Regionsudvalget

Erik Nygaard Junker (formand)
Hald Ege Efterskole 
erik.s.junker@gmail.com 
Tlf.: 86 63 82 55 

Svend Andersen (kasserer)
Efterskolen Ådalen
svend@efterskolen-aadalen.dk
Tlf.: 87 68 22 00 

Kim Thynebjerg
Levring Efterskole
kim@levringefterskole.dk

Anne Dahl Iversen
Melleruo Efterskole
anne@mellerupefterskole.dk 

Stinne Damgaard
Salling Efterskole
sd@salling-efterskole.dk

Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

Midt-østjyske region er en levende ramme om forskellige former for inspirations- og arbejdsfællesskaber for alle skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer i hele regionen.Vi vil gerne skabe liv og konstant støtte op om gode initiativer, der kommer alle regionens skoler til gode.

Vi tror på, at det for alle faggrupper i efterskolerne er vigtigt, at vi får talt og reflekteret sammen, dannet relevante netværk, delt erfaringer & gode ideer og er til gensidig inspiration. Det betyder konkret, at vi bakker op – både økonomisk, men også som sparring mm. – omkring f.eks. kurser for køkkenansatte, pedeller, faglærere osv. I regionens bestyrelse ser vi det som vores fornemmeste opgave at hjælpe til med at få ting til at ske. Og vel at mærke ting, der har klangbund i det helt særlige ved efterskoleformen. 

Af faste arrangementer har vi ”Halvårsmødet” – en inspirationsdag, hvor alle skoler to gange årligt inviteres til et fælles oplæg efterfulgt af workshops, der involverer alle faggrupper. 
Vi har også to årlige ledermøder for alle lederne i regionens efterskoler; ligeledes med oplæg og efterfølgende samtaler om relevante emner. 
Derudover er der løbende kurser i alt muligt fra glutenfri brødbagning til netværksdannende møder for naturfagslærere. 

Midt- og østjyske Region har derudover ansat en integrationsmedarbejder, dels ud fra et ønske om at få flere indvandrere på efterskole, men også for at klæde de enkelte efterskoler bedre på til opgaven. 

Endelig vil vi gerne, hvor det giver mening, være bindeleddet til og formidle et godt samarbejde med Efterskoleforeningen og Sekretariatet på Vartov”.

Arrangementer

Planlagte arrangementer 2021

Grundet Covid-19-nedlukning afventer vi stadig datoer, da vi går hårdt efter ”fysiske møder”. Men følgende er om ikke datosat så dog mere eller mindre planlagt:

Forår 2021:
Generalforsamling i regionen
Det halvårlige ledermøde (Tirstrup)

Efterår 2021:
Halvårsmøde
Det halvårlige ledermøde. 
Alle andre møder, netværk osv. på stand-by grundet nedlukning. 

Links