Regionsudvalget

Jan Nielsen (formand)
Brøruphus Efterskole
jn@broeruphus.dk

Kristian Winther (næstformand)
Hellebjerg Idrætsefterskole
kristian.winther.nielsen2@hellebjerg.dk

Mette Hansen (sekretær)
Vrigsted Efterskole
Flatmaneric@hotmail.com

Hanne Lindahl
Ågård Efterskole
 
Morten Svane
Koldingegnens Idrætsefterskole
Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

Formål

  • At være ramme om inspirations- og arbejdsfællesskab for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på de efterskoler, der er medlemmer af regionen
  • At igangsætte og koordinere aktiviteter for eleverne i regionen
  • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen. Regionen dækker geografisk Vejle Amt og tilgrænsende områder

Opgaver
Regionsudvalgets opgaver er at afholde generalforsamling i november måned, at arrangere to møder om året for alle ansatte ved skolerne, at arrangere møder for faggrupper, at informere om efterskoleformen, at være bindeled til faste- og ad hoc udvalg samt at være bindeled til Efterskoleforeningen.

Arrangementer

Vi opdaterer ikke denne side pt. Kontakt dit regionsudvalg for nærmere information om arrangementer og hold øje med opslag og invitationer fra regionsudvalget.

Links