Regionsudvalget

Jan Nielsen (formand)
Brøruphus Efterskole
jn@broeruphus.dk

Morten Svane (næstformand)
Koldingegnens Idrætsefterskole
ms@kie.dk

Mette Hansen (sekretær)
Vrigsted Efterskole
Flatmaneric@hotmail.com

Hanne Lindahl
Ågård Efterskole
hl@vossevangen.dk

Bo Thorup
Midtjysk Efterskole
bt@midtjyskefterskole.dk

 
 
Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

Formål

  • At være ramme om inspirations- og arbejdsfællesskab for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på de efterskoler, der er medlemmer af regionen
  • At igangsætte og koordinere aktiviteter for eleverne i regionen
  • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen. Regionen dækker geografisk Vejle Amt og tilgrænsende områder

Opgaver
Regionsudvalgets opgaver er at afholde generalforsamling i november måned, at arrangere to møder om året for alle ansatte ved skolerne, at arrangere møder for faggrupper, at informere om efterskoleformen, at være bindeled til faste- og ad hoc udvalg samt at være bindeled til Efterskoleforeningen.

Links