Regionsudvalget

Kirsten Jeppesen (formand)
Efterskolen Solbakken
sjaellandske@efterskolerne.dk
Tlf.: 58 19 12 91/ 22 80 12 91

Lennart Nielsen (næstformand)
Flakkebjerg Efterskole
ln@flakkebjergefterskole.dk 

Martin Myssen (kasserer)
Sorø Gymnastikefterskole
foreningskasserer@gmail.com

Ann Karina Fahrnholz
Waldemarsbo Efterskole
af@waldemarsbo.dk

Bente Lund Larsen
Efterskolen Smededal
bentell@godmail.dk

Peder Wilhelm Clausen
Nysted Efterskole
pederc@nysted-efterskole.dk

Kristina Stampe
Baunehøj Efterskole
ks@baunehoej.dk

Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

Sjællandske Region dækker skoler på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Pt. 51 skoler. Regionens opgave er at danne relationer og støtte efterskolerne samt bidrage med viden og ideer.

Vi arrangerer forskellige tilbud, der henvender sig til alle faggrupper og bestyrelser på efterskoler. Årets største arrangement er Fællestræf først i november, typisk en dag med et hovedforedrag og forskellige værkstedsaktiviteter. Desuden arrangeres der i løbet af året fagdage, vejledertræf mm.

Der afholdes årligt to ledelsestræf for alle skoler i regionen. Desuden er skolerne delt i tre subregionale netværk: Øst, Vest og Nord. Disse netværk afholder møder efter behov.

Regionens generalforsamling afholdes i foråret og har de seneste år foregået på Nyborg Strand i forbindelse med Efterskoleforeningens årsmøde.

Siden september 2020 har sjællandske region haft særlig fokus på integration og har ansat en integrationskoordinator. Koordinatoren vigtigste opgave er at rekruttere minoritetsunge til efterskolerne i Sjællandske Region. Koordinatoren har ansvaret for det personligt opsøgende og oplysende arbejde i udvalgte kommuner, vejledere, grundskoler, sprogcentre, boligområder, foreninger og andre steder, som har kontakt til målgruppen.

Integrationskoordinatoren skal hjælpe efterskolerne med at holde fokus på at få flere minoriserede unge på efterskole samt kvalificere integrationsarbejdet på skolerne. Erfaringsudvekslingen sker på det årlige Fællestræf for alle efterskoleansatte i regionen samt den årlige integrationskonference. Men det er vigtigt, at også efterskolerne tager ejerskab og ansvar for opgaven. 

Integrationskoordinator
Julie Høj Thomsen
jt@efterskolerne.dk
Tlf.: 53 69 10 23 

Under regionen er nedsat et vejlederudvalg, der hvert år arrangerer vejledertræf og samler regionens vejledere til møde i forbindelse med Efterskoleforeningens årlige vejlederkonference i september. Desuden har regionen en repræsentant i Efterskoleidrætsudvalget, EIU, der bl.a. står for rammesættelse af DM for efterskoler i diverse sportsgrene og forsøger at se efterskoleidræt i et større perspektiv.

Regionen laver desuden PR-aktivitet ifm. Åbent Hus-dage, infomøder, ved messer mm.

Netværk:
Sekretærnetværk: Sekretærerne arrangerer på skift møde/kursus for skolernes sekretærer.
Efterskoleidrætsudvalget, EIU: Sjællandske region har et bestyrelsesmedlem, der deltager i landsudvalget.

Links