Efterskole (Tyrkiet), Efterskolen for Scenekunst (Spanien, Frankrig)

Skoleåret 2016/17:
Glamsbjerg Efterskole (Spanien og Frankrig), The International (Frankrig, Spanien, Armenien og Ungarn), Midtjysk Efterskole (Tyskland og Ukraine), Vardeegnens Efterskole (Frankrig), Rejsby Europæiske Efterskole (Italien og Rumænien), Vandel Efterskole (Mexico og Costa Rica) samt Tømmerup Fri- og Efterskole (USA og Kenya)

Skoleåret 2015/16:
Ågård Efterskole (Italien), Rejsby Europæiske Efterskole (Italien og Spanien), Kongenshus Efterskole (Ungarn og Spanien), Midtjysk Efterskole (Tyrkiet og Serbien), Frøstruphave Efterskole (Italien), Halvorsminde Efterskole (Taiwan) samt Skovlund Efterskole (USA)

Skoleåret 2014/15: 
Ågård Efterskole (Indien), Midtjysk Efterskole (Portugal og Tyskland), Rejsby Europæiske Efterskole (Ungarn), Ryslinge Efterskole (Rumænien)

Skoleåret 2013/14: 
Vesterbølle Efterskole (Ghana), Rejsby Europæiske Efterskole (Tjekkiet, England) samt Efterskolen Solgaarden (Tyskland), Bjergsnæs Efterskole (Taiwan, Costa Rica), Mejlby Efterskole (Uganda), Skibelund Efterskole (Uganda), Skovlund Efterskole (Taiwan) samt Efterskolen Helle (Taiwan)

Skoleåret 2012/13: 
Ågård Efterskole (Ghana), Eisbjerghus Efterskole (USA og Uganda), Vesterbølle Efterskole (Sydkorea), MUSA (Nigeria), Rejsby Europæiske Efterskole (to europæiske volontører) samt Efterskolen Solgaarden (to europæiske volontører)

Skoleåret 2011/12: 
Venø Efterskole (volontør fra Uganda), Efterskolen Solgården (volontør fra Sydkorea), Sjælsølund Efterskole (volontør fra Nigeria og USA) samt Vesterbølle Efterskole (volontør fra Costa Rica)

Februar 2011/12: 
en amerikansk volontør på Skovlund Efterskole

Skoleåret 2010/11: 
en amerikansk volontør på Balle Musik- og Idrætsefterskole

Hvordan får min skole en eller flere ICYE volontører?
Samarbejdet går ud på at Dansk ICYE finder volontører til at være en slags praktikanter på efterskolerne i kortere eller længere ophold. Efterskolerne tager ansvaret i den periode volontøren er tilknyttet skolen, herunder er behjælpelig med at finde en værtsfamilie (gerne ansatte på skolen) eller lejlighed ved skolen hvor volontøren kan bo (en kontaktlærer tilknyttes, uanset hvilken ordning man finder). Læs mere om hvordan man bliver projekt her.

Skolen dækker kost og logi eller værtsfamilien dækker kost og logi. Efterskolen tilknytter en kontaktlærer til volontøren. Volontøren må ikke undervise alene - volontøren er ikke en erstatning for en lærer, men tiltænkt som et supplement for at skabe fokus på den internationale dimension i undervisningen og dagligdagen. Følg med i hvilke volontører der er på vej til Danmark her.

Dansk ICYE dækker resten af udgifterne – dvs. transport til arrangementer arrangeret af Dansk ICYE, syge- og ulykkesforsikring, forberedelse af volontørerne inden de starter på skolen. Dansk ICYE bestræber sig på at finde volontører i alderen 22-30 år. Volontøren deltager på 4 weekendseminarer arrangeret af Dansk ICYE i løbet af de 12 måneder (2 weekendseminarer ved 6 måneders ophold)
Dansk ICYE sørger også for at der bliver tilknyttet en kontaktperson fra organisationen, og volontøren får allerede ved ankomst et netværk uden for skolen i mødet med de andre volontører fra hele verden.

Pris for efterskolen: Timer til en tilknyttet kontaktlærer samt kost og logi eller behjælpelig med at finde en værtsfamilie.

For at modtage en volontør fra august 2019 er der deadline 30. april 2019 for ikke-europæiske volontører, da visumansøgningen kan tage op til tre måneder. 

Forløb: 
1. Efterskolen laver en projektbeskrivelse med hvad man måtte ønske af kompetencer til en volontør - sport, musik, drama, sprog, medier, kunst osv. 

2. ICYE offentliggør projektet på deres database og unge fra hele verden (18-30år) sender en ansøgning til ICYE. Det anbefales at skolerne ikke får volontører der er yngre end 22år. Læs mere her

3. Efterskolen vælger den eller de volontører som har de nødvendige kompetencer. Der er også mulighed for at sige nej tak hvis ansøgerne ikke lever op til skolens ønsker. 

4. ICYE sørger for alt papirarbejde i forhold til visum mm. 

Efterskolen er behjælpelig med at finde lejlighed eller værtsfamilie til volontøren 

5. ICYE forbereder volontørerne på livet i Danmark ved ankomst og de vil efterfølgende starte på skolen. 

6. Efterskolen tilknytter en kontaktlærer til volontøren. 

7. ICYE arrangerer to gange pr. halve år en weekend camp hvor alle volontører i Danmark mødes. 
Volontøren må ikke undervise alene - volontøren er ikke en erstatning for en lærer, men tiltænkt som et supplement for at skabe fokus på den internationale dimension i undervisningen og dagligdagen.

For yderligere information eller interesse skriv til Jakob Clausager Jensen jcj@efterskoleforeningen.dk.


AFS volontører

AFS - internationale volontører
AFS Interkultur er en frivilligdrevet non-profit forening, som igennem en række udvekslingsprogrammer arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. 
Deadline for tilkendegivelse senest den 1.april gældende for for volontører med ankomst august.

Skoler med AFS erfaring 
2018/2019: 
Halvorsminde Efterskole, Vejstrup Efterskole, Ranum Efterskole (4), Eisbjerghun Efterskole (2)

2017/2018: 
Eisbjerghus Internationale Efterskole (2), Halvorsminde Efterskole (2), Sdr. Vilstrup Friskole, Adventure Efterskolen, Hjørring Private Realskole, Ranum Efterskole (4),

2016/17: 
Ranum Efterskole College (4), Halvorsminde Efterskole (2), Eisbjerghus Internationale Efterskole

2015/16: 
Ranum Efterskole College (3), Adventure Efterskolen, Skals Efterskole, Skovlund Efterskole, Halvorsminde Efterskole, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
Som efterskole er der mulighed for at samarbejde med AFS Interkultur på forskellige områder og derigennem styrke efterskolens internationale fokus:

Få en AFS-volontør til efterskole
AFS har i en årrække samarbejdet med forskellige efterskoler, som modtager AFS-volontører i et frivillig/praktikantforløb.
Volontørerne kommer til Danmark på følgende programmer:

 • AFS-frivilligprogrammet, hvor unge fra hele verden i alderen 18-30 år kommer til Danmark for at arbejde som frivillige indenfor forskellige sektorer, herunder undervisning. De unge ankommer typisk i januar og august og er i landet i 3, 5 eller 11 måneder. Programmet finansieres af den unge selv.
    
 • AFS-hjælpelærerprogrammet, hvor unge lærerstuderende (ofte fra Kina) kommer til Danmark for at arbejde som frivillig på en skole. De ankommer typisk i august og er i landet i 3, 5 eller 11 måneder. Programmet finansieres af den unge selv.

 • EVS-volontørprogrammet, hvor unge fra Europa i alderen 18-30 år kommer til Danmark igennem det EU-finansierede European Solidarity Corps (ESC) program. Ankomsttidspunktet og programlængden besluttes af efterskolen.
For at modtage EVS-volontører skal man som projekt godkendes af Undervisningsministeriet og være indstillet på at indgå et tæt samarbejde med AFS Interkultur omkring løbende at modtage europæiske EVS-volontører. Læs mere om ESC-programmet her.

For alle programmerne gælder det, AFS rekrutterer de unge, tager sig af rammerne for opholdet i Danmark, dækker transport i forbindelse med programdeltagelse, arrangerer orienteringer for de unge og sørger for at de unge har en AFS-kontaktfamilie, som de kan besøge visse weekender og helligdage efter behov. Det er dog efterskolen selv, der suverænt beslutter, hvorvidt de ønsker en given volontør.

 

Efterskolen dækker kost og logi og sørger for en kontaktperson for den unge. Kontaktpersonen følger løbende med i den unges ophold og trivsel for at sikre sig, at den unge har et indholdsrigt og lærerigt ophold på efterskolen. Den unge må selvfølgelig ikke erstatte lønnet arbejdskraft og undervise i klasser på egen hånd. Det koster ikke noget at modtage en AFS-volontør.

Skoler, som er interesserede i at modtage en AFS-frivillig/hjælpelærer fra august 2019, bedes give AFS besked senest den 1. maj. Skoler som er interesseret i at modtage en EU-volontør, bedes tage kontakt med AFS, således at processen kan igangsættes.

Få besøg af udenlandske AFS-udvekslingsstudenter på efterskolen
Mange AFS-lokalforeninger er interesseret i et samarbejde på lokalt plan, hvor efterskoler værter et antal udvekslingsstudenter i en uge, og i den uge har fokus på internationale/globale emner i undervisningen.
Det hænder også løbende, at udvekslingsstudenter skal flyttes fra én værtsfamilie til en anden, og med fordel kan gå på en lokal efterskole i en kort overgang. Sådan et ophold vil også kunne bidrage til efterskolens internationale profil.

Afholdelse af lokale/regionale AFS-arrangementer på efterskoler
AFS afholder løbende lejre og orienteringer på lokalt/regionalt plan overalt i Danmark. Der er mulighed for, at sådanne lejre kan afholdes på efterskoler, således at efterskolens elever også har mulighed for at deltage i de dele af orienteringen som har fokus på interkulturel læring.

Om AFS Interkultur
Foreningen har eksisteret i mere end 50 år i Danmark og er en del af den verdensomspændende udvekslingsorganisation AFS Intercultural Programs med kontorer i mere end 50 lande. I Danmark har man et sekretariat med 15 medarbejdere, men det primære arbejde foregår ude i de 30 lokalforeninger, hvor frivillige interviewer sendedeltagere, tager sig at udenlandske udvekslingsstudenter og volontører i Danmark og meget mere. 
Læs mere om AFS Interkultur her.

Kontakt
Hvis I gerne vil høre mere om mulighederne for et samarbejde med AFS på ét af ovennævnte områder, er I velkomne til at kontakte enten:
Jakob Clausager Jensen i Efterskoleforeningen på jcj@efterskoleforeningen.dk / 22 36 11 53, eller Annette Bauer i AFS Interkultur på annette.bauer@afs.org  / 38 32 23 03