Regionsudvalget

Britt Lundkvist Ovesen(formand)
Frijsenborg Efterskole
bl@fus.dk
Tlf.: 86 96 13 00

Anne Dahl Iversen (kasserer)
Mellerup Efterskole
anne@mellerupefterskole.dk

Mikkel Kragballe Madsen
Skals Efterskole
mm@skals-efterskole.dk

Kim Thynebjerg
Levring Efterskole
kim@levringefterskole.dk

Simone Jørgensen
Femmøller Efterskole
sj@femmoeller.dk

Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

Midt- og Østjyske region er en levende ramme om forskellige former for inspirations- og arbejdsfællesskaber for alle skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer i hele regionen. Vi vil gerne skabe liv og konstant støtte op om gode initiativer, der kommer alle regionens skoler til gode.

Vi tror på, at det for alle faggrupper i efterskolerne er vigtigt, at vi får talt og reflekteret sammen, dannet relevante netværk, delt erfaringer og gode ideer og er til gensidig inspiration. Det betyder konkret, at vi bakker op – både økonomisk, men også som sparring mm. – omkring f.eks. kurser for køkkenansatte, pedeller, faglærere osv. I regionens bestyrelse ser vi det som vores fornemmeste opgave at hjælpe til med at få ting til at ske. Og vel at mærke ting, der har klangbund i det helt særlige ved efterskoleformen. 

Vi har to årlige ledermøder for alle lederne på regionens efterskoler med oplæg og efterfølgende samtaler om relevante emner. Derudover er der løbende kurser i alt muligt fra glutenfri brødbagning til netværksdannende møder for naturfagslærere

Midt- og Østjyske Region har derudover ansat en integrationsmedarbejder, dels ud fra et ønske om at få flere indvandrere på efterskole, men også for at klæde de enkelte efterskoler bedre på til opgaven. 

Endelig vil vi gerne, hvor det giver mening, være bindeleddet til og formidle et godt samarbejde med Efterskoleforeningen og sekretariatet på Vartov.

Links